Anoniem solliciteren

Bij een anonieme sollicitatie worden persoonlijke gegevens die in een curriculum vitae (cv) en/of sollicitatiebrief staan vermeld onleesbaar gemaakt. Door cv’s en sollicitatiebrieven anoniem te maken, spelen vooroordelen over afkomst, geslacht of leeftijd geen rol meer in de overweging om iemand uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. Anoniem solliciteren is vooral populair bij gemeenten en lokale overheden.

Waarom anoniem solliciteren?

Een exotischere naam dan De Vries of Jansen is voor sommige bedrijven reden om een sollicitatiebrief op de stapel met afwijzingen te leggen. Maar ook geslacht – vrouwen kunnen zwanger raken – en leeftijd - ouderen zijn minder flexibel dan jongeren - zijn veelvoorkomende vormen van arbeidsmarktdiscriminatie. Discriminatie op de arbeidsmarkt is echter bij wet verboden. De Algemene wet gelijke behandeling stelt dat een werkgever geen onderscheid mag maken op grond van godsdienst, politieke gezindheid, levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat. Toch komt dit nog veelvuldig bij organisaties voor. Bewust én onbewust.

Voorstanders van anoniem solliciteren benadrukken dat een werkgever door persoonlijke gegevens af te dekken niet kan discrimineren en elke sollicitant op die manier gelijke kansen heeft. Niet alleen is dat bij gelijke geschiktheid eerlijker, maar het leidt ook tot een meer divers personeelsbestand. Tegenstanders van anoniem solliciteren werpen tegen dat anoniem solliciteren slechts symptoombestrijding is en het werkelijke probleem niet oplost; het wegstrepen van bepaalde informatie voorkomt niet dat er in een later stadium van het selectieproces alsnog gediscrimineerd kan worden. Zaken als leeftijd en geslacht kun je immers niet verbloemen als je tijdens een sollicitatiegesprek tegenover elkaar aan tafel zit. Daarnaast sluit anoniem solliciteren volgens tegenstanders ook positieve discriminatie uit.

Een van de meest bekende voorbeelden van anoniem solliciteren is dat van het Toronto Symfonie Orkest (TSO). Begin jaren 80 van de vorige eeuw bestond het orkest enkel uit blanke mannen. Ze besloten daarop hun wervingsprocedure te wijzigen en de selectiecommissie achter een scherm te plaatsen. Op deze manier hoorden ze alleen de muziek die werd gespeeld en werden ze niet afgeleid door andere zaken die op de sollicitant betrekking hadden. Er werd zelfs tapijt neergelegd, waardoor hoge hakken niet hoorbaar waren. Het resultaat van de aanpak was een ensemble met een gelijke man-vrouwverdeling. Het leidde niet alleen tot een meer divers muziekgezelschap, maar ook tot een beter orkest.

Over het effect van anoniem solliciteren als werving- en selectie-instrument in relatie tot arbeidsmarktdiscriminatie spreken onderzoekers, uitvoerders, politici, en sollicitanten elkaar tegen. Ook de effectmetingen worden verschillend uitgevoerd en leiden tot uiteenlopende resultaten.

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Carrière Solliciteren Anoniem solliciteren