Specialist

Een specialist is iemand die veel weet van weinig. Dit in tegenstelling tot een generalist, die weinig weet van veel.

Een specialist is smal en diep opgeleid. De meeste vakken in zijn opleiding betroffen één discipline.

Karikatuur

Hij is goed in zijn vak; en hij weet het. Hij heeft één oplossing voor elk probleem op zijn terrein. De beste oplossing. Bij anderen te rade gaan is hem te min: hij zal het zélf vinden.

Carrièrepad van een specialist

Een specialist begint in een vakinhoudelijke functie. Hij ontwikkelt zijn vakkennis, wordt steeds vaardiger op zijn terrein en groeit in senioriteit. In de loop van zijn carrière loopt een specialist soms tegen een plafond. Hij mist de soft skills om effectieve werkrelaties op te bouwen die hem verder helpen. Hij moet leidinggeven aan jongere vakbroeders, maar heeft daar moeite mee. Hij krijgt meer omvattende vraagstukken voorgelegd, waarvoor kennis nodig is van andere vakgebieden, of die moeten worden benaderd vanuit andere invalshoeken.

Dan is het misschien tijd om bij te scholen in de breedte. Door vakken te volgen op het gebied van bedrijfskunde, economie, recht, human resource management, marketing, psychologie enzovoorts. Door vaardigheidstrainingen te doen op het gebied van leidinggevencommunicatie, sociale vaardigheden etc.

Carrièretip: kijk eens om je heen en vraag je af, dat wat ik nu doe... hoe past dat in een groter geheel? Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie regelt dat?

Als specialist ben je expert op een bepaald terrein, en kun je je ontwikkelen tot adviseur. Maar let wel: adviseren is veel meer dan alleen je kunstje doen.

Zelfonderzoek

Je ontwikkelen van specialist tot generalist is vooral een kwestie van bewustwording. Van de verschillende aspecten van een probleem. Van andere benaderingen van een situatie. Van je sterke en zwakke punten. Van je gelijkhebberigheid of de eenzijdigheid van je gedragsrepertoire. Wat zegt u? Gedragsrepertoire?

Zodoende raak je gemotiveerd voor generalistische zelfontplooiing. Want laten we wel wezen: generalist worden is vooral een kwestie van belangstelling en karakter. Hoe moeilijk kan het zijn, mijnheer of mevrouw de expert, om slechts oppervlakkige kennis en vaardigheden op andere terreinen op te doen?

Begin maar eens met een uitstapje in de marketing: maak een persoonlijke SWOT-analyse. Dat is een vorm van zelfonderzoek, waarbij je jouw sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen op de arbeidsmarkt in kaart brengt. Vage flauwekul zeg je? Ja, dat is waar. Maar wil je nou vooruit of niet?

Carrièretip: denk er eens over na wat er bij komt kijken om voor jezelf te beginnen in je huidige vak. Wat zou je als zelfstandig beroepsbeoefenaar meer moeten kunnen dan wanneer je voor een baas werkt?

Specialistische opleidingen

Typisch specialistische opleidingen zijn bijvoorbeeld:

Specialistische beroepen

Typisch specialistische beroepen zijn bijvoorbeeld:

Auteur: René Pijlman

Je bent hier: Home Functioneren Ontwikkelingsvaardigheden Persoonlijkheidsmodellen Specialist