Sollicitatiebrief coördinator vervangingspool

'Ingrid' heeft hard gezwoegd op onderstaande brief. Ze plaatste deze in het forum. De brief is met haar toestemming hier overgenomen en besproken.


Betreft: vacature Coördinator vervangingspool


Beste xxxxx,

In ons gesprek van vandaag heeft u mij uitgenodigd om op de functie van Coördinator vervangingspool te solliciteren.
Tijdens ons gesprek ben ik erg enthousiast geworden over deze functie en ben ervan overtuigd dat deze functie mij op het lijf is geschreven.

Zoals al naar voren kwam in ons gesprek heb ik in eerdere functies veel ervaring opgedaan in het coachen en begeleiden van mensen. In zowel de functie als intercedent als in de functie van re-integratiedeskundige behoorde werving en selectie tot een onderdeel van mijn functieprofiel.

Na een periode van 4 jaar werkzaam te zijn geweest in deze functies werd het voor mij tijd om mijzelf verder te ontwikkelen en verbreden. Ik heb toen gekozen voor de Pabo omdat het werken in het onderwijs mij zeer aantrok.  In het bijzonder het overbrengen van kennis, stimuleren en motiveren, allemaal vaardigheden die je dagelijks in het onderwijs gebruik, zijn beslissend geweest in mijn keuze voor deze opleiding. Ook het werken met groepen was één van de redenen waarom ik koos voor het onderwijs. Tijdens mijn opleiding tot aan heden ben ik werkzaam bij xxx, een ZMOK school. Daar draai ik zelfstandig de VMBO-t examenklas. Xxx is een justitiële jeugdinrichting voor jongens. De combinatie tussen mijn eerdere arbeidsverleden en mijn onlangs afgeronde opleiding maakt mij des te enthousiaster en is in mijn ogen een ideaal voordeel.

De functie-eigenschappen zoals communicatieve en leidinggevende vaardigheden zijn eigenschappen die ik erg goed beheers. Daarnaast heeft het werk in een justitiële jeugdinrichting mij erg geholpen in mijn ontwikkeling. Zowel als op het docenten vlak als op persoonlijke vlak.
 
Vrolijk, opgeruimd en begripvol zijn een paar van mijn persoonlijke karaktereigenschappen waarvan ik denk dat deze nodig zijn bij de functie van Coördinator vervangingspool. Ik hoop dan ook dat deze sollicitatie u aanleiding zal geven mij uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek wil ik graag mijn gedrevenheid en enthousiasme voor de functie aan u toelichten


Met vriendelijke groet,

xxxxxx


Commentaar op deze brief

Ingrid heeft een enthousiaste brief geschreven. Het feit dat ze al een (telefonisch?) gesprek heeft gehad, maakt dat ze een gemakkelijker binnenkomer heeft dan sollicitanten die 'koud' solliciteren.

Maar ook in zo'n geval moet je je met je brief zien te onderscheiden van de andere kandidaten. Misschien zitten daar wel mensen bij met een voortreffelijk cv en een uitmuntende brief. Dan is het voordeel van een eerder gesprek gauw verdwenen. Ingrid heeft dus reden om haar brief nog wat aan te scherpen. De kunst is zo puntig mogelijk te formuleren. We geven haar een aantal schrijfstijltips.

 • In een sollicitatiebrief is het belangrijk clichés te vermijden. Gebruik bij voorkeur dus geen zinsneden als 'deze functie is mij op het lijf geschreven'. Dat kan iedereen wel zeggen. Voor de sollicitatiecommissie is het veel meer van belang om te weten waarom dat zo is en waar dat uit blijkt. Een goede methode om aan te tonen dat je ergens goed in bent, is te werk te gaan volgens de STAR-methode. Daarmee maak je concreet wat je kunt. Je beschrijft van een Situatie kort wat je Taak was, wat je voor Actie hebt ondernomen en wat het Resultaat daarvan was. Kijk nog eens naar de alinea:

  "Zoals al naar voren kwam in ons gesprek heb ik in eerdere functies veel ervaring opgedaan in het coachen en begeleiden van mensen. In zowel de functie als intercedent als in de functie van re-integratiedeskundige behoorde werving en selectie tot een onderdeel van mijn functieprofiel."

