Positieve werksfeer creëren

Een goede werksfeer binnen het bedrijf is heel belangrijk. Een prettig werkklimaat stimuleert de veerkracht van de werknemers en hun motivatie om net dat stapje extra te willen doen. Is er sprake van een prettige werksfeer, dan zullen werknemers door dit fijne gevoel minder snel op zoek gaan naar een nieuwe baan. Daarnaast heeft het een gunstig effect op de resultaten van de organisatie. Het is dus zeker aan te raden om als manager een prettige en vertrouwde werksfeer te creëren. Maar hoe krijg je dit voor elkaar?

Als je wilt weten wat je kunt doen om de werksfeer een boost te geven, zul je eerst moeten weten welke oorzaken er zijn voor een negatieve werksfeer. Dit zijn volgens hr-adviesbureau Towers Perrin de belangrijkste:

  • (Te) hoge werkdruk
  • Twijfel of het management de beste strategie voert voor het bedrijf
  • Onzekerheid over de toekomst, baanbehoud en de inkomensontwikkeling
  • Werk zonder voldoende uitdaging, met verveling tot gevolg
  • Te weinig waardering voor de bijdrage van de individuele werknemer aan het eindresultaat

Wat kun je doen om een prettige werksfeer te bewerkstelligen?

Stel hoge, maar haalbare doelen

Daag je medewerkers uit om doelen te behalen die hoog, maar wel haalbaar zijn. Je werknemers zullen zich uitgedaagd en gesteund voelen, omdat je de verwachting uitspreekt dat zij in staat zijn om deze doelen te behalen en iets doet wanneer de (werk)druk te hoog dreigt te worden.

Zorg voor structuur en visie

Mensen willen graag nuttig en betekenisvol werk doen, en onderdeel deel uitmaken van een groter geheel. Als medewerkers begrijpen waar de organisatie naartoe wil, kunnen zij daar beter een bijdrage aan leveren. Wanneer omstandigheden nog niet helemaal duidelijk zijn, vertel dit dan en geef aan wanneer je hierover meer duidelijkheid verwacht.

Bevorder zelfstandigheid

Zorg dat je medewerkers inspraak hebben en de ruimte krijgen om zelfstandig beslissingen te nemen. Laat merken dat iedere medewerker er toe doet en er ruimte is om zelf ideeën te ontwikkelen en de eigen creativiteit aan te spreken. Je zorgt er zo voor dat werknemers meer plezier in hun werk krijgen en meer binding met de organisatie houden.

Geef complimenten

Laat merken dat je je medewerkers waardeert. Benoem en waardeer grote en kleine zaken die een werknemer goed doet. Laat het weten als een medewerker goed werk heeft verricht of een ander collegiaal heeft geholpen en bedank hem hiervoor. Die waardering kan zich uiten in geld, zoals een bonus of betere secundaire arbeidsvoorwaarden, maar onderschat ook zeker niet de kracht van een welgemeend compliment of schouderklopje.

Waardering kun je ook uiten in een wekelijkse of maandelijkse interne nieuwsbrief waarin je aandacht schenkt aan successen die medewerkers hebben behaald op zakelijk en persoonlijk vlak. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die een nieuwe klant heeft binnengehaald, zijn eerste marathon met succes heeft uitgelopen of die de eerste prijs heeft behaald tijdens een schaaktoernooi.

Schep een vertrouwensband

Een scheiding, problemen met de kinderen of het overlijden van een ouder. Iedereen krijgt in zijn leven te maken met hobbels waardoor je even wat minder lekker in je vel kunt zitten. Het is prettig als er op de werkvloer ruimte is voor de gevoelens die gepaard gaan met de minder leuke kanten van het leven. Dit begint ermee dat je als leidinggevende je eigen kwetsbaarheden laat zien. Veel managers denken dat ze zich als een ongenaakbaar persoon moeten opstellen, maar als leidinggevende hoef je echt niet perfect te zijn of een perfect leven te leiden. Wees open en maak grapjes over je eigen zwakke kanten. Ben je een chaotisch persoon? Probeer dit niet te verbloemen en met allerlei smoezen goed te praten. Op die manier laat je zien dat jij ook verbeterpunten hebt. Door je menselijk op te stellen, dus open en benaderbaar, bewerkstellig je dat je medewerkers dit ook naar jou en naar hun collega’s zullen doen.

Show, don‘t tell

Een prettige werksfeer creëren begint met voor jezelf bepalen wat je hieronder verstaat en je hiernaar gedragen. Hecht je veel waarde aan een gezamenlijke lunch of dat medewerkers bij elkaar binnenlopen als ze een korte vraag hebben, eet dan zelf niet je boterham achter je pc op en stuur niet voor elk wissewasje een mail. Werknemers nemen een voorbeeld aan hun leidinggevende en zullen het gedrag dat jij vertoont overnemen. Gedraag je dus zelf hoe je wilt dat werknemers zich gedragen. Zorg ervoor dat kantoordeuren open staan, want dit stimuleert open communicatie. Daarnaast voelen medewerkers zich hierdoor welkom om even binnen te lopen in plaats van weer een e-mail te versturen. Wees oprecht geïnteresseerd in wat mensen je vertellen. Met een open transparante houding ben je benaderbaar en zullen medewerkers bij problemen zich eerder bij je (durven) melden.

Doe aan teambuilding

Het is niet de heilige graal, wat sommige managers wel eens denken, maar het is wel noodzakelijk om een groepsband te kweken: personeelsuitjes, teambuildingsdagen en borrels. Zulke activiteiten zorgen ervoor dat collega’s elkaar beter leren kennen. Zorg dat je zelf ook van de partij bent! Naarmate medewerkers elkaar beter leren kennen, zal er meer acceptatie van en begrip voor elkaars gedrag zijn.

Zorg voor goede arbeidsomstandigheden

Wanneer een werkruimte te donker, te lawaaierig en te klein is, kunnen frustraties de boventoon gaan voeren en kunnen er geen goede prestaties neergezet worden. Om prettig te kunnen werken, dienen de arbeidsomstandigheden goed te zijn. Richt de werkplek zo in dat iedereen zijn werk naar behoren kan uitvoeren.

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Functioneren Managementvaardigheden Leidinggeven Positieve werksfeer creëren