Hbo-opleiding Land- en Watermanagement

In de opleiding Land- en Watermanagement van Hogeschool Van Hall Larenstein draait alles om water in relatie tot ruimtegebruik. Dit geldt ook voor de hbo-opleiding Watermanagement van Hogeschool Rotterdam. Bij beide opleidingen houd je je bezig met dijken en polders, afwatering en irrigatie, grond-, weg- en waterbouw. Je wordt opgeleid voor functies waarin je je bezighoudt met het voorbereiden en uitvoeren van projecten, zoals het inrichten van uiterwaarden, het aanleggen van waterkeringen  of het verzwaren van dijken. Je doet tijdens de opleiding niet alleen kennis op over bodem, water, milieu en natuur, er wordt ook veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van je sociale en communicatieve vaardigheden.

Wat kun je ermee worden?

Je kunt als land- en watermanager onder andere aan de slag bij gemeentes, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, aannemers of adviesbureaus. Functies waarvoor je in aanmerking komt zijn onder meer projectleider, medewerker afdeling stadsontwikkeling, adviseur, cartograaf of hoofduitvoerder bij een aannemer in de grond-, weg- en waterbouwsector.

Hoe lang duurt de opleiding?

De hbo-opleiding Land- en Watermanagement kun je in voltijd en deeltijd volgen, de opleiding Watermanagement in Rotterdam alleen in voltijd. Beide opleidingen duren vier jaar. In sommige gevallen kun je de opleidingsduur verkorten, bijvoorbeeld als je een verwante mbo-opleiding hebt gevolgd.

Wat doe je tijdens de opleiding?

Het eerste jaar van de opleiding Land- en Watermanagement volg je samen met studenten van de hbo-opleiding Bos- en Natuurbeheer en is oriënterend van aard. Aan de hand van uiteenlopende thema's werk je in groepen aan projecten. Binnen deze thema's komen vakgebieden aan de orde als bedrijfseconomie, biomonitoring, landmeten en karteringsmethoden, vegetatiekennis, geografie en geologie, scheikunde, landschapstechniek en het milieu. Ook staan vakken als communicatie en informatica op het programma en doe je veldonderzoek. In de hoofdfase werk je samen aan projecten waarbij allerlei economische, financiële, milieutechnische en andere facetten aan bod komen. Je leert kijken naar de belangen van verschillende groeperingen. Aan het einde van het tweede jaar kies je een van de drie majors: Inrichting en waterbeheer, Grond, weg- en waterbouw of International water management. In het derde jaar verdiep je je verder in je major en loop je stage. In je vierde jaar specialiseer je je met een minor die aansluit op je interesses. Je rondt de opleiding af met een afstudeeropdracht waarover je een scriptie schrijft.

Het eerste jaar van de Rotterdamse opleiding Watermanagement is ook bedoeld om je een goede eerste indruk te geven van het vakgebied. Naast algemene vakken als Nederlands, Engels en wiskunde, staan op het programma ook beroepsspecifieke vakken, zoals Hydrologie, Watersysteemanalyse en Waterstromen. Die kennis die je daarin opdoet, breng je tijdens projecten in de praktijk. Voorbeelden van zulke projecten zijn: Climate Change in the Delta en Waterbeheer in de wijk. In de hoofdfase van de opleiding - het tweede tot en met het vierde jaar - specialiseer je je verder in het vakgebied. Je loopt stage, kiest een minor en voert een afstudeerproject uit.  

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt tot de hbo-opleiding Land- en Watermanagement toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel.

Havo

  • Cultuur & Maatschappij: niet toelaatbaar
  • Economie & Maatschappij met scheikunde
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek 

Vwo

  • Cultuur & Maatschappij met scheikunde of natuur, leven & technologie
  • Economie & Maatschappij met scheikunde of natuur, leven & technologie
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek

Heb je geen diploma dat toelating biedt en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je voor vrijstelling van de vooropleidingseis in aanmerking komen. Je moet dan een toelatingsonderzoek doen. Rond je het toelatingsonderzoek positief af, dan kun je alsnog met de opleiding starten.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

Wil je invloed uitoefenen op de inrichting van het Nederlandse landschap? Ben je graag een spin in het web? Kun je goed samenwerken? Kun je goed plannen en organiseren? Kun je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is een watermanagementopleiding wellicht iets voor jou. Je kunt je verder oriënteren door open dagen te bezoeken, een gesprek aan te vragen met een studieadviseur of een dagje met een student mee te lopen.

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Aanbevolen website

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Natuur, milieu en landbouw Hbo-opleiding Land- en Watermanagement