Afwachten of nabellen?

Op een paar momenten in het hele sollicitatieproces kun je een reactie verwachten van het bedrijf waar je gesolliciteerd hebt. Wat te doen als een reactie op je sollicitatiebrief of na het gesprek lang uitblijft? Geduldig wachten of bel je op? Na hoe lang? Wat vraag je?

Sollicitatiecode

De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP) heeft een sollicitatiecode uitgegeven, waar de meeste zichzelf respecterende werkgevers zich aan houden. Daarin staat onder andere op welke momenten een werkgever een reactie geeft aan een sollicitant.

Het is bijvoorbeeld gebruikelijk dat je na het versturen van een sollicitatiebrief een ontvangstbevestiging krijgt. Vervolgens krijg je een inhoudelijke reactie. De sollicitatiecode zegt daarover:

De organisatie bericht de sollicitant zo spoedig mogelijk (binnen enkele weken) na de sluitingsdatum voor reacties:

  • of hij wordt afgewezen;
  • of hij wordt uitgenodigd;
  • of zijn sollicitatie wordt aangehouden (onder vermelding van de termijn waarbinnen nader bericht volgt).

Nabellen als je geen reactie ontvangt

Als je dus na een paar weken (zeg twee of drie) geen reactie hebt ontvangen op je brief, is het niet vreemd om eens naar het bedrijf te bellen en te vragen hoe het ermee staat. Stel je vraag enigszins neutraal, bijvoorbeeld:

"Een paar dagen geleden heb ik een sollicitatiebrief gestuurd voor de functie van databasebeheerder. Ik heb tot nog toe geen reactie ontvangen. Ik wil graag verifiëren of mijn brief wel is ontvangen en eventueel even van u horen wat de beoogde planning is van de procedure."

Meestal zal er een verklaring komen: dat het hoofd van de afdeling plotseling ziek is geworden, dat de procedure vertraging heeft opgelopen door een interne verschuiving van taken enzovoort. Meestal ontvang je kort daarop toch een brief met een reactie.

Eventueel kun je tussen neus en lippen door vragen hoeveel reacties van andere sollicitanten er ontvangen zijn, zodat je enig zicht hebt op hoe groot de concurrentie is.

Informeren naar de procedure

Soms word je voor een sollicitatiegesprek uitgenodigd, maar is het briefje wel heel summier. Er staat slechts een tijd en een plaats. Er staat niet in met wie je een gesprek hebt, of uit hoeveel ronden de sollicitatieprocedure zal bestaan.

Y. te H.: "Ik werd ooit uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek bij een hogeschool. Er stond in de brief dat de sollicitatieronde uit drie gesprekken zou bestaan, maar ik had totaal niet begrepen dat die gesprekken allemaal op één dag zouden plaatsvinden. Er stond slechts een aanvangstijd van het eerste gesprek. Ik was volkomen verrast. Het was loeizwaar, drie gesprekken met drie verschillende commissies achter elkaar. Ik had niet eens een appeltje bij me voor tussendoor. Gevloerd was ik toen ik thuiskwam. Wonder boven wonder heb ik die baan wel gekregen."

De sollicitatiecode zegt:

Indien de sollicitant voor een bezoek wordt uitgenodigd, of indien zijn sollicitatie wordt aangehouden, stuurt de organisatie samen met dit bericht de bij haar geldende sollicitatieprocedure, met inbegrip van de verwachte duur daarvan.

Is het je dus onduidelijk hoe het verloop van de procedure zal zijn, schroom dan niet om te bellen en ernaar te vragen. Het is altijd goed om van je te laten horen. Het getuigt van initiatief en laat zien dat jij de sollicitatie serieus neemt. De personeelsfunctionaris die je spreekt zal daar waarschijnlijk een 'mentale aantekening' van maken.

Andere reactiemomenten

Hetzelfde geldt voor andere momenten in de sollicitatieprocedure: na een selectiegesprek moet het ook niet eindeloos duren voordat je wat hoort. Bel na een of twee weken als je niks gehoord hebt. Bel eerder als er een termijn is gegeven aan het eind van het gesprek, in de trant van "we bellen u binnen een dag of drie".

Ook na het ontvangen van een afwijzing kun je overwegen om even na te bellen. Vooral als er geen of een onduidelijke motivatie in de afwijzingsbrief staat, is het goed om te proberen een wat persoonlijker motivatie te horen te krijgen.

De sollicitatiecode zegt:

Indien de organisatie, in enige fase van de sollicitatieprocedure, besluit dat een sollicitant niet in aanmerking komt, ontvangt deze zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht. De afwijzing wordt zo goed mogelijk gemotiveerd.

Het laatste moment van de sollicitatieprocedure waar je iets zou moeten horen is na het arbeidsvoorwaardengesprek. Alle afspraken en toezeggingen worden normaliter schriftelijk vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Bel er dus achteraan als je je contract alsmaar niet ontvangt.

Auteur: Ysolde Bentvelsen

Je bent hier: Home Carrière Solliciteren Sollicitatiebrief en cv Afwachten of nabellen?