Voorbeeld sollicitatiebrief administratief medewerker

Angela heeft onderstaande brief in het forum geplaatst. Met haar toestemming wordt de sollicitatiebrief hier als voorbeeld overgenomen en besproken.


Betreft: sollicitatie naar de functie van administratief medewerker

Geachte heer XXX,

Op de site XXX heb ik uw advertentie gelezen waarin u administratieve medewerkers vraagt. Deze vacature heeft mijn interesse gewekt vanwege het werken voor mensen. De persoonlijke service en dienstverlening die hoog in het vaandel staan bij uw bedrijf spreken mij zeer aan.

Tijdens mijn werk als administratief medewerkster heb ik ervaring opgedaan met het zelfstandig uitvoeren van administratieve handelingen. Mijn werkzaamheden hebben bestaan uit onder andere correspondentie, postbehandeling en archivering. Tevens ben ik verantwoordelijk geweest voor het opzetten en uitvoeren van een eenvoudige financiële administratie ten behoeve van een eetpunt voor ouderen.
Ook baliediensten behoorden tot mijn werkzaamheden, waarbij er voor verschillende instellingen telefonische spreekuren werden gehouden. Als eerste aanspreekpunt, was luisteren een belangrijke vaardigheid, om zo cliënten goed door te kunnen verwijzen.

Op dit moment ben ik werkzaam als groepsleidster in de kinderopvang. Aangezien ik mijn blikveld wil verruimen, ben ik op zoek naar een andere werkkring.
In mijn huidige werk is het van belang een vertrouwensband op te bouwen met de ouders die hun kinderen naar de opvang brengen. Deze ervaring kan ik inzetten bij uw bedrijf.

Tenslotte beschik ik over goede sociale en contactuele eigenschappen en ben ik goed in staat om zowel in teamverband als zelfstandig te werken.

Voor verdere gegevens over mijn opleiding en werkervaring verwijs ik u naar bijgevoegd curriculum vitae.


Met vriendelijke groet,

Angela XXX


Commentaar op deze sollicitatiebrief

De sollicitatiebrief van Angela leest wat rommelig en mag wel wat verkoopgerichter. Een goede manier om je brief op te bouwen, is door de brief te schrijven als een verkoopbrief. Verkoopbrieven zijn opgebouwd volgens de AIDA-formule. AIDA staat voor Aandacht trekken, Interesse wekken, Desire opwekken en aanzetten tot Actie.

  • Aandacht trekken: Je opent je sollicitatiebrief met een aanleiding voor je sollicitatie. Daarbij probeer je jezelf zo veel als mogelijk van andere kandidaten te onderscheiden en de aandacht te trekken van de selecteur. De openingszin van Angela is niet fout, maar wel erg saai en weinig origineel. Ook haar motivatie om te reageren op de vacature van administratief medewerker is niet sterk. Zo schrijft ze dat ‘het werken voor mensen’ haar interesse heeft gewekt, maar klinkt deze reden erg plausibel als je solliciteert naar een administratieve functie? Dat geldt ook voor de reden waarom ze bij dit specifieke bedrijf wil werken. Deze is erg vaag. Waarom spreekt de persoonlijke dienstverlening en service haar aan? Haar sollicitatiebrief wordt sterker met een creatieve openingszin.
  • Interesse wekken: Nadat je de aandacht van de selecteur hebt getrokken, is het zaak ook zijn interesse te wekken. Dat doe je door jouw unieke verkooppunten aan het licht te brengen. Angela doet dit onder andere door haar eerdere werkervaringen als administratief medewerkster uitgebreid te beschrijven. Dat is een goede zet, maar ze vergeet daarbij een link te maken naar de functie-inhoud van de vacature. Als je haar sollicitatiebrief verder leest, dan blijkt dat Angela momenteel werkzaam is als groepsleider in de kinderopvang. Een totaal andere richting. Het eerste dat een selecteur vervolgens wil weten, is waarom Angela solliciteert naar de functie van administratief medewerker. De meeste selecteurs zullen haar reden dat ze ‘haar blikveld wil verruimen’ te vaag vinden. Vooral als je een ongebruikelijke switch maakt, is het belangrijk dat je aannemelijk kunt maken waarom je deze draai aan je loopbaan wilt geven.
  • Desire opwekken: Om jezelf te verkopen zul je de brieflezer moeten aanspreken op zijn behoeften en hem ervan moeten overtuigen dat jij daarop het antwoord bent. Daarvoor moet je helder kunnen maken wat jij dat bedrijf te bieden hebt. Angela schrijft dat het in haar huidige werk van belang is dat ze een vertrouwensband opbouwt met de ouders die hun kinderen naar de opvang brengen en dat ze deze ervaring kan inzetten bij het bedrijf waar ze solliciteert. Ze legt daarbij niet uit hoe ze dat concreet voor ogen ziet en ze geeft geen verduidelijkend voorbeeld in haar sollicitatiebrief. Dat geldt ook voor deze zin: ‘Tenslotte beschik ik over goede sociale en contactuele eigenschappen en ben ik goed in staat om zowel in teamverband als zelfstandig te werken.’ Een goede manier om dit soort eigenschappen concreet te maken, is gebruik te maken van de STAR-methode.
  • Aanzetten tot actie: Angela sluit haar brief af met een verwijzing naar haar cv en is daarbij vergeten duidelijk te maken wat ze met haar sollicitatiebrief wil bereiken: een uitnodiging voor een oriënterend gesprek!

Tot slot nog enkele opmerkingen:

  • Taal en stijl: De sollicitatiebrief van Angela is zorgvuldig geformuleerd, maar er staan veel passieve zinnen in. Gebruik bij het schrijven van je sollicitatiebrief actieve zinnen. Levendig, actief taalgebruik bevordert de leesbaarheid van je brief. Voorbeelden:

    - Deze vacature trok mijn aandacht…
    - Mijn werkzaamheden bestonden uit…

  • Bijlagen: vermeld altijd welke bijlage(n) je bij een sollicitatiebrief voegt.

De redactie van Carrièretijger hoopt dat dit commentaar Angela helpt bij het schrijven van een krachtige brief en wenst haar veel succes bij de sollicitatie. We hopen dat andere lezers een goed voorbeeld nemen aan deze sollicitatiebrief met onze opmerkingen erbij.

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Carrière Solliciteren Sollicitatiebrief en cv Voorbeelden van sollicitatiebrieven Dienstverlening Voorbeeld sollicitatiebrief administratief medewerker