Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Functioneren Professionele vaardigheden Visie ontwikkelen Organisatievisie ontwikkelen

Organisatievisie ontwikkelen

De toekomst van een organisatie gebeurt niet zomaar, die máák je. En daar heb je een visie voor nodig: een ambitieus, brutaal en origineel beeld van de toekomst. Het gat in de markt, zogezegd.

Wat is een organisatievisie?

De visie van de organisatie geeft een kort en helder antwoord op de vraag: hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen? Het is het idee dat een bedrijf heeft over de ontwikkelingen in haar branche en welke kant directie en medewerkers willen dat het opgaat.

Sommige bedrijven denken dat het gaat om de goede woorden op papier te zetten, zodat de visie in jaarverslagen, op websites en andere communicatie-uitingen het bedrijf een modern imago bezorgt. Dat is niet zo. Een goede visie hoeft niet per se op papier te worden gezet. Het idee en het bij de buitenwereld gecreëerde beeld zijn echt het belangrijkst. Wel moet de visie gedeeld worden door iedereen binnen het bedrijf.

Wat je je moet voorstellen bij een visie is het best duidelijk te maken met een aantal voorbeelden:

Wat is het verschil tussen visie, missie en strategie?

Drie begrippen die nogal eens door elkaar worden gehaald zijn visie, missie en strategie

Het verschil tussen missie en visie

In één zin is het verschil: een missie is waarvoor we staan, een visie is waarvoor we gaan. De missie heeft te maken met waarden en identiteit. Wie zijn we, wat zijn onze waarden, hoe willen we met onze klanten en medewerkers omgaan? Een visie geeft aan: hoe gaan wij de wereld van morgen beïnvloeden zodat wij succesvol zijn?

Het verschil tussen visie en strategie

Een visie is wat we willen bereiken, de strategie hoe we het willen bereiken. De strategie volgt op de visie. In het voorbeeld van Easyjet was de visie iets als: ´Vliegen is geen luxeproduct, juist de prijs is belangrijk´. De vertaling in strategie is dan:

Waarom een visie?

Een visie heeft voor een organisatie een aantal functies.

  1. Richting geven: alle neuzen dezelfde kant op
  2. Inspireren
  3. Zich onderscheiden van anderen
  4. Winnen
  5. Overleven

1. Richting geven

Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met onzekerheid, zeker op de wat langere termijn. Legt de organisatie zich daarbij neer en wacht men af wat er gaat komen, dan wordt de organisatie stuurloos. Een heldere visie maakt duidelijk wat je acties en doelen zijn ook in een omgeving met veel ontwikkelingen.
Met een visie kun je zowel de organisatie zelf, als de omgeving beïnvloeden. Immers, ook de organisatie speelt een rol in het maken van de toekomst. Een visie is het antwoord op de vraag: hoe zou je willen dat de toekomst zal verlopen.

2. Inspireren

Een goede visie leidt tot creatieve spanning of flow. Die spanning ontstaat doordat je een uitdagend doel hebt gesteld en nog niet helemaal weet hoe je dat gaat bereiken. Je weet wel heel goed waar je nu staat. Als je een duidelijke visie hebt, geeft dat een kader om de toekomst een beetje naar je hand te zetten.

3. Zich onderscheiden van anderen

Sommige organisaties leiden, andere volgen. Met leiden bedoelen we dat de organisatie het initiatief neemt en het spel bepaalt. Dit in plaats van af te wachten en kijken naar wat de concurrenten doen. Niet reageren maar creëren. Er is immers een hoger doel en de organisatie verdoet haar tijd niet met enkel te reageren op anderen. Zij is immers bezig met het creëren van de wereld van morgen. Daar zit ook de klant waarschijnlijk meer op te wachten.

4. Winnen

De visie is dé manier om de concurrentie op langere termijn te slim af te zijn.

5. Overleven

Soms blijkt dat een organisatie wel moet veranderen om in de toekomst te overleven. Dan is een nieuwe visie noodzakelijk. De markt droogt op, nieuwe technologieën maken het product overbodig. Wetgeving verandert, een monopolie verdwijnt… Allemaal aanleidingen om een nieuwe visie te ontwikkelen. Een bedrijf moet zich dan heroriënteren op de toekomst en een nieuw toekomstbeeld creëren.

Hoe ontwikkel je een organisatievisie?

Een visie komt grotendeels tot stand door intuïtie. Het is meer dan één en één is twee. Kortom: het is veel meer een nieuw inzicht (eureka!) dan de uitkomst van wat sommetjes. Die intuïtie wordt wel gevoed door informatie.

Informatie verzamelen

Goede informatiebronnen voor het ontwikkelen van een visie zijn bijvoorbeeld een SWOT-analyse, een marktanalyse of een klantenonderzoek. Ook ideeën en dromen vanuit de researchafdeling zijn goede bronnen: wat moet mogelijk zijn, maar is het nog niet?

Informatie verwerken

Nadat je de informatie tot je hebt genomen, kijk je als het ware door je oogharen naar de informatie die je hebt over de markt. Stel jezelf vragen daarover:

Eureka! Je hebt het

Het ontwikkelen van een nieuw idee kost vaak wel tijd. Je kunt een tijd bezig zijn met broeden op de vragen die je jezelf hebt gesteld. En dan ontstaat het idee. Schrijf het meteen op, wees niet meteen te kritisch, bespreek het met anderen en laat het zo even rijpen. Let op: je zult niet de laatste zijn die zich van de wijs laat brengen door de ´dat kan toch helemaal niet' van anderen. Geloof in je idee, als je er van overtuigd bent dat er wat in zit!

Formuleren

Als je eenmaal op het spoor van een goede visie bent, zul je deze in woorden moeten vangen. Probeer zo helder en concreet mogelijk te zijn, door concrete doelen te stellen. Gebruik normale woorden, dat is het meest krachtig. Containerbegrippen (bijvoorbeeld draagvlak, duurzaam, globalisering) en lege begrippen (´optimale`etc.) zijn uit den boze. Zeg gewoon wat je bedoelt!

Visie verspreiden

Als je de visie hebt benoemd, is het zaak anderen voor je visie te winnen door te inspireren, te beïnvloeden en te overtuigen.

Wie maakt de organisatievisie?

Eigenlijk maakt het niet uit wie de visie ontwikkelt, als deze maar door anderen herkend en opgepikt wordt.

Wat is het verschil tussen een goede en slechte organisatievisie?

Een goede visie

Een slechte visie:

Een voorbeeld van een slechte visie: ´Wij willen de klant optimaal bedienen door middel van adequate innovatieve IT-oplossingen.' Daar lijkt op zich niets mis mee. Een goed idee, toch? Maar wat betekent dat dan? Het risico is dat iedereen zijn eigen beeld heeft bij het optimaal bedienen van de klant. Het is geen helder beeld van wat gaan doen. Het zegt eigenlijk maar heel erg weinig.

Een visie, en dan…

Een idee op zich is natuurlijk niet genoeg voor verandering en succes. Het gaat erom wat er met die visie gebeurt. De organisatievisie zal moeten worden uitgewerkt in strategieën, SMART-doelstellingen, afdelingsvisies, persoonlijke visies van managers en medewerkers, beleid (bijvoorbeeld personeelsbeleid) en bovenal actie! De top zal zich hard moeten maken om de visie vast te houden en keuzes te maken die de visie ondersteunen.

Ondersteunende competenties bij het ontwikkelen van een visie

Aanbevolen websites

Aanbevolen boeken

Voor het ontwikkelen van visies kunnen boeken heel inspirerend zijn. De volgende boeken kunnen je hierbij helpen:

Auteur: Mariëlle de Groot

https://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-vaardigheden/visie-ontwikkelen/organisatie Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger