Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Functioneren Managementvaardigheden Leidinggeven Omgaan met ondergeschikten

Omgaan met ondergeschikten

Je bent jong en je bent ineens leidinggevende. Of je werkt al een tijdje op een afdeling en plotseling word je gepromoveerd tot afdelingshoofd. Dat is even slikken. Voor jou, maar vooral voor de andere medewerkers van de afdeling. Hoe reageren je ondergeschikten, op jou als jonkie, of op jou als ex-collega die nu ineens de baas is? Het zijn niet de gemakkelijkste situaties om leidinggevende of manager te worden.

Je positie

Als manager verkeer je ontegenzeggelijk in een uitzonderingspositie. Je bent niet gewoon 'een van hen'.

Wat te doen?

Ontwikkel de vaardigheden die bij je rol van manager horen en handel daarnaar. Dat schept duidelijkheid voor alle partijen. De belangrijkste vaardigheden die je nodig hebt in de omgang met je medewerkers zijn:

Om een goede manager te zijn moet je bovendien een aantal specifieke managementvaardigheden bezitten. Je moet weten hoe je beoordelingsgesprekken voert, je moet kunnen delegeren, een visie ontwikkelen, je moet nieuw personeel kunnen werven en een goed loopbaanbeleid kunnen voeren en nog veel meer. Al deze vaardigheden zul je je makkelijker eigen maken als je goed bent in algemene vaardigheden, zoals:

Na verloop van tijd ontwikkel je een bepaalde stijl van leidinggeven. Hoe meer die bij je past als persoon, hoe natuurlijker je als manager overkomt. Jouw stijl van leidinggeven moet wel passen bij de organisatiecultuur en bij het type mensen in je afdeling. Zo niet, dan maak je het jezelf onnodig moeilijk.

Dilemma's van de manager

1. Hoe gebruik ik mijn hiërarchisch overwicht?

Overwicht opdringen werkt niet. "Ik ben de baas, dus ik mag het zeggen", is in de meeste gevallen geen goede opstelling. Maar doen alsof je niet de baas bent, en gewoon 'een van de anderen' is meestal ook niet de goede weg (behalve soms in een organisatie van echte professionals). Je hebt een rol als manager en mensen verwachten dat je daarnaar handelt. Dat betekent dat

2. Hoe formeel of informeel moet ik me gedragen?

Als je manager wordt, betekent dat niet dat je ineens geen mens meer bent. Een kersverse leidinggevende die zich ineens gaat gedragen alsof hij een ongenaakbare koninklijke hoogheid is, kweekt weinig goede wil bij de werknemers. Realiseer je dat je als manager een belangrijke bijdrage hebt in de sfeer van de afdeling. Een manager die zich krampachtig gedraagt of alles heel formeel behandelt, zal geen gezellige, vriendelijke of welwillende afdeling creëren. Gewoon integer, menselijk gedrag is altijd goed. Daar past een zekere mate van informeel gedrag bij. Een grapje op z'n tijd, een blijk van sympathie of medeleven, dat kan allemaal.

Het wordt lastig als de sfeer doorslaat naar joviaal. Dat kan de verantwoordelijkheden en het handelingsvermogen van jou als manager in de weg gaan zitten. Soms moet je nu eenmaal een minder prettige beslissing nemen, of voet bij stuk houden. Dat wordt lastiger als je altijd joviaal en op gelijke voet met je medewerkers omgaat. Een zekere afstand bewaren is dus raadzaam. Dat vergt enige tact en helderheid in je gedrag. Je kunt bijvoorbeeld elke dag met je medewerkers een kwartier koffie drinken en daar alle grappen en grollen laten passeren. Als de koffiepauze afgelopen is, kun je bijvoorbeeld zeggen: "Jongens, het was gezellig. Nu weer aan het werk." Iedereen gaat weer aan de slag en het is op die manier duidelijk dat de tijd voor kletspraat en gekkigheid voorbij is.

Wees je er als manager van bewust dat er naar je gekeken wordt. Al je gedrag en woorden worden op een goudschaaltje gewogen. Wees dus alert op je eigen fatsoensnormen en je daden. Het gedrag van managers is mede bepalend voor de organisatiecultuur. Dat betekent dat je je altijd in lijn met die cultuur moet gedragen en andersom dat je geen gedrag moet vertonen dat je van je medewerkers niet zou toestaan.

Een manager heeft vaak meer informatie dan de medewerkers hebben. Bijvoorbeeld nog niet openbaar gemaakte informatie over toekomstplannen, beleidsstukken die onder embargo zijn verspreid en vertrouwelijke informatie over een zieke medewerker. Het is zaak om uiterst zorgvuldig met deze informatie om te gaan en onder geen enkele voorwaarde mededeelzaam te zijn over dingen waarover je geacht wordt te zwijgen.

3. Wanneer moet ik corrigerend optreden?

Waar gehakt wordt vallen spaanders. En belangrijker: niet iedereen is zoals jij. Dit zijn twee belangrijke uitgangspunten bij het delegeren van taken. Als manager besteed je voortdurend taken uit aan anderen. Daar ben je manager voor. Je gaat ervan uit dat de medewerkers hun taken naar behoren en naar verwachting uitvoeren. Dat is niet altijd voor de volle honderd procent zo. Het is soms lastig te besluiten wanneer je verbeteringen moet eisen of wanneer je genoegen neemt met negentig procent, of tachtig.

Maak, als je corrigerend moet optreden, altijd onderscheid tussen inhoud en de mens. Er gaat iets fout, maar dat maakt de medewerker zelf nog niet fout. Laat in je woordkeuze en in je beslissingen duidelijk merken dat je dat verschil maakt. Dan zet je de relatie tussen jou en de medewerker niet onnodig op het spel.

4. Een onaangename beslissing. Wat nu?

Het is onvermijdelijk dat je te maken krijgt met onaangename beslissingen. Er is een reorganisatie en er moeten mensen weg. Een medewerker heeft nu drie keer de regels overtreden en moet worden ontslagen. Enzovoort. Er staan je drie dingen te doen:

5. Wat te doen met signalen van ontevredenheid, bezorgdheid en stress?

Soms zullen je signalen bereiken die minder leuk zijn. Ontevredenheid onder medewerkers over een gekozen koers, bezorgdheid over een nieuw systeem of stress bij een of meer mensen zijn signalen dat er wellicht iets niet goed gaat in je afdeling. Het kan betrekking hebben op een individuele medewerker, maar er kunnen ook signalen zijn dat er iets in de hele afdeling niet lekker loopt. Hoe dan ook, signalen moet je serieus nemen om erger te voorkomen.

Tot slot

Het moge duidelijk zijn: een goede manager heeft behoorlijk wat mensenkennis, en niet in de laatste plaats een behoorlijke zelfkennis. Het is belangrijk in jezelf te investeren en je te blijven ontwikkelen. Op die manier blijf je zelf gemotiveerd en scherp en dat komt je afdeling en de relatie met je medewerkers ten goede.

Aanbevolen website

Auteur: Ysolde Bentvelsen

https://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/omgaan-met-ondergeschikten Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger