Over vijf jaar wil ik...

Wie zich een goed beeld vormt van zijn of haar carrière, heeft meer kans om uiteindelijk ook daadwerkelijk een geslaagde carrière te hebben. Als je voor ogen houdt waar je op de langere termijn heen wilt, is het gemakkelijker om je te blijven focussen. Het is dan gemakkelijker om keuzes te maken, en om ook 'nee' te durven zeggen als dingen niet bij het pad passen.

Stapsgewijs carrière maken

De meeste carrières verlopen niet rechtlijnig en bestaan doorgaans uit veel stappen: soms kleine stappen, soms zijwaartse stappen, nu eens wat specialisatie, dan weer gericht op de breedte. Toch zit er in geslaagde carrières een lijn. Die lijn is gemakkelijker vast te houden als je een carrièreplanning maakt voor op de langere termijn. Daarbij doe je er goed aan je doel zo concreet mogelijk te formuleren, bijvoorbeeld volgens de SMART-formule.
SMART staat voor:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdgebonden

De vage wens 'Ik wil veel nieuwe dingen leren en een groot sociaal netwerk opbouwen en iets met computers doen' laat zich bijvoorbeeld vertalen in:

'Ik wil over vijf jaar als IT-consultant werken bij een middelgroot adviesbureau dat klanten heeft in tenminste vier verschillende sectoren.'

Iemand met de carrièreankers 'autonomie' en 'creativiteit' die graag bij een organisatie met een 'existentiële cultuur' zou willen werken, kan dat vertalen naar:

'Ik wil over vijf jaar zelfstandig uitgever zijn, met een eigen kleine uitgeverij op idealistische grondslag die publicaties uitgeeft over creatieve carrières.'

Doelgerichtheid en focus

Als je je carrièredoel hebt bepaald, is het belangrijk om dat doel steeds voor ogen te houden bij het maken van keuzes. Doelgerichtheid is weten wat je wilt en weten wat je moet doen om dat te bereiken. Als je doelgericht met je carrière bezig bent, zul je gemakkelijker kansen zien, knopen doorhakken en de juiste beslissingen nemen. Je laat je dan minder makkelijk verleiden om bijvoorbeeld een baan aan te nemen 'omdat je er nu eenmaal voor gevraagd werd', maar waarvan blijkt dat die eigenlijk niet bijdraagt aan je totale loopbaan. Focussen kan je helpen om die doelgerichtheid vast te houden. Als je doelgericht en gefocust met iets bezig bent, is de kans groot dat je vroeg of laat flow ervaart. Weet je niet goed wat je echt wil, dan is het van belang om daar gedegen onderzoek naar te doen.

Doelgerichtheid maakt het maken van keuzes gemakkelijker.

Bewust werken aan je profiel hoort ook bij carrièreplanning op de lange termijn. Soms ie het nodig om te zorgen voor meer specialisatie (bijvoorbeeld door extra scholing of een meer specialistische baan) of juist meer generieke vaardigheden op te doen als je al specialist was. Wie bijvoorbeeld op de langere termijn manager wil worden, maar nu een specialistische functie heeft of een professional is, doet er goed aan te werken aan algemene professionele vaardigheden, zoals visie ontwikkelen, omgaan met weerstand en organisatiesensitiviteit, en managementvaardigheden.

Om je carrière doelgericht vorm te geven is het verstandig met enige regelmaat een loopbaanplan of een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) te maken. Onderscheid daarin:

  • doelen voor de korte termijn, bijvoorbeeld een cursus doen om een kleine lacune in je vaardigheden op te vullen;
  • doelen voor de lange termijn, bijvoorbeeld je omscholen, verhuizen omwille van je droombaan enzovoort.

Bekijk je loopbaanplan jaarlijks en stel het bij als dat nodig is. Houd je loopbaanankers in de gaten (want die zorgen ervoor dat je werk bij je levenswaarden past).

Auteur: Ysolde Bentvelsen

Je bent hier: Home Carrière Zelfonderzoek Over vijf jaar wil ik...