Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Carrière Solliciteren Sollicitatiebrief en cv Getuigschrift

Getuigschrift

Wanneer je ontslagen wordt of zelf ontslag neemt, kun je je werkgever om een getuigschrift vragen.

Wat is een getuigschrift?

Een getuigschrift is een verklaring van je werkgever dat je gedurende een bepaalde periode bij hem in dienst bent geweest. Meestal verstrekt een werkgever uit zichzelf een getuigschrift, maar gebeurt dit niet, dan kun je er zelf om vragen of er zelf een opstellen. Je werkgever is wettelijk verplicht jou een getuigschrift uit te reiken als je daar om vraagt.

Wat staat er in een getuigschrift vermeld?

Je werkgever moet in een getuigschrift ten minste het volgende noemen:

Ten slotte moet hij het getuigschrift ondertekenen.

Als je dat wilt, dan kun je je werkgever vragen in het getuigschrift te vermelden hoe je je werk hebt gedaan en waarom en hoe je contract is beëindigd (bijvoorbeeld op jouw verzoek). Je werkgever mag dit niet uit zichzelf in het getuigschrift opnemen. Vraag er niet om als je vermoedt dat je werkgever zich negatief zal uitlaten over je functioneren. Dat maakt je getuigschrift onbruikbaar bij eventuele volgende sollicitaties.

Wanneer gebruik je een getuigschrift?

Het is niet gebruikelijk om een getuigschrift met je sollicitatiebrief mee te sturen. Doe dit alleen als er in de advertentie of in het sollicitatiegesprek om gevraagd wordt.

Voorbeeld van een getuigschrift

Hierbij verklaart Reclamebureau Punt Uit dat mevrouw Floor Pennenvrucht, geboren op 24 januari 1978 en momenteel woonachtig te Schrijfstad, bij ons werkzaam is geweest in de functie van webredacteur/tekstschrijver in een fulltime dienstverband van 40 per week in de periode van 1 januari 20xx tot 1 oktober 20xx.

Mevrouw Pennenvrucht heeft gedurende deze periode de volgende werkzaamheden verricht:

Mevrouw Pennenvrucht heeft haar werkzaamheden naar onze volle tevredenheid verricht en was een zeer gewaardeerde collega.

Het dienstverband is op haar eigen verzoek beëindigd.

Hoogachtend,

Reclamebureau Punt Uit

K. Omma
Directeur

Hoe vraag je om een getuigschrift?

Vraag om een getuigschrift op het moment dat je ontslag neemt. Je weet nooit of het later van pas komt. Je kunt er bijvoorbeeld om vragen in je ontslagbrief.

 Auteur: Marieke van Oosterhout 

https://www.carrieretijger.nl/carriere/solliciteren/sollicitatiebrief-en-cv/getuigschrift Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger