Visie ontwikkelen

Als je vanuit het nu terugkijkt, zijn dingen vaak heel anders gelopen dan je jaren eerder had gedacht. Als je dát nou van te voren had geweten... Als je een visie hebt, heb je een duidelijk beeld van wat je wilt dat er in de toekomst gaat gebeuren. Daar kun je op anticiperen. Of je toekomstvisie uitkomt, is natuurlijk een tweede. Gelukkig kun je zelf, als afdeling of als organisatie, die toekomst beïnvloeden.

Om een visie te kunnen ontwikkelen moet je zicht hebben op wat er staat te gebeuren. Je moet een beeld hebben van wat er op je af komt. Je maakt bijvoorbeeld een SWOT-analyse van kansen en bedreigingen in de markt of in de omgeving van je organisatie. Op basis daarvan creëer je een aantrekkelijk vooruitzicht voor jezelf, je afdeling of je organisatie.

Anderen kunnen inspireren met een duidelijk toekomstbeeld is een belangrijke soft skill voor een ambitieuze professional.

Visie op drie niveaus

Visie hebben is niet alleen weggelegd voor de top van de organisatie. Er zijn namelijk meerdere niveaus:

  • Een organisatievisie geeft een kort en helder antwoord op de vraag: hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen?
  • Een afdelingsvisie is een concreet beeld van de toekomst voor een afdeling. Waarheen moet de afdeling zich ontwikkelen om de organisatievisie te kunnen realiseren?
  • Een persoonlijke visie is het bewustzijn van wat echt belangrijk voor je is, vertaald in een concreet beeld van wat je wilt bereiken.

Visie als competentie

Een competentie is een in gedrag waarneembare combinatie van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten waarmee je in praktijksituaties je werk goed kunt doen. De competentie visie staat op menige lijst met algemene competenties.

Hoe toon je bij een sollicitatie aan dat je visie kunt ontwikkelen?

“We zoeken een financieel manager die in staat is een heldere visie te ontwikkelen op de toekomst van de afdeling Financiën” staat in de advertentie.

Jij denkt na hoe je dit het beste kunt aantonen. De organisatie zoekt iemand die samen met de medewerkers van de afdeling een gewenst beeld van de toekomst kan ontwikkelen én dat vervolgens in de praktijk kan brengen.

In je huidige werk als controller heb je een grote reorganisatie meegemaakt. Jij was trekker van de projectgroep die verantwoordelijk was voor het formuleren van de visie voor de organisatie. Jouw bijdrage in de projectgroep was onder andere dat je gebeurtenissen wist te vertalen naar hun belang voor de toekomst. Je collega´s waardeerden dat zeer. Dit zet je in je sollicitatiebrief. Voor het sollicitatiegesprek probeer je op basis van informatie over het bedrijf en de branche alvast een eerste aanzet tot een visie voor te bereiden. Je kunt eventueel een lid van de projectgroep als referentie opgeven.

Andere voorbeelden

  • Adviseur: Ik heb artikelen geschreven waarin ik mijn visie op organisatieverandering gaf. Dit sprak veel mensen blijkbaar aan, want ik ben vaak benaderd voor opdrachten. Ook geef ik regelmatig lezingen over dit onderwerp.
  • Manager: Ik heb al mijn medewerkers betrokken bij het formuleren van een toekomstvisie op de afdeling. We moeten het immers ook samen uitvoeren. Wel heb ik ontdekt dat er iemand moet zijn die de goede ideeën herkent en eruit pikt. Die rol vervulde ik.
  • Leerkracht: Ik vind het voor de ontwikkeling van een kind belangrijk dat het zelf leert bepalen wanneer en hoe het iets wil leren. De leerkracht helpt in mijn visie deze vaardigheden te ontwikkelen en geeft het kind daarbij de informatie die het nodig heeft. Deze visie op onderwijs herken ik volledig in de visie van uw school.

Voorbeelden van competentiegerichte vragen over je visie tijdens het sollicitatiegesprek:

  • Welke ontwikkelingen zie je belangrijk worden in de toekomst? Hoe vind je dat we daarmee om moeten gaan?
  • Heb je wel eens een toekomstplan geschreven? Hoe heb je ervoor gezorgd dat het overtuigend was en dat er draagvlak ontstond?

Mooie uitspraken over visie en toekomst

"Als je je de toekomst kunt inbeelden, ben je al halfweg": Milton Berle.

"Als we ons blindstaren op het verleden, lopen we het risico te worden ingehaald door de toekomst": Cibenko.

"Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal doorbrengen": Woody Allen.

"They always say time changes things, but you actually have to change them yourself": Andy Warhol.

Auteur: Mariëlle de Groot

Je bent hier: Home Functioneren Professionele vaardigheden Visie ontwikkelen