Hbo-opleiding Diermanagement

De hbo-opleiding Diermanagement is een managementopleiding op het gebied van mens-dierrelaties en het welzijn van dieren. De opleiding richt zich vooral op non-productiedieren. Dit zijn dieren die geen deel uitmaken van de voedselketen, zoals sport- en recreatiedieren, proefdieren, dierentuindieren, kinderboerderijen, dieren in de zorg en dieren in het wild. Ethiek, welzijn, gedrag, biologie en ecologie zijn belangrijke onderwerpen binnen de opleiding, evenals management, beleid en voorlichting. Gedurende de studie ben je vóór dieren aan het werk, je komt niet dagelijks met ze in aanraking. Diermanagement kun je alleen aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden volgen.

Wat kun je ermee worden?

Na je studie kun je – afhankelijk van de gekozen studierichting – zowel in binnen- als buitenland aan de slag in de diervoeder- of diergeneesmiddelenindustrie, bij proefdier- en onderzoeksinstituten, dierentuinen, dierenopvangcentra, dierengezondheidsdiensten, natuur- en dierbeschermingsorganisaties, zorgsector of de overheid. Voorbeelden van functies zijn:

 • adviseur bij een ecologisch adviesbureau
 • collectiebeheerder in een dierentuin
 • beheerder van een natuurgebied
 • beleidsmedewerker op het gebied van dierbeleid
 • communicatie- of educatiemedewerker bij organisaties als Dierenbescherming, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
 • projectmedewerker bij verschillende organisaties die zich richten op bescherming van dieren en natuur
 • ontwikkelaar van diervoeders en andere dierproducten
 • praktijkmanager van een dierenartsenpraktijk, dierenpension of dierenopvang
 • manager van een paardenbedrijf of zorgboerderij

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Het welzijn van dieren staat in je werk centraal, maar je zult een goede mix moeten vinden tussen betrokkenheid en zakelijkheid om de ‘juiste’ beslissingen te kunnen nemen. Goede communicatieve vaardigheden zijn daarbij zeker een must, evenals oog en voeling voor belangen, politieke verhoudingen en machtsstructuren. Wil je de educatieve kant op, dan kun je niet zonder een flinke dosis inlevingsvermogen en creativiteit.

Wat doe je tijdens de opleiding?

Het eerste jaar – de propedeuse – is opgebouwd uit algemene en praktijkgerichte modulen. Je leert onder meer vaardigheden als onderzoeken, presenteren, samenwerken en problemen oplossen. Ook verbreed je je kennis over ecologie, natuurbeheer en biologie. Het is een algemeen jaar waarbij alle majorrichtingen (kort) aan bod komen. Aan het einde van het jaar ga je vier weken op dierverzorgingsstage.

In het tweede jaar verdiep en verbreed je de kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan. In de tweede helft van het jaar loop je vijf maanden stage. Tijdens deze stage maak je kennis met het werkveld van de major die je zou willen volgen. Aan het einde van de stage (tevens het einde van het tweede jaar) maak je een keuze voor een van de zes majors:

 • Companion Animal Management
 • Dieren in de zorg
 • Dier en samenleving
 • Paard en management
 • Proefdierbeheer
 • Wildlife Management

In het derde jaar ga je aan de slag met je gekozen major en heb je de ruimte om binnen de aanvullende minor te kiezen voor verbreding of verdieping van je studie. In het vierde jaar loop je vijf maanden stage en werk je aan je afstudeeropdracht.

Hoe lang duurt het?

Diermanagement is een voltijdopleiding en duurt vier jaar. Heb je een verwante studie op mbo-4-niveau gedaan, zoals Dierverzorging, Paraveterinair of Paardenhouderij, dan kun je de opleiding verkorten tot drie jaar. Heb je een vwo-diploma met het profiel Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek met biologie of Economie & Management met biologie dan kun je de opleiding in drieënhalf jaar afronden.

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt tot de opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een van de volgende diploma’s:

 • Havo met profiel Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek (biologie wordt sterk aangeraden) of Economie & Management met biologie.
 • Vwo met profiel Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek (biologie wordt sterk aangeraden) of Economie & Management met biologie.
 • Mbo 4. In principe word je met elk mbo-4-diploma toegelaten, maar voldoende kennis van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en biologie is nodig om de opleiding met succes af te ronden. Dit kan door bijvoorbeeld doorstroomvakken op het mbo te volgen of toelatingstoetsen bij Hogeschool Van Hall Larenstein te maken

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Slaag je voor de toetsen op het gebied van Nederlands, Engels, biologie en wiskunde, dan kun je alsnog aan de opleiding beginnen. Ben je 21 jaar of ouder en kun je aantonen dat je over voldoende kennis van Nederlands, Engels, biologie en wiskunde beschikt – je hebt bijvoorbeeld havo-certificaten voor deze vakken – dan hoef je geen toelatingsonderzoek te doen en kun je je direct inschrijven voor de opleiding.

Hoe weet je of de opleiding bij je past?

 • Wil je aan de slag in de dierensector?
 • Gaat het welzijn van dieren je aan het hart?
 • Kun je goed met dieren en mensen omgaan?
 • Heb je goede communicatieve vaardigheden?

Kun je de meeste vragen met 'ja' beantwoorden, dan is de hbo-opleiding Diermanagement wellicht iets voor jou.

Welke hbo-opleidingen lijken er op?

Hbo-opleidingen die verwant zijn aan de opleiding Diermanagement of die in de agrarische sector liggen, zijn:

Welke universitaire opleidingen lijken erop?

Aanbevolen websites

 • Meer informatie over de hbo-opleiding Diermanagement vind je op de website van Hogeschool Van Hall-Larenstein.
 • Het Opleidingsprofiel hbo Bachelor Diermanagement probeert duidelijk te maken wat Diermanagement is en
  geeft een beschrijving van het beroepenveld waarin afgestudeerde Diermanagers terecht komen, in welke
  beroepen ze terecht kunnen komen, welke taken ze moeten kunnen verrichten en over welke competenties
  (kennis, vaardigheden en houdingen) ze dienen te beschikken.

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Natuur, milieu en landbouw Hbo-opleiding Diermanagement