Natuur, milieu en landbouw

Altijd al 'iets' met dieren willen doen? Als je daarnaast ook economisch ingesteld bent en technisch inzicht hebt, dan is de opleiding Dier- en veehouderij misschien een aantrekkelijke opleiding.

Schone lucht, zuiver drinkwater en een veilige leefomgeving: essentiële levensvoorwaarden voor iedereen op deze planeet. De hbo-opleiding Milieukunde leidt je op tot iemand die werkt aan een duurzame samenleving. Je leert milieuproblemen op te lossen en te voorkomen, zoals grondwater- en bodemverontreiniging. Je kunt je daarbij specialiseren in de technische kant van het vak of je meer richten op de beleidsaspecten.

De hbo-opleiding Tuinbouw en Akkerbouw leidt je op tot een breed inzetbare expert in de tuin- en akkerbouw. Je verdiept je in de sierteelt (bloemen, bollen, bomen), voedingstuinbouw (groente en fruit) of akkerbouw. Aan de orde komen onderwerpen als productiemethoden, voorkomen en bestrijden van ziektes, handel, export, overheidsbeleid en duurzame bedrijfsvoering. Ook krijg je vakken als economie, marketing, kwaliteitszorg en bedrijfsmanagement.

De opleiding Bedrijfskunde & Agribusiness leidt je op tot bedrijfskundige in de agrarische sector. Je leert hoe je bedrijfsvraagstukken analyseert, financiële zaken regelt, je eigen bedrijf runt, marketing bedrijft en logistieke problemen oplost. Ook besteed je aandacht aan personeelsmanagement, kwaliteitscontrole en inkoop.

De hbo-opleiding Diermanagement is een managementopleiding op het gebied van mens-dierrelaties en het welzijn van dieren. De opleiding richt zich vooral op non-productiedieren. Dit zijn dieren die geen deel uitmaken van de voedselketen, zoals sport- en recreatiedieren, proefdieren, dierentuindieren, kinderboerderijen, dieren in de zorg en dieren in het wild. Ethiek, welzijn, gedrag, biologie en ecologie zijn belangrijke onderwerpen binnen de opleiding, evenals management, beleid en voorlichting. Gedurende de studie ben je vóór dieren aan het werk, je komt niet dagelijks met ze in aanraking. Diermanagement kun je alleen aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden volgen.

De hbo-opleiding Bos- en Natuurbeheer is een praktijkgerichte studie die zich richt op het beleid, de aanleg, het gebruik en het beheer van bos- en natuurterreinen. Tijdens je studie doe je kennis op over natuur, recreatie, flora, fauna, urban forestry en geïntegreerd bosbeheer. Je kunt de opleiding aan Hogeschool Van Hall Larenstein volgen. Bij Hogeschool INHolland maakt de opleiding onderdeel uit van de brede bacheloropleiding Landscape & Environment Management.

In de hbo-opleiding Kust- en Zeemanagement leer je hoe je grote kustprojecten, waarbij je vaak te maken hebt met verschillende partijen met ieder hun eigen belangen, in goede banen leidt. Je doet kennis op over het milieu, dijkenbouw, visserij, scheepvaart, wetgeving, gaswinning en recreatie. Maar ook de praktijk speelt een grote rol; je doet veel veldwerk en loopt enkele stages. Ook besteed je veel aandacht aan de ontwikkeling van je sociale en communicatieve vaardigheden. Je kunt de opleiding alleen aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden volgen.

In de opleiding Land- en Watermanagement van Hogeschool Van Hall Larenstein draait alles om water in relatie tot ruimtegebruik. Dit geldt ook voor de hbo-opleiding Watermanagement van Hogeschool Rotterdam. Bij beide opleidingen houd je je bezig met dijken en polders, afwatering en irrigatie, grond-, weg- en waterbouw. Je wordt opgeleid voor functies waarin je je bezighoudt met het voorbereiden en uitvoeren van projecten, zoals het inrichten van uiterwaarden, het aanleggen van waterkeringen of het verzwaren van dijken. Je doet tijdens de opleiding niet alleen kennis op over bodem, water, milieu en natuur, er wordt ook veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van je sociale en communicatieve vaardigheden.

In de hbo-opleiding Plattelandsvernieuwing staat het spanningsveld tussen de (her)inrichting van het landelijk gebied en wonen, werken en recreëren centraal. Bij deze opleiding ligt de nadruk niet op het ontwerpen van een landschap, maar op het toetsen van inrichtingsplannen aan bedrijfskundige, milieu- en beheerscriteria. Je leert hoe je alle belangen die een rol spelen bij de verandering van het landschap in overweging kunt nemen en hoe je op basis daarvan adviezen kunt geven. Vakken als communicatie, voorlichting, planologie, natuurbeheer, landbouw, bestuurskunde en bedrijfskunde staan daarom op het programma. Je kunt de opleiding aan verschillende hogescholen volgen.

In de hbo-opleiding Tuin- en Landschapsinrichting staat het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en beheren van tuinen en landschappen centraal. De opleiding kent vier majors: Landschapsarchitectuur, Tuinarchitectuur, Realisatie tuin- en landschapsarchitectuur en Management buitenruimte. Je kunt de opleiding alleen aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp volgen.

Wat zijn de gevolgen van de opwarming van de aarde voor bepaalde plantensoorten? Hoe ademt een haai? Hoe voorkom je dat een ziekte als malaria zich verder verspreidt? Biologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de vraag hoe planten, dieren en mensen in elkaar zitten en functioneren. Van cellen tot ecosystemen; het vakgebied van de biologie is erg breed en divers. Met je kennis kun je een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de bestrijding van ziektes, het behoud van met uitsterven bedreigde diersoorten en de beheersing van het wereldvoedselprobleem. Zeven universiteiten bieden de bachelor Biologie aan.

Diergeneeskunde is dé opleiding als je een carrière als dierenarts ambieert. Als dierenarts ben je verantwoordelijk voor de zorg en het welzijn van voornamelijk zieke dieren. Van fretten tot koeien en van honden tot paarden. Maar je kunt met deze studie meer kanten op. Je kunt je ook richten op de veterinaire volksgezondheid en de kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen met een dierlijke oorsprong bewaken. Je kunt hierbij denken aan producten als eieren, melk en vlees. Wil je Diergeneeskunde studeren, dan zul je naar Utrecht moeten, want alleen de Universiteit Utrecht biedt deze opleiding aan.

De aarde is voor twee derde met water bedekt, maar slechts een heel klein deel van die watervoorraad is bruikbaar als water om te drinken of voor industrie en landbouw. Verantwoord omgaan met dit ‘blauwe goud’ is dus ontzettend belangrijk. Tijdens de hbo-opleiding Watermanagement Science word je opgeleid tot ingenieur die waterprojecten in deltagebieden over de hele wereld kan managen. De opleiding koppelt techniek, ruimtelijke ordening en bestuurlijke elementen aan vraagstukken op het gebied van geografie en klimaat. Je leert waterproblemen niet alleen met een technische bril te bekijken, maar hebt ook oog voor de sociale, economische en juridische aspecten van de (her)inrichting van een deltagebied. Je kunt de opleiding Watermanagement aan de HZ University of Applied Science en aan Hogeschool Rotterdam volgen.

Met één blik op je smartphone kun je zien wie van je vrienden in je favoriete kroeg zit en je navigatiesysteem vertelt je op basis van actuele verkeersinformatie hoe laat je op je werk zult arriveren. In de hbo-opleiding Geo Media & Design leer je om complexe politieke, economische, duurzame en sociale vraagstukken inzichtelijk te maken voor diverse doelgroepen. Je leert hoe je geografische data op een bruikbare manier verbindt met apps, tablets en smartphones, deze aantrekkelijk vormgeeft en ontwikkelt naar nieuwe producten en diensten.

Je bent hier: Home Opleiding Natuur, milieu en landbouw