Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Beroep Economie en management Beleid/ondersteunend Facility manager

Facility manager

Als facility manager of facilitair manager regel je, simpel gezegd, het huishouden van een bedrijf. Je zorgt dat elk personeelslid alle diensten en middelen (faciliteiten) tot zijn beschikking heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Zo regel je perfecte catering, beveiliging en schoonmaak. Het is moeilijk af te bakenen waar je je wel en niet mee bezighoudt. Bijvoorbeeld: bij sommige bedrijven valt de IT-afdeling onder de facilitaire afdeling, bij andere niet.

Als facilitair manager ben je heel belangrijk voor de kostenbesparing van een organisatie. Het ziekteverzuim bijvoorbeeld kan worden geminimaliseerd door de werknemers een optimale werkomgeving te bieden. Dit is een voorbeeld van hoe je als facility manager meedenkt over hoe de facilitaire organisatie kan bijdragen aan het bedrijfsresultaat.

Werner Leenders is facility manager bij Wanadoo te Amsterdam: “Stel, iemand neemt ontslag omdat hij ontevreden is met zijn werk. Ik wil dan nooit horen dat facilitaire kwesties zoals herrie op de werkplek of een slechte bureaustoel de schuld krijgen daarvan.”

Wat doet een facility manager?

Vijf hoofdtaken

Het ondersteunen van elke werknemer

Elke persoon in de organisatie moet kunnen werken in een goed onderhouden kantoor, moet zonder problemen zijn auto kunnen parkeren, en ’s middags lekker kunnen lunchen. Soms geven werknemers zelf aan dat er iets beter kan. Er komt bijvoorbeeld het verzoek binnen om een nieuwe bureaustoel. Je beoordeelt dan de noodzaak daarvan. Bij een relatief eenvoudig verzoek als dit voorbeeld komt het misschien niet eens bij jou terecht, maar heeft de conciërge aan wie je leiding geeft zelf de mogelijkheid om het op te lossen.

Het inrichten van het gebouw

Je denkt na over hoe de bedrijfsruimtes efficiënter kunnen worden ingericht. Je adviseert over werkplekinrichting en interne verhuizingen. Stel dat de keuken verbouwd moet worden. Als facility manager heb je het bouwplan van het gebouw en kun je dus beoordelen of en hoe de verbouwingen gerealiseerd moeten worden. Of stel een afdeling wil uitbreiden. Je gaat dan op zoek naar een passende ruimte. Misschien moet er een pand gehuurd of gekocht worden. Je bent dan betrokken bij het hele traject dat dan in gang wordt gezet.

Het onderhouden van contacten met externe leveranciers

Een van de hoofdtaken is het onderhouden van het gebouw. Sommige onderhoudskwesties vallen onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder van het pand (als het een gehuurd pand is). Het is jouw taak om aan de bel te trekken als dat nodig is. Bij grote bedrijven worden veel aankopen centraal gedaan. Neem bijvoorbeeld de leasecontracten. Jij inventariseert de behoeftes en de financiële mogelijkheden. Op basis daarvan ga je bijvoorbeeld offertes aanvragen bij een paar kandidaat-leveranciers.

Leiding geven

Je bent hoofd van bijvoorbeeld de afdelingen beveiliging, catering, schoonmaak en wagenparkbeheer. Je verdeelt de rollen en taken in de teams. Je stuurt de teamleden aan en begeleidt ze. Ook voer je met hen beoordelings- en functioneringsgesprekken. Bij het leidinggeven lijkt je takenpakket op dat van elke manager. Dat wil zeggen, je maakt een planning, je organiseert, je geeft leiding en je controleert.

Strategisch meedenken

Facilitair managers mogen steeds meer meedenken over bedrijfsstrategische processen. Hoe kan de facilitaire organisatie optimaal bijdragen aan het realiseren van de bedrijfsdoelen? Hoe optimaliseer je interne facilitaire processen? Misschien is een reorganisatie gewenst. Steeds meer bedrijven richten een facilitair loket of facilitair coördinatiecentrum in. Dit houdt in dat alle klachten, wensen, informatie en storingen centraal binnenkomen. De facilitair manager is degene die het facilitair loket opzet of aanpassingen aanbrengt in de dienstverlening van een bestaande afdeling.

Rollen

Werner Leenders, facility manager bij Wanadoo te Amsterdam over stress: "Als facility manager ben je soms met dertig dingen tegelijkertijd bezig. Ik voorkom stress op twee manieren: Ten eerste laat ik me niet ‘omkopen’. Ik maak geen uitzonderingen. Mensen komen met veel vragen, maar ik beloof alleen wat ik na kan komen. Ten tweede zorg ik dat ik de dingen bijhoud. Discipline is belangrijk. Als je de dingen laat versloffen, dan kunnen ze je na een jaar opvegen."

Waar werk je als facility manager?

Facility managers kunnen werken bij de facilitaire afdeling van bedrijven in allerlei sectoren. Een paar voorbeelden van het brede werkveld:

Ook zijn er gespecialiseerde facility managementorganisaties die compleet gefaciliteerde gebouwen of kantoorunits verhuren. Als regiomanager ben je daar dan verantwoordelijk voor de gebouwen van een bepaalde regio.

Je kunt ook werken als medewerker van een groot facilitair bedrijf, bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf of een cateringbedrijf. In dat geval ben je verantwoordelijk voor meerdere gebouwen in een regio. Je controleert dan of dit goed gebeurt en of de afspraken worden nagekomen.

Wat is je plaats in de organisatie?

De plaats van Facility Managers verschilt per organisatie. Meestal rapporteer je aan de directie. Voor wat betreft het contact met andere afdelingen: je bent de spin in het web. Iedereen heeft namelijk faciliteiten, diensten en producten nodig om zijn werk goed te kunnen uitvoeren.

Welke competenties moet je in huis hebben?

Wat onderscheidt een top facility manager van een gewone?

Een uitstekende facility manager heeft een goed strategisch vermogen, waardoor hij kan inzien hoe het facilitaire proces optimaal kan ingericht worden om het primaire proces (de kernactiviteit van het bedrijf) te ondersteunen. Hij denkt mee en komt zelf met voorstellen om de facilitaire organisatie te verbeteren.

Hoe word je facility manager?

Je kunt in de functie rollen vanuit een meer specialistische functie en je daarna gaan verbreden. Relatief vaak zit er iemand met een financiële achtergrond op de positie van facility manager. Dat is niet vreemd, want de functie heeft ook te maken met de beheersing van de kosten. Je kunt er ook voor kiezen om de hbo-opleiding Facility Management te volgen. Dit is een brede basis van waaruit je kunt beginnen als (assistent-)facility manager. Als je de basisvaardigheden hebt geleerd kun je in sollicitaties aantonen dat je geschikt bent.

Voorbeeldloopbaan: Iwan Liem (1960) is Hoofd Facility Management van Corus Ijmuiden. Hij is een voorbeeld van een facility manager die met een technische achtergrond naar managementfuncties is doorgegroeid. Hij deed HTS-Bouwkunde. Zijn eerste aanstelling was als medewerker van een bedrijfsbureau waar hij de interne verhuizingen en verbouwingen regelde bij een expeditiekantoor van de toenmalige PTT. Tijdens zijn volgende baan bij de Rijksluchtvaartdienst deed hij veel communicatieve vaardigheden op. Hij was daar onder andere intermediair tussen de dienst en een vereniging van huiseigenaren. Daarna werd hij bij het Medisch Centrum Leeuwarden hoofd van het projectbureau Technische dienst. Dit hield onder andere het adviseren over en leiden van bouwprojecten in, maar ook het aantrekken van meer klanten voor het projectbureau. In de jaren die volgden heeft hij meerdere banen gehad, onder andere als project manager bij een groot bouwbedrijf en hoofd bedrijfsbureau bij een grote gemeente. Zijn laatste functie vóór zijn huidige aanstelling was account manager. Tijdens zijn carrière is hij zich blijven bijscholen met onder andere de post-hbo-opleiding bedrijfskunde en de cursus NIMA A.

Wat zijn je carrièremogelijkheden?

Facility managers groeien vaak vanuit technische assisterende functie door naar managementfuncties. Ze beginnen vaak als medewerker van een facilitaire organisatie en groeien dan door. Van specialist worden ze steeds meer generalist. Net zoals bij andere beroepen is er geen plafond. Ook multinationals hebben een facilitaire organisatie die bijvoorbeeld de huisstijl bepaalt van al hun filialen in een bepaald land. Elk filiaal heeft dezelfde vloerbedekking en hetzelfde meubilair: een taak van de facilitaire organisatie.

Welke beroepen lijken er op?

Aanbevolen websites

Auteur: Erik Weijers

https://www.carrieretijger.nl/beroep/economie-management/beleid-ondersteunend/facility-manager Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger