Hbo-opleiding Bedrijfseconomie

Tijdens de hbo-opleiding Bedrijfseconomie leer je de financieel-economische bedrijfsvoering van een onderneming te beheersen. Bedrijfsbeleid wordt omgezet in begrotingen, die weer moeten worden nageleefd. Om dit te kunnen, moet je verstand krijgen van de financiële en de administratieve processen in bedrijven. Bedrijfseconomie is een brede opleiding, waarmee je veel kanten op kunt. Na de voltooiing ervan ben je eerder generalist dan specialist.

Ook het omgaan met zowel de interne en de externe berichtgeving komen aan de orde. Een voorbeeld van interne berichtgeving is het informeren en adviseren van het management. Bij externe berichtgeving kun je denken aan het opstellen van een jaarrekening.

De tendens is dat bedrijfseconomen zich minder bezighouden met de financiële controle achteraf en meer met het sturen en ontwerpen van bedrijfsprocessen. De dagelijkse bezigheden verschuiven steeds meer in de richting van wat een project manager of een manager doet. Veel opleidingen sluiten hier op aan door vakken aan te bieden als managementvaardigheden en communicatieve vaardigheden.

Je kunt de studie zowel voltijd, deeltijd als duaal volgen. De keuze aan opleidingsinstituten is heel groot. Elke aanbieder legt het accent weer op andere lesonderwerpen en specialisaties.

Wat kun je ermee worden?

Meer dan de helft van de afgestudeerden vindt een baan als 'financiële man' in het bedrijfsleven of de zakelijke dienstverlening. Van de overige bedrijfseconomen werkt ongeveer tien procent in de bankwereld, ongeveer vijf procent bij de overheid, vijf procent in de handel en drie procent bij verzekeraars.

Enkele voorbeelden van veel voorkomende hbo-beroepen:

Wat is je kans op een baan?

De kans op een baan is groot. Ongeveer tweederde van de afgestudeerden vindt al binnen een maand een baan (bron: TKMST).

Wat is het carrièreperspectief?

Als bedrijfseconoom ben je gewild en net als elke persoon met een brede, generalistische opleiding kun je ver doorgroeien als je jezelf blijft bijscholen. Wel is het aan te bevelen om je ergens in te specialiseren in de loop van je loopbaan en op die manier specialistische en generalistische kennis te combineren. Je hebt dan een zogenaamd T-profiel, waarmee je je ontwikkelt tot T-shaped professional.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Bij de vele varianten van competentiegericht onderwijs verwerf je al doende de belangrijkste competenties. Je werkt veel in groepen en het spreekt daarom voor zich dat je beter wordt in de algemene competenties als samenwerken, initiatiefrijk zijn en om kunnen gaan met conflicten. Daarnaast verbeter je met de projectopdrachten je beroepsspecifieke competenties, waarvan de belangrijkste zijn:

 • Het maken van criteria voor het beoordelen van bedrijfsprocessen. Bij het beoordelen van bedrijfsprocessen komt meer kijken dan alleen het overtikken van gegevens. Stel je werkt bij een productiebedrijf. Wat ga je meten en beoordelen? Is dat de hoeveelheid stuks of is het de kwaliteit van het eindproduct? En hoe meet je de kwaliteit van een product? Waar leg je de norm? Kortom, voordat je begint met het verzamelen van gegevens, moet je eerst bepalen welke gegevens je nodig hebt en wat je ermee gaat doen.
 • Informatie verzamelen en verwerken. Je leert om de kanalen te vinden die je aan de goede informatie helpen. Dit weten is nog niet genoeg. Als de informatie bij bepaalde personen ligt, zul je hen ertoe moeten bewegen om jou die te verstrekken. Je moet helder onder woorden brengen wat je precies nodig hebt en ook over overtuigingskracht beschikken. Want natuurlijk hebben je collega's het druk, druk, druk. Als je de informatie binnen hebt, ga je die verwerken volgens de criteria die je opgesteld had (zie boven).
 • Interne en externe verslaggeving. Je leert om een advies of een rapport uit te brengen op basis van de resultaten. Dit kan een rapport zijn voor een externe partij, bijvoorbeeld een jaarverslag voor de aandeelhouders van het bedrijf. Het kan ook een advies zijn aan het management. Wordt het product aangepast of uit de handel genomen? Of ga je adviseren om een nieuw product op de markt te brengen? Bij het verzorgen van mondelinge presentaties verbeter je je presentatievaardigheden.

Een voorbeeld van een projectopdracht of casus bij een deeltijdopleiding zou kunnen zijn: Als groep krijg je een situatieschets van een bedrijf, de bedrijfscultuur, de markt et cetera. Dan is de vraag: op welke markten zou dit bedrijf zich moeten richten? Meestal is de verstrekte informatie nog niet voldoende en moet je als groep meer informatie verzamelen. Op basis daarvan ga je nadenken over een oplossing en kom je samen tot een aanbeveling. Dit is een voorbeeld van strategisch management.

Hoe lang duurt de opleiding?

Je kunt deze opleiding voltijd, deeltijd, of duaal volgen. De voltijdopleiding duurt vier jaar. Deeltijdopleidingen bieden de mogelijkheid tot vrijstelling van (enkele) propedeusevakken, indien je kan aantonen over elders verworven competenties te beschikken.

Wat doe je tijdens de opleiding?

De propedeuse doe je meestal samen met studenten van de hbo-opleidingen Accountancy en/of Fiscaal Recht en Economie. De belangrijkste lesonderwerpen zijn:

 • Bedrijfseconomie
 • Bedrijfsadministratie
 • Bestuurlijke informatievoorziening
 • Interne en externe verslaglegging
 • Financieel management

Specialisaties

De specialisaties verschillen per opleidingsinstituut. Informeer je goed hierover (bijvoorbeeld in de Studiegids Hoger Onderwijs). Sommige specialisaties richten zich op het bank- en verzekeringswezen, andere meer op de ICT-sector, andere weer op marketing. Enkele voorbeelden van specialisaties:

 • bank- en verzekeringswezen
 • controller
 • business consultancy
 • logistiek
 • marketing
 • bedrijfskundig management
 • financieel management
 • european entrepreneurship
 • ICT en ondernemerschap

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt tot de opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Heb je een havo- of vwo-diploma, dan moet je daarnaast over het juiste profiel beschikken.

Havo 

 • Cultuur & Maatschappij met economie of management & organisatie en wiskunde A of wiskunde B
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid met economie of management & organisatie
 • Natuur & Techniek met economie of management & organisatie

Vwo

 • Cultuur & Maatschappij met economie of management & organisatie
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid met economie of management & organisatie
 • Natuur & Techniek met economie of management & organisatie

Sommige hogescholen hanteren afwijkende of aanvullende toelatingseisen; laat je hierover goed informeren bij de hogeschool van jouw keuze. 

Ben je 21 jaar of ouder, en heb je geen diploma dat toelating biedt tot een hbo-opleiding, dan kun je voor vrijstelling van de vooropleidingseis in aanmerking komen. Je moet dan een toelatingsonderzoek 21+ doen. Rond je het onderzoek positief af, dan kun je alsnog met de opleiding starten.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

Je zou jezelf de volgende vragen kunnen stellen:

 • Werk je nauwkeurig?
 • Vind je het leuk om met cijfers te werken en geldstromen te volgen? Houd je bijvoorbeeld van je eigen uitgaven een kasboek bij?
 • Kun je zelf goed met je geld omgaan?
 • Ga je grondig te werk en neem je geen genoegen met een oppervlakkig antwoord?
 • Vind je het leuk om advies te geven en oplossingen aan te dragen?
 • Neem je meestal het initiatief?

Als je deze vragen met 'ja' beantwoordt, dan is hbo-opleiding Bedrijfseconomie wellicht iets voor jou.

Wat is het profiel van de studenten?

Studenten van de hbo-opleiding Bedrijfseconomie zijn over het algemeen geen druktemakers, maar wel mensen die het initiatief nemen. Ze zijn kritisch en willen graag het naadje van de kous weten. Ze vragen door als ze voelen dat iets niet klopt.

Met z'n hoevelen ben je?

In het algemeen is de hbo-opleiding Bedrijfseconomie een grootschalige studie. Dit geldt zowel voor de deeltijdvariant als de voltijdvariant. De deeltijdopleiding van Avans hogeschool te Tilburg bijvoorbeeld trekt jaarlijks ongeveer 250 tot 300 leerlingen (bron: dhr Keijzer, hoofd academie deeltijd Avans hogeschool).

Welke hbo-opleidingen lijken er op?

De opleiding die het meeste lijkt op hbo-Bedrijfseconomie is hbo Bedrijfskunde MER. Het verschil zit hem in het volgende:

 • De hbo-opleiding Bedrijfseconomie is een specialistische studie die voor het overgrote deel uit economische vakken bestaat.
 • De hbo-opleiding Bedrijfskunde MER is een generalistische studie die een aantal basisdisciplines als uitgangspunt neemt, waaronder economie. Het programma van de studie Bedrijfskunde bestaat voor ongeveer twintig procent uit bedrijfseconomische vakken.

Andere hbo-opleidingen die er op lijken zijn:

Auteur: Erik Weijers

Je bent hier: Home Opleiding Studies in Economie en management Financieel Hbo-opleiding Bedrijfseconomie