Ontslag nemen

Ontslag nemen doe je vrijwillig of bij een conflict. In beide gevallen is het van belang dat je het netjes en formeel doet. Een arbeidsovereenkomst is niet zomaar iets. Zo'n overeenkomst moet zorgvuldig worden afgerond, zowel door de werknemer als door de werkgever.

Vrijwillig ontslag nemen

Als je een nieuwe baan hebt gevonden en de hele sollicitatieprocedure is afgerond, dan is het tijd om ontslag te nemen bij je huidige werkgever. Je kunt ervoor kiezen een eenregelig briefje te schrijven in de trant van 'Hiermee beëindig ik onze arbeidsovereenkomst d.d. 1 augustus 20XX per 1 juli 20XX.' Klaar. Maar erg warmhartig is dat niet. Beter bewandel je de volgende stappen:

 • Je ontslag aankondigen. Vraag een gesprek aan met je baas en vertel dat je ontslag gaat nemen omdat je een andere baan hebt gevonden. Zorg ervoor dat je baas als eerste te horen krijgt dat je weggaat, zodat hij of zij dat niet via de wandelgangen hoeft te vernemen. Noem positieve redenen, zoals nieuwe uitdagingen, of een andere inhoud van je werk. Kritiek op je huidige baan kun je maar beter achterwege laten. Eventueel kun je die bespreken in een exitgesprek, als je baas daarom verzoekt.
 • Een ontslagbrief schrijven. Vertellen aan je baas dat je weggaat is niet voldoende. Je moet je arbeidsovereenkomst opzeggen met een formele ontslagbrief. Een arbeidscontract is immers een rechtsgeldig document en dat moet dus formeel worden ontbonden. Een goede ontslagbrief bevat wat meer informatie dan alleen het formele zinnetje dat hierboven staat. Een persoonlijke noot kan ervoor zorgen dat je werkgever ook in de toekomst nog eens aan je denkt en dat je op die manier deel blijft uitmaken van zijn netwerk.
 • Referenties regelen. Als je ergens met plezier en naar tevredenheid hebt gewerkt, is het goed om aan collega's of bazen te vragen of zij bereid zijn om in de toekomst voor jou als referentie op te treden. Zij kunnen dan door andere potentiële werkgevers gevraagd worden om informatie over jouw functioneren te verschaffen.
 • Voor je netwerk zorgen. Door te benadrukken dat je met plezier met mensen in de organisatie hebt samengewerkt en de intentie uit te spreken dat je hoopt ze in de toekomst nog eens tegen te komen, investeer je in je netwerk. Je oude collega's en bazen blijven op die manier onderdeel van je netwerk. Je kunt nog eens op ze terugvallen.
 • Getuigschrift vragen. Vaak zul je bij ontslag een getuigschrift ontvangen waarin staat wat je gedaan hebt en dat dat naar tevredenheid was. Je hebt recht op zo'n getuigschrift, dus vraag erom als je het niet automatisch krijgt.
 • Je voorbereiden op een aanbod. Soms wil de organisatie helemaal niet dat je vertrekt en zal je baas moeite doen om je alsnog te behouden. Hij zal je dan een salarisvoorstel doen of een aanbod voor een functie-uitbreiding of iets dergelijks. Dat is natuurlijk een grote eer, maar bedenk goed of je er echt op in wilt gaan. Misschien zijn er zwaarwegende redenen waarom je echt ergens anders wilt gaan werken. Als je er wel op in wilt gaan, beraad je dan goed op je onderhandelingspositie.

Ontslag nemen bij een (dreigend) conflict

Soms zie je je genoodzaakt ontslag te nemen omdat er een conflict dreigt of gaande is. Vooral dan is het van groot belang dat je je aan formele regels rondom ontslag houdt.

 • Zorg ervoor dat je ontslagbrief alle gegevens bevat die formeel vereist zijn en dat je je aan de opzegtermijn houdt. Een conflict en bijbehorend ontslag moeten soms worden uitgevochten bij de rechter, en dan is het belangrijk dat alles wat ertoe doet, zwart op wit staat.
 • Stuur je ontslagbrief aangetekend en bewaar een kopie en het verzendbewijs.
 • Ga je met een conflict weg, dan zal het minder zinvol zijn om te proberen referenties te verkrijgen en op je eigen afdeling te investeren in je netwerk. Ga desalniettemin na of er toch mensen zijn met wie je wel prettig hebt samengewerkt en die je wel in je netwerk wilt houden, zoals projectleiders van afgeronde projecten, een manager van een afdeling waar je eerder hebt gewerkt, enzovoort.

Administratieve zaken

Bij correct ontslag nemen horen ook een paar administratieve afwikkelingen.

 • Bespreek met je baas hoe je om wilt gaan met de resterende vakantiedagen waar je nog recht op hebt. Meestal kun je die opnemen in de periode die als opzegtermijn geldt. Je kunt je vakantiedagen ook laten uitbetalen (met opslag van 8% vakantietoeslag) of soms meenemen naar je nieuwe werkgever. Het is belangrijk om dit allemaal in goed overleg met je baas te doen. Raadpleeg je CAO over je rechten.
 • Zorg voor een goede overdracht van je taken en een heldere verslaglegging als het om financiële zaken gaat. Het is prettig voor je opvolger (ook al is die er niet meteen) als die zijn of haar weg kan vinden in jouw nalatenschap. Gooi dus oude, niet meer relevante dingen weg, maar archiveer relevante stukken en bestanden op een overzichtelijke manier. Vooral stukken over genomen beslissingen in lopende projecten zijn belangrijk om te bewaren. Stukken die dienen voor financiële verslaglegging moeten compleet zijn en de juiste verantwoording bevatten. Vaak geschieden financiële controles vele maanden na jouw vertrek, en het is vervelend als er dan allerlei vraagtekens rijzen. Schrijf tot slot enkele A4'tjes over gangbare procedures in je werk, zodat je opvolger niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Draad oppakken

Als je ontslagen bent, dan is het niet gemakkelijk de draad weer op te pakken. Mensen die ontslagen zijn voelen vaak nog lang wrok tegenover de organisatie. Het is belangrijk niet te lang met de woede rond te lopen, omdat dat je verlamt in het maken van plannen. Hoe moeilijk ook, probeer je op de toekomst te richten en eventueel met een loopbaanadviseur te zoeken naar een nieuwe loopbaan. Doe zelfonderzoek en bepaal waar je over vijf jaar wilt zijn. Op die manier richt je je vizier weer op de toekomst. Je hoeft in je sollicitatiebrieven niet te vermelden dat je ontslagen bent. De kunst is aan je ontslag een positieve draai te geven.

Aanbevolen boeken

 • Jolanda Bouman: Ontslag in stijl. Uitgeverij Kluwer.
 • Maarten van Gelderen: Eerste hulp bij ontslag. Rechten, plichten, valkuilen, tips en trucs. Uitgeverij Bzztôh.
 • Ronald Jansen: Leren van ontslag. 'Zoiets overkomt mij niet... Maar wat te doen als het wel zo is?' Uitgeverij Boom.

Aanbevolen websites

Auteur: Ysolde Bentvelsen

Je bent hier: Home Carrière Solliciteren Afronding Ontslag nemen