Missie

Elke organisatie (of het nu een ziekenhuis, sportvereniging, supermarkt of politieke partij is) heeft een bepaalde eigen identiteit, de missie, die de medewerkers betekenis of zin geeft. In gewoon Nederlands: de missie zegt wat de organisatie wil zijn of 'waar we voor gaan'.

In de missie wordt kwalitatief en soms enigszins filosofisch aangegeven wat de organisatie wil betekenen voor haar klanten, medewerkers, aandeelhouders of andere belanghebbenden. Ook maakt de missie duidelijk waarin de organisatie zich onderscheidt van andere, soortgelijke organisaties.

Voor het bepalen van de missie is visie en durf nodig.

De missie is de basis, waaruit de strategie en de organisatiedoelen worden afgeleid. De missie is bovendien richtsnoer voor integer handelen van managers en medewerkers.

Mission statement

Een missie wordt soms vastgelegd in een plechtige verklaring: een mission statement (door sommigen in goed Nederlands missiestatement genoemd).

In de praktijk is zo'n mission statement nogal eens een zouteloos compromis, vol wollige taal, dat ter kennisname in het inbakje van alle medewerkers wordt gelegd.

Goede en slechte voorbeelden van mission statements zijn in overvloed te vinden op het web.

Betrek medewerkers bij het bepalen van de missie

Een missie kan niet zomaar aan een organisatie kan worden opgelegd. Een missie gaat alleen leven als ze gebaseerd is op opvattingen, waarden en ambities die de medewerkers met elkaar willen delen. Betrek de medewerkers daarom bij het formuleren van de missie.

Lakmoesproef: kent een nieuwe medewerker die is ingewerkt door zijn chef en collega's de missie?

Checklist voor een relevante missie

  • Waar staat de organisatie voor?
  • Wat is haar bijdrage aan haar omgeving?
  • Waarin onderscheidt de organisatie zich van andere soortgelijke organisaties?
  • Heeft de missie draagvlak bij directie, management en medewerkers?
  • Is de missie richtinggevend voor het doen en laten van iedereen in de organisatie?
  • Kunnen uit de missie SMART doelstellingen met MAGIE  worden afgeleid, zowel voor de organisatie als geheel als voor individuele medewerkers?
  • Gaat de missie minstens vijf jaar mee?
  • Is de missie inspirerend en enthousiasmerend?

Auteur: René Pijlman

Je bent hier: Home Functioneren Managementvaardigheden Leidinggeven Doelen stellen Missie