Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Functioneren Samenwerken Werkvormen Werkconferentie

Werkconferentie

Een werkconferentie is geschikt om op een gelijkwaardige manier met een aantal mensen te brainstormen, nieuwe dingen te bedenken en ideeën uit te wisselen. Wie in de buurt van managers vertoeft, of zelf manager is, heeft er zo nu en dan mee te maken: een hutje-op-de-hei-sessie, kortweg een heidag. Zo'n heidag is bedoeld om met een groep tot nieuwe ideeën te komen en plannen te maken voor de toekomst, of oplossingen te bedenken voor een lastig probleem. In dat hutje op de hei wordt een werkconferentie gehouden. Een werkconferentie is geen gewone vergadering. Een werkconferentie is bedoeld om met een aantal mensen, op basis van gelijkwaardigheid, dingen door te spreken die normaal niet op de agenda staan.

Kenmerken van een werkconferentie

Een werkconferentie is vaak niet gemakkelijk. Juist omdat er op basis van gelijkwaardigheid wordt gepraat geldt: 'zoveel hoofden, zoveel zinnen'. Om het overleg in goede banen te leiden wordt vaak een externe voorzitter aangetrokken. Die zorgt dat iedereen aan het woord komt, hij/zij bewaakt de agenda en de voortgang en maakt ook dat de conclusies helder worden samengevat. Een goede voorzitter ziet er ook op toe dat discussies helder blijven en niet 'op de man' gespeeld worden.

Neuzen dezelfde kant uit

Een belangrijk doel van een werkconferentie is dat door het delen van ideeën en informatie draagvlak ontstaat voor een plan (of een project, een oplossing, een strategie enzovoort). Met andere woorden, een werkconferentie is een goede manier om 'de neuzen dezelfde kant op te krijgen'. Als iedereen het op voorhand met elkaar eens is, of een zelfde soort rol speelt in de organisatie, is een werkconferentie minder waardevol. Juist een divers samengesteld team zal een onderwerp van alle kanten bekijken. In een goed functionerend team zijn alle teamrollen vervuld. Een gangmaker die de leiding neemt kan punten aanzwengelen, maar de 'waarschuwer' zal letten op de inhoudelijke puntjes op de i. Juist omdat er gezamenlijk aan iets wordt gewerkt, draagt een werkconferentie bij aan teamvorming. Maar let wel: het is niet hetzelfde als wat doorgaans wordt verstaan onder 'teambuilding', want dan ga je gezellig met z'n allen bungyjumpen, wijnproeven, zeilen of zaklopen. Een werkconferentie daarentegen betekent hard werken.

Doel van een werkconferentie

Een werkconferentie kan voor allerlei doelen ingezet worden.

Programma

Een werkconferentie zal in een chaos ontaarden (of geen resultaat opleveren) als er van tevoren geen goed programma wordt opgesteld. Degenen die de werkconferentie voorbereiden moeten een aantal zaken van te voren bedenken en regelen:

Over tot de orde van dag?

In werkconferenties schuilt één gevaar. Na de hele dag van alles besproken en gedaan te hebben, gaat iedereen weer over tot de orde van de dag. Om dit te voorkomen moet van tevoren worden nagedacht in welke vorm het resultaat beslag moet krijgen. Wordt er een rapport geschreven, houdt de directeur een toespraak, zal er een enquête onder klanten worden gehouden, zullen er acties worden georganiseerd?

Wat het resultaat ook is, het is belangrijk goed afspraken te maken over het vervolg. Afspraken zijn goed als ze 'SMART' geformuleerd zijn: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Alleen dan is het mogelijk om na verloop van tijd nog eens op de werkconferentie terug te kijken en de vraag te stellen: hebben we bereikt wat we toen besproken hebben? Als het antwoord 'ja' is, was de werkconferentie geslaagd.

Aanbevolen websites

Auteur: Ysolde Bentvelsen

https://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/werkvormen/werkconferentie Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger