Wo-opleiding Biologie

Wat zijn de gevolgen van de opwarming van de aarde voor bepaalde plantensoorten? Hoe ademt een haai? Hoe voorkom je dat een ziekte als malaria zich verder verspreidt? Biologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de vraag hoe planten, dieren en mensen in elkaar zitten en functioneren. Van cellen tot ecosystemen; het vakgebied van de biologie is erg breed en divers. Met je kennis kun je een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de bestrijding van ziektes, het behoud van met uitsterven bedreigde diersoorten en de beheersing van het wereldvoedselprobleem. Zeven universiteiten bieden de bachelor Biologie aan.

Biologie, maar dan net iets anders:

Wageningen Universiteit biedt de bachelor Plantenwetenschappen aan. In deze opleiding staan planten en het gebruik ervan door mensen centraal.

In de bachelor Psychobiologie bestudeer je de werking van het brein op alle niveaus, van molecuul tot de menselijke geest. Je gaat op zoek naar de biologische achtergrond van psychologische processen. Je kunt deze opleiding aan de Universiteit van Amsterdam volgen.

Heb je interesse in biologie, natuurkunde en geneeskundig onderzoek? In de bacheloropleiding Nanobiologie leer je alles over dit nieuwe onderzoeksveld. Deze opleiding is een co-productie van TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Wat kun je ermee worden?

Je kunt na het afronden van je bachelor de arbeidsmarkt op, maar de meeste studenten Biologie volgen daarna nog een master. Na je master kun je een breed scala aan functies uitoefenen, zowel binnen als buiten de wetenschap. Denk bijvoorbeeld aan functies als:

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Hoe lang duurt de opleiding?

De bacheloropleiding Biologie duurt drie jaar. Na afronding ervan ontvang je de titel Bachelor of Science (BSc). Maar van een volledige universitaire studie is pas sprake als je na de bachelor ook een master afrondt. Een masteropleiding in het vakgebied biologie duurt twee jaar. Na afronding van je master mag je de titel Master of Science (MSc) voeren.

Anneleen Hulsof (22), eerstejaars biologie:
"Celbiologie vind ik boeiend: je leert tot op de kleinste details wat er in een cel gebeurt. En je komt dan vanzelf op nog onbekende dingen.”

Bron: website Rijks Universiteit Groningen

Wat doe je tijdens de opleiding?

In de propedeuse - het eerste jaar van de opleiding -  krijg je een overzicht van het vakgebied van de biologie. Je legt een brede basis en leert de beginselen van celbiologie, genetica, fysiologie, evolutie, dierbiologie, plantbiologie, systeembiologie en ecologie. Ook leer je academische basisvaardigheden, zoals het opzetten van onderzoek, wetenschappelijk schrijven en presenteren. Het onderwijs is onderverdeeld in hoor- en werkcolleges, practica, veldwerk, excursies en zelfstudie. De meeste vakken sluit je af met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of een presentatie.

Vanaf het tweede of derde jaar – dit verschilt per universiteit – kun je je specialiseren. Je kunt je bijvoorbeeld toeleggen op algemene biologie, celbiologie, planten, theoretische biologie, ecologie, biodiversiteit en educatie & management. Je vult op eigen wijze de vrije keuzeruimte in met vakken van binnen of buiten de opleiding. Eventueel kun je stage lopen of een deel van je studie in het buitenland volgen. Je rondt de studie af met een scriptie en mag dan de titel Bachelor of Science (BSc) voeren.

Nadat je je bachelor hebt afgerond, kun je gaan solliciteren, maar je kunt ook nog even doorstuderen en kiezen voor een (onderzoeks)master. Met een master specialiseer je je in een richting die jou het meeste ligt. Enkele voorbeelden van masters zijn: Biology, Animal Sciences, Ecology & Evolution en Biomedische Wetenschappen. Na afronding ervan ben je Master of Science (MSc).

Promoveren

Heb je je master afgerond en trekt het onderzoek je, dan kun je ervoor kiezen om te promoveren. Een promotietraject duurt vier jaar en gedurende die tijd zet je een onderzoek op en voer je dit uit. Ook doceer je aan de universiteit. Op basis van dit onderzoek schrijf je een proefschrift waarop je vervolgens promoveert. Na je promotie mag je de titel doctor (dr.) voeren. Op een promotieplaats moet je solliciteren.

Sjef Baas, eerstejaars Biologie:
“De vakken over biodiversiteit in het tweede semester vind ik persoonlijk het leukst. Ik vind het mooi om te leren hoe verschillende soorten planten en dieren in relatie tot elkaar staan, waar ze vandaan komen en hoe je ze uit elkaar kunt houden. Ook de excursies vind ik erg leuk. We zijn bijvoorbeeld al naar het SieboldHuis en landgoed ’t Nijendal geweest.”

Bron: website Universiteit Leiden

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt toegelaten tot de bacheloropleiding Biologie als je in het bezit bent van een vwo-diploma met of een profiel Natuur & Gezondheid aangevuld met natuurkunde of een profiel Natuur & Techniek aangevuld met biologie

Ben je in het bezit van een hbo-propedeuse of een hbo-bachelordiploma, dan gelden aanvullende eisen.

Voldoe je niet aan de vooropleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je een universitair toelatingsonderzoek doen (een colloquium doctum).

Hoe zwaar is het?

Biologie is een pittige studie, niet alleen qua studie-inhoud, maar ook qua tijdsinvestering. Het is een bètastudie met veel aandacht voor wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Je moet in staat zijn om veel (Engelstalige) theorie in korte tijd te verwerken en toe te passen. Er gaan niet alleen veel uren zitten in zelfstudie en colleges, ook het opdoen van praktische vaardigheden in het laboratorium of in het veld kost de nodige tijd. 

Hoe weet je of de opleiding bij je past?

  • Heb je interesse in alles wat leeft, bloeit en groeit?
  • Wil je begrijpen hoe de natuur in elkaar steekt en functioneert?
  • Kun je logisch nadenken?
  • Ben je goed in wis-, natuur- en scheikunde?
  • Vind je het niet erg om je handen vies te maken?
  • Kun je geconcentreerd en precies werken?

Kun je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is de universitaire opleiding Biologie wellicht iets voor jou. Je kunt je verder oriënteren door open dagen te bezoeken of een dagje mee te lopen met een student.

Welke wo-opleidingen lijken erop?

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Natuur, milieu en landbouw Wo-opleiding Biologie