Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Functioneren Ontwikkelingsvaardigheden Persoonlijkheidsmodellen Myers-Briggs Type Indicator

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Je zoekt natuurlijk werk dat goed past bij je voorkeuren en stijl van werken. Maar hoe goed ken je jezelf eigenlijk? En hoe goed weten andere mensen in jouw organisatie wat jou beweegt en hoe jouw ideale werkomgeving eruit ziet? De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een veel gebruikt instrument om meer duidelijkheid over je persoonlijke voorkeuren te krijgen.

Wat houdt de Myers-Briggs Type Indicator concreet in?

De MBTI is een vragenlijst met tientallen vragen, zoals:

“Als iemand je belt met een vraag, wat doe je dan?”

  1. Ik geef de persoon ter plekke een antwoord.
  2. Ik vraag de persoon of ik over tien minuten terug  kan bellen, zodat ik rustig de tijd heb om over het antwoord na te denken.

Er zijn geen goede of foute antwoorden op de vragen: het gaat om je voorkeur. Aan de hand van de vragenlijst wordt bepaald wat de vier kenmerken van je persoonlijkheidstype zijn (de letters zijn de beginletters van de Engelse benamingen – de N staat voor iNtuition).

Elke deelnemer aan de test heeft bij elk kenmerk een voorkeur en krijgt de bijbehorende letter in zijn ‘persoonlijke code’. Door de vier kenmerken te combineren, zijn er in totaal zestien persoonlijkheidstypen mogelijk. Bijvoorbeeld: iemand met de code INTJ is een introverte (I) intuïtieve (N) denker (T) en is een oordelaar (J).

Om een voorbeeld te geven van hoe de losse kenmerken samen een persoonlijkheidstype vormen, volgt hier een vereenvoudigd schema met twee kenmerken: extraversie/introversie (E of I) en waarneming/intuïtie (S of N).

In welke situaties is MBTI zinvol?

Desiree Langelaan is projectleider: “De MBTI helpt me vooral aan het begin van een project bij de eerste taakverdeling en de stijl waarmee ik mensen benader. Zo geef ik introverte mensen soms extra gelegenheid om het woord te nemen. En van denkers weet ik dat ik ze het beste kan overtuigen met een heldere en logische argumentatie. Vroeger deed ik die dingen op intuïtie, wat meestal – maar lang niet altijd – lukte.”

Teamrollen

De MBTI-persoonlijkheden kunnen ook een naam krijgen. Die past bij de rol die ze in een team vervullen. Deze namen zijn ontleend aan de Management TeamRollen Indicator (MTR-I). Deze onderscheidt acht verschillende teamrollen – van coach tot wetenschapper.

MTR-i teamrol

MBTI type
 
Coach
ESFJ of ENFJ
Pelgrim
ISFP of INFP
Ontdekker
ENTP of ENFP
Vernieuwer
INTJ of INFJ
Beeldhouwer
ESFP of ESTP
Conservator
ISFJ of ISTJ
Dirigent
ESTJ of ENTJ
Wetenschapper
ISTP of INTP

Een voorbeeld: Paul

Paul werkt op de administratieve afdeling van een autoleasemaatschappij. Van hem wordt verwacht dat hij zijn taken volgens een vaste routine uitvoert. Paul is echter het liefst bezig met manieren om het werk beter te organiseren. Volgens hem zijn bepaalde procedures verouderd en zitten sommige mensen niet op de goede positie binnen de afdeling. Hij kaart dit vaak aan bij zijn collega’s en leidinggevenden. Hoewel hij zijn voorstellen goed onder woorden kan brengen, vindt hij toch meestal geen gehoor. ‘Laten we het gewoon zo houden’, is de reactie die hij vaak hoort.

Uit Pauls testresultaten van de MBTI blijkt dat hij extravert en intuïtief is (EN). Hij is dus een actiegerichte vernieuwer. Dit in tegenstelling tot veel van zijn collega’s, die vooral bedachtzame realisten zijn (IS) en dus minder houden van verandering. Misschien zou Paul beter tot zijn recht komen op een plek waar er meer ruimte is voor nieuwe ideeën en waar hij mensen kan begeleiden bij het uitvoeren daarvan.

Zijn persoonlijke ‘MBTI-code’ is ENFJ. Daarmee is hij een extraverte (E), intuïtieve (N) persoon die beslist op basis van emotie (F) en het liefst gestructureerd en snel werkt (J). Zoals we al zagen, is hij vanwege zijn E en N de actiegerichte vernieuwer. Omdat hij ook een voeler is en een 'oordelaar', zou hij bij uitstek passen in de teamrol van coach (zie tabel). Hij is namelijk graag bezig met mensen en haalt het beste bij ze naar boven. Hij is ook georganiseerd, waardoor hij niet afdwaalt en dus (bijvoorbeeld) de voortgang van een bijeenkomst kan bewaken.

Een ander voorbeeld: Minke

Minke is een collega van Paul. Ze is administratief-juridisch medewerker. Haar hoofdtaak is het opstellen van waterdichte leaseovereenkomsten. Ze heeft het profiel ISTP. Daarmee is zij een introverte (I) observator (S) die logisch denkt (T) en zich snel aanpast aan nieuwe informatie (P). Minke is de bedachtzame realist. Omdat ze ook een denker en een observator is, past ze bij uitstek in de teamrol van de wetenschapper. Ze is nieuwsgierig, rustig en zelfstandig. Ze is goed in het oplossen van complexe organisatorische problemen. Ze functioneert prima in haar baan.

De MBTI is niet de enige manier om naar persoonlijkheidstypes en teamrollen te kijken. Zo is er ook het teamrollenmodel van Belbin.

Aanbevolen websites

Er zijn geen websites waar de volledige MBTI kan worden ingevuld. Dat kan alleen onder leiding van een gecertificeerde MBTI-adviseur. Sites die zeggen dat je er een MBTI-test kunt doen, bieden een soort versimpelde versie aan. Wel is er allerlei informatie te vinden over het onderwerp.

Auteur: Erik Weijers

https://www.carrieretijger.nl/functioneren/ontwikkelen/persoonlijkheidsmodellen/mbti Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger