Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Functioneren Professionele eigenschappen Intuïtie

Intuïtie

Wat maakt dat je tijdens een sollicitatiegesprek doorvraagt op een antwoord dat een sollicitant geeft? Hoe kan het dat je weet dat er iets niet klopt aan het verhaal van een klant? Waarom besluit je niet op een aanbod van een nieuwe werkgever in te gaan terwijl het er op papier geweldig uitziet? Bij alle grote en kleine besluiten die we dagelijks nemen, speelt intuïtie in meer of mindere mate een rol.

Wat is intuïtie?

“De intuïtie is een Godsgeschenk, de ratio een dienaar; ergens in de tijd zijn we de dienaar gaan aanbidden en het geschenk vergeten.”

Albert Einstein, natuurkundige en uitvinder

Het woord intuïtie is afkomstig uit het Latijn en betekent letterlijk ‘innerlijk weten’. Het is het vermogen om (heel snel) situaties in te schatten en besluiten te nemen. Intuïtie helpt je onder meer om op een goede manier met anderen om te gaan, gevaar in te schatten, beslissingen te nemen, oplossingen te bedenken, complexe situaties te overzien, creatief te zijn en visie te ontwikkelen.

Het ‘onbewust denken’, zo noemt Malcolm Gladwell intuïtie in zijn gelijknamige boek. Er gebeurt iets of iemand doet een uitspraak en je hersenen scannen pijlsnel een persoon of situatie en vergelijken die informatie met eerder opgeslagen gevoelens en ervaringen wat resulteert in een ‘onderbuikgevoel’.

Intuïtie komt dus voort uit ervaring en kennis die je in je onbewuste al ergens hebt opgeslagen. In je adaptieve bewustzijn om precies te zijn. Je kunt dit deel van je hersenen zien als een grote computer die snel en geruisloos een heleboel nieuwe gegevens verwerkt en dit koppelt aan al eerder verworven informatie. Intuïtie is daarmee dus geen aangeboren talent, het is een vermogen dat ontstaat na het opdoen van vele leerervaringen. Je kunt dus zeggen dat je intuïtie verbetert naarmate je interne database beter gevuld is.

Intuïtie verbeteren

Als je als professional je intuïtie beter wil leren toepassen, is het allereerst belangrijk om open te staan voor je intuïtie. Intuïtief zijn is vooral een kwestie van het loslaten van de controle die je gewend bent te hebben door zaken met je verstand te benaderen. Die-hard denkers die beweren dat intuïtie alleen iets is voor vrouwen en geitenwollensokken-types hebben het mis. Intuïtie is - net als analytisch denken - een mentaal proces, alleen de route tot inzicht verloopt anders. Waar je bij het analytisch denkproces bewust, zorgvuldig en georganiseerd alles op een rijtje zet, gebeurt dit bij het intuïtieve denken onbewust, spontaan en associatief. Intuïtie en analyse lijken elkaars tegenpolen, maar in feite vullen ze elkaar aan. Intuïtie zonder feitelijke gegevens is slechts gokken. Je hebt je ratio en intuïtie beide nodig om goed te kunnen functioneren in de snel veranderende wereld van vandaag. Vernieuwing en innovatie ontstaat alleen als je gebruik maakt van zowel je linkerhersenhelft – die van het logisch denken – als van je rechterhersenhelft waar verbeeldingskracht en fantasie zich bevinden. Probeer alvast meer te voelen, minder te denken en vertrouwen te stellen in je aangeboren vermogen om dingen te weten zonder te weten hoe dat komt. Onzekerheid staat intuïtie in de weg. Leer op jezelf te vertrouwen. Hiervoor is het belangrijk om zelfkennis te hebben.

Jos, manager:

“Tegenwoordig wik en weeg ik veel minder dan aan het begin van mijn loopbaan. In de loop der jaren heb ik steeds meer leren vertrouwen op mijn intuïtie en heb ik inmiddels aardig door wat werkt en wat niet werkt en hoe ik zaken het best kan aanpakken.”

Zelfkennis

Wil je je intuïtie goed (leren) gebruiken, dan zul je moeten weten hoe je in elkaar steekt en op welke manier intuïtie bij jou functioneert. Je kunt namelijk ook een vervelend gevoel in je buik hebben als gevolg van angst, of door vertekende of vervelende herinneringen. De afkeer die je vanaf je allereerste werkdag tegen de secretaresse van je baas hebt, kán bijvoorbeeld alles te maken hebben met het feit dat zij alleen maar dezelfde naam heeft als dat vervelende meisje dat jou vroeger altijd pestte. Je gevoel dat iemand niet te vertrouwen is kán veroorzaakt worden omdat hij uiterlijk lijkt op iemand die jou eerder bedrogen heeft. Je verwart dan gevoel/emotie met intuïtie. Het is goed om je hiervan bewust te zijn om verkeerde interpretaties te voorkomen. Houd je denken dus bewust in de gaten: waar komen je gedachten vandaan? Vloeien ze voort uit emoties zoals angst? Zo leer je je gedachten en blokkades herkennen en kun je steeds beter onderscheid maken tussen feiten, ideeën, emoties, overgenomen meningen en de interpretaties daarvan. Naarmate je je bewustzijn vergroot, kun je je intuïtie verder ontwikkelen en professioneel gerichter inzetten. 

Concrete tips om je intuïtie te verbeteren

Om intuïtie te ontwikkelen is het belangrijk om met focus steeds weer te reflecteren op je professionele handelen. Door opmerkzaam te zijn en te oefenen, ontwikkel je je intuïtieve vermogens steeds beter.

“Met behulp van logica bewijzen we, met behulp van intuïtie ontdekken we.”

Henri Poincaré, wiskundige

Aanbevolen website


Auteur: Marieke van Oosterhout

https://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/intuitie Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger