Hbo-opleiding Milieukunde

Schone lucht, zuiver drinkwater en een veilige leefomgeving: essentiële levensvoorwaarden voor iedereen op deze planeet. De hbo-opleiding Milieukunde leidt je op tot iemand die werkt aan een duurzame samenleving. Je leert milieuproblemen op te lossen en te voorkomen, zoals grondwater- en bodemverontreiniging. Je kunt je daarbij specialiseren in de technische kant van het vak of je meer richten op de beleidsaspecten.

Wat kun je ermee worden?

Na het afronden van de opleiding kun je aan de slag bij de (semi)overheid, zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Daar zijn verschillende functies voor milieukundigen, variërend van praktijkgerichte functies, zoals die van controleur en inspecteur tot meer beleidsmatige functies als die van beleidsmedewerker ruimtelijke ordening en planologie. Andere belangrijke werkgevers – zowel in binnen- als buitenland – zijn adviesbureaus en het bedrijfsleven.

Wat is het carrièreperspectief?

Als je aan de slag gaat bij een adviesbureau start je veelal als junior adviseur. In deze functie krijg je de mogelijkheid het adviesvak onder de knie te krijgen. Als je voldoende ervaring hebt opgedaan kun je na een tijd doorstromen naar een senior functie.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

 • Analytisch denkvermogen. Kun jij verbanden leggen tussen de gegevens die je hebt verzameld aan de hand van bijvoorbeeld een bodemmonster? Kun je kritisch en logisch nadenken? Je moet problemen vanuit diverse invalshoeken kunnen bekijken.
 • Communicatieve vaardigheden. Omdat je veel contact hebt met andere bedrijven en/of instanties, vaak anderen moet adviseren en rapporten schrijft, moet je je zowel schriftelijk als mondeling goed kunnen uitdrukken.
 • Systematische en nauwkeurige werkhouding. Tijdens het onderzoeken van monsters werk je geregeld met giftige gassen of met andere ongezonde stoffen. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, is het belangrijk dat je gestructureerd en precies te werk gaat.
 • Zowel zelfstandig als in een team werken. Je werkt veelal op projectmatige basis samen met vertegenwoordigers uit andere vakgebieden.

Hoe lang duurt het?

Je kunt de hbo-opleiding Milieukunde zowel in voltijd als in deeltijd volgen. Ook de duale variant is een mogelijkheid. Alle opleidingsvarianten duren in principe vier jaar. In bepaalde gevallen kun je in aanmerking komen voor een verkort traject, bijvoorbeeld als je de verwante mbo-opleiding Milieutoezicht hebt gevolgd. 

Als je de opleiding Milieukunde met goed gevolg hebt afgerond, ontvang je de graad van Bachelor of Applied Science (B AS). Naast de titel van bachelor mag je in Nederland ook de oude titel van ingenieur (ing.) voeren.

Wat doe je tijdens de opleiding?

In het eerste jaar, de propedeuse, oriënteer je je op je studie en op je toekomstige beroep. Bij sommige hogescholen volg je een gezamenlijke propedeuse met studenten van verwante opleidingen als Chemie en Biologie en medisch laboratoriumonderzoek. Hierdoor krijg je niet alleen een bredere blik op het beroepenveld, je kunt dan eventueel nog gemakkelijk overstappen naar een andere, verwante studie. Je krijgt vakken als milieukunde, milieutechnologie, milieuzorg in bedrijven, natuur en milieu, maar ook wiskunde, natuur- en scheikunde. Je maakt kennis met natuurbeheer en milieuproblemen als milieuverontreiniging. In de hoofdfase van de opleiding verdiep je verder in de stof. Je werkt veel in groepen samen aan praktijkopdrachten. Ook loop je stage, in Nederland of in het buitenland. Tot slot sluit je je studie af met een afstudeerscriptie.

Welke toelatingseisen zijn er? 

Je wordt tot de hbo-opleiding Milieukunde toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel.

Havo

 • Cultuur & Maatschappij: niet toelaatbaar
 • Economie & Maatschappij met scheikunde
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

Vwo

 • Cultuur & Maatschappij: niet toelaatbaar
 • Economie & Maatschappij met scheikunde
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

Heb je geen van bovenstaande diploma’s en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je in de meeste gevallen een toelatingsexamen afleggen.

Hoe weet je of de opleiding bij je past?

 • Ben je geïnteresseerd in milieu en mens (als onderdeel van het milieu)?
 • Wil je een bijdrage leveren aan een schonere, gezondere en veiligere leefomgeving?
 • Ben je internationaal georiënteerd?
 • Ben je goed in exacte vakken?
 • Kun je nauwkeurig werken?

Beantwoord je de meeste vragen met 'ja', dan is de hbo-opleiding Milieukunde wellicht iets voor jou.

Kijk ook de website Proef!. Daar vind je meer informatie, waaronder stageverhalen en video's.

Wat is het profiel van de studenten?

De studenten die Milieukunde doen, hebben bewust voor de opleiding gekozen. Ze willen allen een bijdrage leveren aan een schonere, veiligere en duurzamere planeet. Daarnaast zijn de studenten goed in de bètavakken.

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Natuur, milieu en landbouw Hbo-opleiding Milieukunde