Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Functioneren Professionele eigenschappen Aanpassingsvermogen

Aanpassingsvermogen

Aanpassingsvermogen wil zeggen: efficiënt blijven werken onder wisselende omstandigheden door je steeds aan te passen aan de omgeving, taken, verantwoordelijkheden, en/of mensen.

Wat betekent dat concreet?

Stel dat je bedrijf gereorganiseerd wordt. Dat kan voor jou betekenen: nieuwe taken, een andere werkplek, opeens moeten samenwerken met onbekende collega’s, allerlei kleine en grote klussen regelen. In zo’n situatie weet je toch je kalmte te bewaren en voel je je op je gemak. Je past je aan zonder meteen te beginnen met klagen en nee te roepen tegen alles wat er om je heen gebeurt. Je onderzoekt wat prioriteit heeft en met welke taak je dus het beste kunt beginnen. Als dat nodig is, pas je je planning daarop aan. Je wilt in alles meewerken, zodat deze reorganisatie soepel verloopt.

Dat lijkt makkelijk, maar is het niet. Soms zul je moeten slikken als door zo’n ingreep een aantal van je eigen ideeën of doelen opeens voorgoed in de prullenbak verdwijnen. Ook je aanpassen aan de mening van je baas of medewerkers, vereist de nodige zelfbeheersing. En je blijft ook altijd wél je eigen belangen in de gaten houden, al is daar op dat moment even geen ruimte voor. Kijk maar naar de reactie van Yvonne.

Praktijkvoorbeeld
Yvonne is office manager van een accountantskantoor. Ze geeft leiding aan twee secretaresses en een baliemedewerker. Omdat er steeds meer werk komt, is Yvonne ervan overtuigd dat een extra administratieve hulp nodig is. Ze heeft dit al een paar keer serieus aangekaart. Tot nu toe zonder effect. Tijdens de vergadering deze woensdagmiddag brengt ze opnieuw haar standpunt naar voren. Haar leidinggevende geeft haar als antwoord: “Op zich heb je wel gelijk, maar we willen eerst de groei afwachten van dit jaar en kijken of deze constant blijft. Volgend jaar gaan we pas denken aan extra personeel.” Yvonne voegt zich zonder morren naar dit besluit, maar laat ook weten dat het laatste woord er nog niet over gezegd is. “Goed, dan wachten we tot volgend jaar, maar ik trek wel aan de bel als blijkt dat het secretaresseteam het werk niet meer aan kan,” stelt ze rustig. Iedereen stemt daar mee in.

Welke competenties komen hier bij kijken?

Wanneer sla je door?

Jezelf goed kunnen aanpassen, wil niet zeggen dat je altijd maar inschikkelijk moet zijn en uit moet groeien tot een dwangmatige 'jaknikker'. Onderzoek toont aan dat de mensen die het meeste worden gerespecteerd geen compromissen sluiten als het om fundamentele waarden of persoonlijke karaktereigenschappen gaat. Ze stellen duidelijke grenzen. Ze kunnen echter - wanneer dat nodig is - meegaand zijn en zich inleven in anderen.

Ook hier geldt dus: de balans vinden tussen de belangen van je omgeving en je eigen belang. Als je creatief bent, over durf beschikt en ook nog eens graag nieuwe initiatieven neemt, is het soms lastig je aan te passen.

Je moet goed inschatten wanneer je moet blijven vasthouden aan je mening, nee moet zeggen tegen de baas of ongevraagd een bepaalde taak op je moet nemen. Bij elke nieuwe situatie weeg je af welke beslissing je het beste kunt nemen.

Bij welke beroepen heb je deze competentie nodig?

Je hebt aanpassingsvermogen onder meer nodig bij ondersteunende functies en beroepen waarin je vaak moet adviseren en/of samenwerken. Enkele voorbeelden:

Niet te leren

Aanpassingsvermogen is een eigenschap die niet of nauwelijks is te leren in een cursus of training (Bron: Lipoweb). Dat komt omdat het in onze menselijke aard ligt dat we willen dat dingen, elke keer dat ze gebeuren, op de dezelfde manier verlopen. Niet omdat we van nature rigide zijn, maar omdat het helpt de wereld en onze plaats daarin te begrijpen. In de psychologie wordt dit consistentie genoemd. Als er veranderingen om ons heen plaatsvinden, dan voelen we snel weerstand, omdat we een 'inconsistentie' ervaren. Dingen gaan niet meer zoals we verwachten. Als die veranderingen ons door anderen worden opgelegd (een reorganisatie, een nieuw computersysteem op het werk), kan dat gepaard gaan met een gevoel dat ons 'onterecht' een beperking wordt opgelegd. Juist dat gevoel van onrecht maakt dat we ons met hand en tand verzetten. We vertonen een volstrekt gebrek aan aanpassingsvermogen.

Dit is de reden dat het zo belangrijk is dat organisaties die voor een grote verandering staan draagvlak creëren voor die verandering. Op die manier voelen mensen zich betrokken bij een verandering en hebben ze minder het gevoel dat hun iets wordt opgedragen. De kunst is mensen op het juiste moment deelgenoot of gedeeltelijk 'eigenaar' te maken van een verandering. Ze zullen zich dan gemakkelijker aanpassen. Alleen voorlichting of informatie geven is in zo'n geval nooit genoeg.

Hoe toon je aanpassingsvermogen aan bij een sollicitatie?

Je solliciteert op de functie van directiesecretaresse. ‘Aanpassingsvermogen’ is één van je persoonlijke vaardigheden, zo staat in de vacaturetekst. Je vraagt je af wat ze daarmee bedoelen. Binnen de organisatie vinden grote veranderingen plaats, wat voor de nodige hectiek zorgt. Er wordt van je verwacht dat je daarmee om kunt gaan.

In je huidige baan als directiesecretaresse bij een grote winkelorganisatie heb je reeds ervaren wat aanpassingsvermogen inhoudt. Toen het bedrijf werd overgenomen en er een nieuwe directeur kwam, veranderde de manier van werken op de afdeling. In je overtuiging dat je de rechterhand van de directeur bent, paste je je snel aan de nieuwe werkwijze aan om een zo prettig mogelijke samenwerking te bereiken.

Dit verwerk je in je brief en je zorgt ervoor dat je tijdens je gesprek een aantal voorbeelden volgens de STAR-methode paraat hebt.

Andere voorbeelden

Voorbeelden van vragen over aanpassingsvermogen tijdens het sollicitatiegesprek:

Aanbevolen website

Auteur: Vera van Dijk

https://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/aanpassingsvermogen Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger