Getuigschrift

Wanneer je ontslagen wordt of zelf ontslag neemt, kun je je werkgever om een getuigschrift vragen.

Wat is een getuigschrift?

Een getuigschrift is een verklaring van je werkgever dat je gedurende een bepaalde periode als werknemer bij hem in dienst bent geweest. Meestal verstrekt een werkgever uit zichzelf een getuigschrift, maar gebeurt dit niet, dan kun je er zelf om vragen of er zelf een opstellen. Je werkgever is wettelijk verplicht jou een getuigschrift uit te reiken als je daar om vraagt.

Het is ook mogelijk een getuigschrift te krijgen van een opleiding die je zonder diploma afsluit. Je hebt dan een bewijs dat je een deel van de opleiding hebt doorlopen en voor bepaalde onderdelen bent geslaagd.

Wat staat er in een getuigschrift vermeld?

Je werkgever moet in de schriftelijke getuigenis in elk geval de volgende informatie opnemen:

  • begin- en einddatum van je contract

  • het aantal uren dat je per dag of per week werkte

  • je functie of het soort werk.

Ten slotte moet hij het getuigschrift ondertekenen.

Als je dat wilt, dan kun je je werkgever vragen in het getuigschrift te vermelden hoe je je werk hebt gedaan en waarom en hoe je contract is beëindigd (bijvoorbeeld op jouw verzoek). Je werkgever mag een beoordeling niet uit zichzelf in het getuigschrift opnemen. Vraag er niet om als je vermoedt dat je werkgever zich negatief zal uitlaten over je functioneren. Dat maakt je getuigschrift onbruikbaar bij eventuele volgende sollicitaties.

Wanneer gebruik je een getuigschrift?

Het is niet gebruikelijk om een getuigschrift met je sollicitatiebrief mee te sturen. Doe dit alleen als er in de advertentie of in het sollicitatiegesprek om gevraagd wordt.

Voorbeeld van een getuigschrift

Hierbij verklaart Reclamebureau Punt Uit dat mevrouw Floor Pennenvrucht, geboren op 24 januari 1978 en momenteel woonachtig te Schrijfstad, gedurende x jaar bij ons werkzaam is geweest in de functie van webredacteur/tekstschrijver in een fulltime dienstverband van 40 per week in de periode van 1 januari 20xx tot 1 oktober 20xx.

Mevrouw Pennenvrucht heeft gedurende deze periode de volgende werkzaamheden verricht:

  • tekstschrijven en eindredactie van persberichten, brochures, pr-materiaal en nieuwsbrieven

  • verzamelen en bewerken van beeldmateriaal

  • plaatsen van teksten en beeldmateriaal in diverse cms-systemen

  • website- en systeembeheer

  • opmaken van flyers, posters en brochures.

Mevrouw Pennenvrucht heeft haar werkzaamheden naar onze volle tevredenheid verricht en was een zeer gewaardeerde werknemer en collega.

Het dienstverband is op haar eigen verzoek beëindigd.

Hoogachtend,

Reclamebureau Punt Uit

K. Omma
Directeur

Hoe vraag je om een getuigschrift?

Je krijgt het document niet automatisch toegestuurd; in de meeste gevallen moet je zelf een verzoek indienen. Vraag om een getuigschrift op het moment dat je ontslag neemt en je de arbeidsovereenkomst beëindigt. Je kunt er bijvoorbeeld om vragen in je ontslagbrief. Je weet nooit of het later van pas komt.

Aanbevolen websites

 Auteur: Marieke van Oosterhout 

Je bent hier: Home Carrière Solliciteren Sollicitatiebrief en cv Getuigschrift