Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Functioneren Professionele vaardigheden Organisatietalent

Organisatietalent

In vacatureteksten voor praktische beroepen komt vaak de term 'organisatietalent' voor. Wat moet je kunnen om over jezelf te zeggen dat je over organisatietalent beschikt? Oftewel, wat moet je kunnen om een ware 'regelneef' te zijn?

Wat wordt er onder organisatietalent verstaan?

Als je organisatietalent hebt, dan slaag je erin dingen daadwerkelijk tot stand te brengen. Plannen blijven niet op de tekentafel liggen of belanden niet in een la, maar jij zorgt ervoor dat ze werkelijk ten uitvoer worden gebracht. Je weet mensen enthousiast te maken en ze mee te krijgen voor je plannen (of datgene wat er georganiseerd moet worden: een evenement, een bijeenkomst met publiek, een conferentie, een workshop of werkconferentie).
Je hebt bovendien de gave om je schouders eronder te zetten als er iets in het honderd loopt. Voor elk probleem dat er rijst, vind jij wel een praktische oplossing.

Van nature beschikken echte doeners vaak over organisatietalent, vooral als ze ook nog van het extraverte type zijn. Maar iedereen kan met wat oefening dit talent ontwikkelen. Organisatietalent bestaat uit een verzameling van andere vaardigheden:

Bij welke beroepen heb je organisatietalent nodig?

Voor de meeste beroepen moet je in ieder geval zoveel organisatietalent hebben dat je je eigen werk goed kunt organiseren. Maar echt organisatietalent is nodig in alle beroepen waar je iets voor elkaar moet krijgen, vooral als dat iets concreets is (een festival, een bijeenkomst, een cursus, een sportevenement, maar ook een projectresultaat etc.). Denk bijvoorbeeld aan beroepen als:

Hoe toon je bij een sollicitatie aan dat je over organisatietalent beschikt?

Wil je aantonen dat jij een echt organisatietalent bent, dan kun je het best in je sollicitatiebrief of het sollicitatiegesprek een concrete situatie beschrijven van een activiteit die jij georganiseerd hebt. Hoe concreter, hoe beter, want daaruit blijkt wat je echt kunt. Gebruik daarvoor de STAR-methode.

Schrijf bijvoorbeeld: "In mijn vorige functie als voorlichter hoorde het tot mijn taak voorlichtingsevenementen voor aankomende studenten te organiseren. Daar kwam altijd veel bij kijken, variërend van trivialiteiten als verzorgen van (juist gespelde) naambordjes tot 'wat te doen bij een uitgevallen spreker'. Vóór mijn tijd werd er binnen de organisatie nooit veel aandacht aan de evenementen besteed, maar ik heb er in de loop van de jaren echte 'happenings' van weten te maken. Er zijn nu veel docenten en studenten actief bij betrokken, en ze vinden het nog leuk ook. Evaluaties hebben uitgewezen dat de bezoekers erg tevreden zijn over de voorlichting, en het is misschien aardig om te vermelden dat het aantal aangemelde studenten aanzienlijk is gestegen sinds ik van deze evenementen serieus werk ben gaan maken."

Voorbeelden van vragen tijdens het sollicitatiegesprek:

Auteur: Ysolde Bentvelsen

https://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-vaardigheden/organisatietalent Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger