Wo-bacheloropleiding Tandheelkunde

Het gebit is maar een klein onderdeel van ons lichaam, maar het heeft wel grote gevolgen als het niet in orde is. Tijdens de universitaire opleiding Tandheelkunde word je opgeleid tot tandarts en leer je monden gezond te maken én te houden. Je bestudeert op een wetenschappelijke manier alle aspecten die samenhangen met mondzorg. Je leert mensen behandelen en je leert hoe je dat zo effectief mogelijk doet. Hierbij is veel aandacht voor de ontwikkeling van je sociale en communicatieve vaardigheden, want een bezoekje aan de tandarts is voor veel mensen geen plezierig uitje.

Tandheelkunde kun je studeren aan de universiteiten van Groningen, Nijmegen en de ACTA, het samenwerkingsverband op tandheelkundegebied tussen de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Tandheelkunde is een studie met een numerus fixus: jaarlijks worden er maar een beperkt aantal eerstejaars studenten toegelaten.

Wat kun je ermee worden?

De studie Tandheelkunde leidt je op tot het beroep van tandarts. Na je afstuderen kun je je eigen praktijk beginnen, maar de meeste tandartsen gaan aan de slag als zelfstandige in een groepspraktijk waar ze samenwerken met andere tandartsen, tandtechnici, tandartsassistenten en mondhygiënisten. Je kunt ook gaan werken in een ziekenhuis of in een instelling voor mensen met beperkingen. Onderzoek verrichten aan een universiteit en promoveren of onderwijs geven behoren ook tot de mogelijkheden. Je kunt je ook verder specialiseren in bijvoorbeeld tandvleesproblemen (parodontologie) of in het plaatsen van kunstwortels (implantologie). Wil je als orthodontist of kaakchirurg aan de slag, dan zul je nog een aantal jaren stevig moeten doorstuderen. Om bijvoorbeeld kaakchirurg te worden moet je na je tandartsopleiding je geneeskundebul halen en daarna volgt nog een vierjarig traject tot kaakchirurg.

Paulien Wittenberg (25) ouderejaars Tandheelkunde:

“Het mooie aan de opleiding is dat je vanaf het begin weet of het iets voor je is. Je bent vakgericht bezig, de theorie sluit mooi aan bij wat je in de praktijk doet. We werken met casussen en het gaat dus over echte situaties die zich bij patiënten kunnen voordoen. Vanaf het begin werk je in het skillslab en ben je heel vakgericht bezig. Het enige dat er nog ontbreekt zijn de patiënten. Maar in het derde jaar hebben we het complete pakket, dan ga je onder begeleiding je eerste patiënten zien. Voor een praktijkdeel heb je soms twee of drie kansen nodig. Dat heeft te maken met de handvaardigheid die je moet aanleren en dat het heel gedetailleerd werk is. Dat vraagt een andere aanpak en je moet er veel tijd in stoppen.

Zoals ik er nu tegen aankijk word ik tandarts in een praktijk waar je uiteenlopende patiënten tegenkomt. Ik vind het heel leuk om mensen van alle leeftijden te behandelen.”

Bron: opleidingsbrochure Tandheelkunde Rijksuniversiteit Groningen

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Hoe lang duurt de opleiding?

Tandheelkunde is een voltijdopleiding en opgedeeld in een bachelor en een master. Beide fasen duren drie jaar. Je hebt beide nodig om als tandarts te mogen werken. De totale opleiding Tandheelkunde neemt dus zes jaar in beslag.

Wat doe je tijdens de opleiding?

In het eerste jaar van de opleiding – de propedeuse – maak je op allerlei manieren kennis met het beroep en het vakgebied van de tandarts. Je doet theoretische kennis op over medische en biologische aspecten, zoals de anatomie van het hoofd-halsgebied en veelvoorkomende mondziekten. Tijdens patiëntcolleges maak je kennis met allerlei ziekten en afwijkingen uit de dagelijkse tandartspraktijk. Verder leer je de basisregels van de omgang en communicatie met patiënten en het opzetten van wetenschappelijk onderzoek. Net als Geneeskunde is Tandheelkunde een praktijkgerichte opleiding. Al vanaf het eerste jaar oefen je op zogenaamde fantoomhoofden allerlei technieken en behandelmethoden, zoals de gemodificeerde pengreep, boren en het opbouwen van een tand. In het derde jaar van de opleiding behandel je in de universiteitsklinkiek echte patiënten. Vaak werk je hierbij samen studenten van de hbo-opleiding Mondzorgkunde. Hierdoor leer je samenwerken met andere dienstverleners in de mondzorg en ontwikkel je je leidinggevende vaardigheden.

Een deel van het tweede en derde jaar is ‘vrij’ en kun je zelf invullen. Je kunt bijvoorbeeld ervaring opdoen in het buitenland of stage lopen bij een orthodontist. Aan het einde van de opleiding kun je patiënten met eenvoudige gebitsproblemen onderzoeken en diagnosticeren en ben je in staat om eenvoudige behandelingen uit te voeren. Rond je je bachelor met succes af, dan ontvang je je diploma en de titel Bachelor of Science (BSc).

In de master verdiep en verbreed je de kennis die je hebt opgedaan in de bachelor. Je krijgt meer verantwoordelijkheden en mag steeds complexere behandelingen uitvoeren. Ook bestudeer je de behandeling van specifieke groepen patiënten zoals kinderen, ouderen en angstige mensen. Je loopt coschappen en voert wetenschappelijk onderzoek uit. Op basis daarvan schrijf je een scriptie. In principe word je opgeleid tot tandarts, maar je kunt je ook voorbereiden op een specialisme als orthodontist of kaakchirurg. Aan het einde van de opleiding ontvang je de titel Master of Science (MSc).

Hoe zwaar is het?

Het eerste jaar is vrij pittig: je moet niet alleen veel theorie verstouwen, maar brengt ook veel uren door in het skillslab om de technische vaardigheden onder de knie te krijgen. Je hebt een flinke dosis doorzettingsvermogen en organisatietalent nodig, maar de praktijk wijst uit dat wie het eerste jaar goed doorkomt, het studietempo in de volgende jaren goed kan volgen en de studie met succes afrondt.  

Welke toelatingseisen zijn er?

Voor de universitaire bacheloropleiding Tandheelkunde geldt dat je een van de volgende diploma’s in je bezit moet hebben:

 • vwo-diploma met het profiel Natuur en Gezondheid met natuurkunde of
 • vwo-diploma met het profiel Natuur en Techniek met biologie
 • hbo-propedeuse of -bachelor met vwo-certificaten wiskunde A, biologie, scheikunde en natuurkunde

Voldoe je niet aan de vooropleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je in bepaalde gevallen een universitair toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. 

Je kunt je niet zomaar inschrijven voor de opleiding Tandheelkunde. De studie heeft een numerus fixus, wat inhoudt dat er ieder jaar slechts een beperkt aantal studenten aan de opleiding kan beginnen. 

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

 • Help jij mensen graag aan een gezond gebit?
 • Heb je goede ogen en een vaste hand?
 • Heb je goede communicatieve en sociale vaardigheden?
 • Kun je goed samenwerken?
 • Kun je goed met mensen omgaan en heb je tact?
 • Kun je goed met stress omgaan?
 • Ben je geduldig?

Kun je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is de opleiding Tandheelkunde wellicht iets voor jou. Je kunt je verder oriënteren door open dagen te bezoeken of je aan te melden voor een dagje proefstuderen.

Welke wo-opleidingen lijken erop?

Tandheelkunde is de enige universitaire studie die zich richt op de gezondheid van de mond. Wil je graag een medische opleiding volgen, dan zijn dit wellicht interessante alternatieven:

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Aanbevolen websites

 • Ook op Youchooz, een informatieve website over opleidingen en beroepen in welzijn en zorg, vind je meer informatie over de wo-opleiding Tandheelkunde.

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Studies in Gezondheid, Sport en Bewegen Wo-bacheloropleiding Tandheelkunde