Hbo-opleiding Logistics Management

De hbo-opleiding Logistics Management (voorheen Logistiek & Economie) leidt je op tot manager die de goederen- en dienstenstroom in een bedrijf, tussen bedrijven of tussen bedrijf en klant beheerst. Je organiseert de goederenstromen en -diensten en de daarbij behorende geld- en informatiestromen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de bijbehorende activiteiten zoals inkoop, productieplanning, magazijnbeheer, distributie en klantorderverwerking. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het ombouwen van een productielijn bij een autofabriek, maar ook aan het organiseren van een popconcert of het verkorten van wachttijden van operaties in een ziekenhuis.

Wat kun je ermee worden?

Je kunt aan de slag bij onder meer transport- en distributiebedrijven, productie- en grootwinkelbedrijven, bank- en verzekeringsmaatschappijen, zorginstellingen, logistieke dienstverleners en logistiek adviesbureaus. Je kunt dan denken aan functies als:

 • Transportcoördinator
 • Hoofd planning
 • Manager bedrijfsbureau
 • Logistiek adviseur

Wat is het carrièreperspectief?

Na je afstuderen begin je meestal in een functie op middelmanagementniveau, zoals die van inkoper, transportcoördinator of logistiek adviseur. Na een aantal jaar kun je dan doorgroeien naar de zwaardere managementfuncties.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Belangrijke competenties voor een logistiek econoom zijn:

 • Managementvaardigheden. Omdat je wordt opgeleid voor een managementfunctie, wordt er tijdens de opleiding veel aandacht besteed aan vaardigheden als leidinggeven, samenwerken en communiceren.

 • Plannen en organiseren: Als de in- en verkoop op elkaar aansluiten, dan is de voorraad laag (en dus goedkoop). Daarom moet je ervoor kunnen zorgen dat de juiste mensen, materialen en informatie zich op het juiste moment op de juiste plaats bevinden.

 • Analytisch denken en cijfermatig inzicht: je moet logistieke processen, informatie en informatiebehoeften kunnen analyseren en vervolgens kunnen adviseren over mogelijke verbeteringen en aanpassingen. Je werkt daarnaast ook aan je presentatievaardigheden.

 • Je moet zowel zelfstandig als in een team kunnen werken. 

Hoe lang duurt het?

De opleiding wordt zowel in de voltijd, deeltijd als in de duale variant aangeboden en duurt vier jaar. Heb je de opleiding met goed gevolg afgerond, dan mag je de titel Bachelor of Business Administration (BBA) voeren.

Heb je een vwo-diploma, ben je in het bezit van een mbo-diploma niveau 4 van een verwante opleiding of heb je een hbo- of wo-opleiding gevolgd, dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een verkort traject. Ook op basis van elders verworven competenties zijn soms kortere studieroutes mogelijk.

Wat doe je tijdens de opleiding?

In het eerste jaar van je opleiding – de propedeuse – oriënteer je je op het toekomstig beroep en beroepenveld. Je maakt kennis met alle facetten van het vak, zodat je een solide basis legt voor de hoofdfase van je studie. Je krijgt vakken als logistiek, recht, commerciële en bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie, algemene en vervoerseconomie, productietechnieken en vreemde talen. Overigens volg je bij veel hogescholen een gezamenlijke propedeuse met studenten van andere economische opleidingen, zoals studenten van de opleiding Bedrijfskunde MER.

In de hoofdfase van de opleiding (tweede tot en met vierde jaar) ga je dieper in op de studiestof uit het eerste jaar. Het onderwijs is veelal thematisch en je werkt voornamelijk in (kleine) groepen aan praktijkopdrachten. Je krijgt bijvoorbeeld de opdracht om uit te zoeken hoe het logistieke proces van een grondstof tot een eindproduct verloopt. Daarnaast volg je enkele stages – in Nederland of in het buitenland – en kies je een specialisatie. Ten slotte sluit je je studie af met een afstudeeropdracht.

Welke toelatingseisen zijn er?

Om toegelaten te worden tot de opleiding Logistiek en Economie moet je beschikken over een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel.

Havo

 • Cultuur & Maatschappij met economie of management & organisatie en wiskunde A of wiskunde B
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid met economie of management & organisatie
 • Natuur & Techniek met economie of management & organisatie

Vwo

 • Cultuur & Maatschappij met economie of management & organisatie
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid met economie of management & organisatie
 • Natuur & Techniek met economie of management & organisatie

Hogescholen kunnen afwijkende of aanvullende toelatingseisen stellen; laat je hierover goed informeren bij de hogeschool van jouw keuze. 

Heb je geen van bovenstaande diploma’s en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je een toelatingsonderzoek 21+ doen. Slaag je voor deze toets, dan kun je alsnog aan de opleiding beginnen.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

 • Houd je van regelen en organiseren?

 • Durf je verantwoordelijkheid te nemen?

 • Kun je goed knopen doorhakken?

 • Ben je niet bang voor harde cijfers?

 • Ben je communicatief sterk?

 • Ben je goed in vreemde talen?

 • Ben je stressbestendig?

 • Ben je internationaal georiënteerd?

Kun je de meeste vragen met een volmondig ‘ja’ beantwoorden? Dan is de opleiding Logistics Management waarschijnlijk iets voor jou. Ben je meer geïnteresseerd in de techniek van handeling en het transport van goederen, dan past de hbo-opleiding Logistics Engineering wellicht beter bij je.

Wat is het profiel van de studenten?

De studenten die deze opleiding volgen organiseren en regelen graag, zijn niet op hun mondje gevallen en durven knopen door te hakken. Er zijn meer mannelijke studenten Logistics Management dan vrouwelijke.

Hoe zwaar is de opleiding?

De hbo-opleiding Logistics Management is in verhouding met andere hbo-opleidingen heel praktijkgericht. Je moet een doener zijn en van aanpakken weten.

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Verder studeren

Na je hbo-bacheloropleiding kun je een hbo- of universitaire masterstudie doen. Voorbeelden van universitaire masters zijn: Bedrijfskunde, Operational Research en Supply Chain Management. Wil je naar de universiteit, dan zul je eerst een premasterprogramma met succes moeten afronden.

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Studies in Economie en management Algemeen economisch Hbo-opleiding Logistics Management