Hbo-opleiding Bedrijfskunde MER

De opzet van de hbo-opleiding Bedrijfskunde MER is breed. Het is een managementopleiding gericht op beleids- en managementondersteunende functies in het bedrijfsleven en bij de overheid. Je leert zowel de juridische als de personele aspecten van de bedrijfsvoering kennen. Je kunt de opleiding op veel plaatsen volgen. Er is zowel een voltijd- als een deeltijdvariant. Tegelijkertijd studeren en werken (duaal) is ook mogelijk. De hbo-opleiding Bedrijfskunde MER is een samenvoeging van de opleidingen Bedrijfskunde en Management, Economie en Recht (MER). Het bekostigde onderwijs kent alleen nog de bacheloropleiding Bedrijfskunde MER, maar er zijn nog enkele particuliere onderwijsinstellingen, zoals het NCOI als het LOI, die de bacheloropleiding Bedrijfskunde en de bacheloropleiding Management, Economie en Recht (MER) als aparte studies aanbieden. Het reguliere onderwijs biedt overigens wel post-hbo-opleidingen Bedrijfskunde aan.     

Wat kun je ermee worden?

Bedrijfskunde MER-studenten zijn generalisten die na hun studie op veel terreinen aan de slag kunnen. Denk aan justitie of dienstverlening. Maar ook kun je terecht bij project- en evenementenorganisaties. Zowel in de profit- als de non-profitsector ben je met een studie Bedrijfskunde MER welkom. Na het succes afronden van je opleiding kun je onder andere beginnen als:

Hoe snel je na een studie Bedrijfskunde MER een baan vindt, is afhankelijk van je gekozen afstudeerrichting en de branche waarin je wilt werken. De meeste hogescholen bieden een verdieping aan op het juridische, organisatorische of bestuurlijke vlak. Ook kun je na een studie Bedrijfskunde MER een eigen bedrijf beginnen.

Wat is het carrièreperspectief?

Het schetsen van een eenduidig carrièreperspectief is bij de hbo-opleiding Bedrijfskunde MER is lastig; het vakgebied is breed. De functies waar afgestudeerden in terechtkomen en hun carrièreperspectieven zijn dan ook divers. Vaak zul je eerst in een ondersteunende of juniorfunctie beginnen. Als je meer werkervaring hebt opgedaan, biedt de studie goede mogelijkheden om door te groeien naar een leidinggevende functie.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

 • Analytisch inzicht. Je moet een analyse kunnen maken van de bedrijfsvoering van een organisatie. Je moet bedrijfsprocessen doorlichten en inschatten waar mogelijke problemen kunnen ontstaan.
 • Adviseren. Je moet bijvoorbeeld het management advies kunnen geven of bepaalde plannen juridisch haalbaar zijn. Worden er geen wetten overtreden?
 • Communiceren. Je moet uitleg geven over verschillende organisatievraagstukken, onder andere op het juridische vlak. Ook schrijf je adviezen en stel je contracten en reglementen op. Je schriftelijke vaardigheden moeten dus ook dik in orde zijn.
 • Samenwerken. Omdat je bezig bent met verschillende beleidsterreinen moet je met diverse afdelingen samenwerken. In sommige gevallen ben je zelfs een bruggenbouwer. De verschillende achtergronden van je collega’s vormen voor jou geen enkel probleem.

Hoe lang duurt de opleiding?

Je kunt zowel de voltijd- als de deeltijd en de duale opleiding Bedrijfskunde MER in vier jaar afronden. Er zijn echter ook mogelijkheden om binnen drie jaar een bachelordiploma te behalen.

Wat doe je tijdens de opleiding?

Propedeuse

Het eerste jaar volg je vaak geheel of gedeeltelijk samen met studenten van andere opleidingen die binnen het domein Management en Economie worden aangeboden, bijvoorbeeld Bedrijfseconomie, Commerciële Economie of Vastgoed en Makelaardij en Human Resource Management (HRM). Zo'n gezamenlijke propedeuse biedt je de mogelijkheid je definitieve keuze nog even uit te stellen tot je zeker weet welke richting jou het beste ligt.
Tijdens de hbo-opleiding Bedrijfskunde MER krijg je namelijk een scala aan vakken voorgeschoteld: je leert niet alleen over de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, je wordt ook wegwijs gemaakt op het gebied van personeel en management en economie. Denk aan vakken als: product- en dienstenmarketing, strategisch management en organisatiekunde. Verder werk je onder meer aan je communicatieve en onderzoeksvaardigheden.

Hoofdfase

Tijdens de hoofdfase kies je een specialisatie. De meeste hogescholen bieden een verdieping aan op het juridische, organisatorische of bestuurlijke vlak. Ook zijn er leerroutes die je voorbereiden op het beginnen van een eigen bedrijf. Veel hogescholen hebben hun onderwijsprogramma’s opgezet aan de hand van thema’s. Bijvoorbeeld het thema overheid en onderzoek, waar je onder andere leert over belastingrecht. Of het thema organisatie en personeel, waarin je uitlegt krijgt over de juridische kaders van het personeelsbeleid. Je moet tijdens de hoofdfase veel praktijkopdrachten uitvoeren waaronder een stage en een afstudeeropdracht.

Na je afstuderen kun je eventueel doorgaan met de academische opleiding Bedrijfskunde. Als wo-student bekijk je organisatievraagstukken niet alleen vanuit een gedragswetenschappelijke en bedrijfseconomische invalshoek, maar ook vanuit een informatiekundige en juridische zijde. Je leert wetenschappelijke kennis, methoden en technieken toe te passen om organisatieproblemen op te lossen.

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt tot de hbo-opleiding Bedrijfskunde MER toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel.

Havo

 • Cultuur & Maatschappij met economie of management & organisatie of maatschappijwetenschappen
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid met economie of management & organisatie
 • Natuur & Techniek met economie of management & organisatie

Vwo

 • Cultuur & Maatschappij met economie of management & organisatie
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid met economie of management & organisatie
 • Natuur & Techniek met economie of management & organisatie

Hogescholen kunnen afwijkende of aanvullende toelatingseisen stellen; laat je hierover goed informeren bij de hogeschool van jouw keuze. 
Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je een toelatingsonderzoek 21+ doen. Rond je het toelatingsonderzoek positief af, dan kun je alsnog met de opleiding starten.

Wat is het profiel van de studenten?

Bedrijfskunde MER-studenten zijn geen economen pur sang, maar hebben wel een grote interesse voor bedrijfskundige vraagstukken. Ze kunnen snel schakelen en hun aandacht goed verdelen over verschillende onderwerpen. Het zijn absolute teamplayers.

Welke hbo-opleidingen lijken er op?

Auteur: Marieke van Oosterhout
Je bent hier: Home Opleiding Studies in Economie en management Algemeen economisch Hbo-opleiding Bedrijfskunde MER