  De eerste zin is al aardig concreet. Maar de tweede? Als iets tot je functieprofiel behoort, wil dat nog niet zeggen dat je er werkelijk enig resultaat in hebt behaald. Je maakt zo'n zin veel concreter door een behaald resultaat te benoemen. Dit geldt ook voor de rest van de brief, met name bij de beschrijving van de vaardigheden. De sollicitatiecommissie moet feiten kunnen lezen over de vaardigheden die Ingrid zegt te bezitten.
 • Maak zinnen niet nodeloos ingewikkeld of formeel. De zin: "De combinatie tussen mijn eerdere arbeidsverleden en mijn onlangs afgeronde opleiding maakt mij des te enthousiaster en is in mijn ogen een ideaal voordeel" kan korter en duidelijker. Je moet bij het formuleren altijd goed nadenken wat je precies wil zeggen. Waarschijnlijk bedoelde Ingrid het volgende: "De ervaring die ik heb opgedaan in mijn eerdere functies en wat ik heb geleerd in mijn onlangs afgeronde opleiding vormt een ideale combinatie voor de functie van Coördinator vervangingspool." Hier zou dan nog een toelichting moeten volgen van welke concrete ervaringen dan in haar ogen van belang zijn.
 • Formuleer kort en bondig. Korte zinnen lezen prettig en de informatie blijft beter hangen. Een zin als "In het bijzonder het overbrengen van kennis, stimuleren en motiveren, allemaal vaardigheden die je dagelijks in het onderwijs gebruik[t], zijn beslissend geweest in mijn keuze voor deze opleiding" is te lang en te onduidelijk van structuur. Beter is bijvoorbeeld: "Het overbrengen van kennis, stimuleren en motiveren zijn vaardigheden die je dagelijks in het onderwijs gebruikt. Deze vaardigheden wilde ik verder ontwikkelen en daarom koos ik voor de Pabo. Inmiddels werk ik als docent: ik draai zelfstandig een vmbo-t-examenklas in een justitiële jeugdinrichting voor jongens. Vanzelfsprekend is dit geen gemakkelijke doelgroep, maar het werken met deze groep gaat mij goed af." Hier eventueel nog resultaten noemen (zoveel procent geslaagd, of tevreden geluiden van begeleiders, noem maar op).
 • Vermijd overtollige woorden. Schrijf in plaats van 'persoonlijke karaktereigenschappen' alleen 'eigenschappen' en in plaats van 'mijn eerdere arbeidsverleden' 'mijn eerdere functies'. In de vierde alinea staat in twee achtereenvolgende zinnen het woordje 'erg'. Het eerste 'erg' kan weg.
 • Schrijf precies. Kijk nog eens naar de volgende zin: "In zowel de functie als intercedent als in de functie van re-integratiedeskundige behoorde werving en selectie tot een onderdeel van mijn functieprofiel." Deze zin kan beter. Gebruik 'van' in plaats van het eerste 'als'. De constructie van het tweede deel van de zin is onzorgvuldig. Er moet staan: '... behoorde werving en selectie tot mijn functie' of '... was werving en selectie onderdeel van mijn functie'.
  Ook deze zin is een beetje krom: "Tijdens mijn opleiding tot aan heden ben ik werkzaam bij ...". Beter is: 'Tijdens mijn opleiding ben ik gaan werken bij ... Daar werk ik nu nog steeds.'
 • Vermijd slordigheden
  - De meest gemaakte fout is het los schrijven van woorden die eigenlijk aaneengeschreven moeten worden. Schrijf 'docentenvlak' in plaats van 'docenten vlak', vmbo-t-examenklas en zmok-school (dus met verbindingsstreepjes). Volgens het nieuwe Groene Boekje schrijf je 'vmbo' en 'zmok' met kleine letters.
  - Achter 'gebruik' in de derde alinea moet een t.
  - Achter de laatste zin ontbreekt een punt.
  - 'Op persoonlijke vlak': een 'e' te veel.
  Dit soort slordigheden lijken onbelangrijk, maar een sollicitatiecommissie wil op zijn minst een foutloos gespelde brief.

Tot slot: vermeld altijd welke bijlage(n) je bij een brief voegt. In de brief kun je naar deze bijlage(n) verwijzen als je brief te lang dreigt te worden.

De redactie van Carrièretijger hoopt dat dit commentaar Ingrid helpt bij het schrijven van een krachtige brief en wenst haar veel succes bij de sollicitatie.

Auteur: Ysolde Bentvelsen

Je bent hier: Home Carrière Solliciteren Sollicitatiebrief en cv Voorbeelden van sollicitatiebrieven Dienstverlening Sollicitatiebrief coördinator vervangingspool