Hbo-opleiding Plattelandsvernieuwing

In de hbo-opleiding Plattelandsvernieuwing staat het spanningsveld tussen de (her)inrichting van het landelijk gebied en wonen, werken en recreëren centraal. Bij deze opleiding ligt de nadruk niet op het ontwerpen van een landschap, maar op het toetsen van inrichtingsplannen aan bedrijfskundige, milieu- en beheerscriteria. Je leert hoe je alle belangen die een rol spelen bij de verandering van het landschap in overweging kunt nemen en hoe je op basis daarvan adviezen kunt geven. Vakken als communicatie, voorlichting, planologie, natuurbeheer, landbouw, bestuurskunde en bedrijfskunde staan daarom op het programma. Je kunt de opleiding aan verschillende hogescholen volgen.

Wat kun je ermee worden?

Na je afstuderen kun je gaan werken bij overheden, adviesbureaus, waterschappen en energiebedrijven, banken, projectontwikkelaars en vastgoedbeheerders, milieuorganisaties en in de recreatieve sector. Voorbeelden van functies die je kunt uitoefenen zijn:

Hoe lang duurt de opleiding?

Je kunt de hbo-opleiding Plattelandsvernieuwing alleen in voltijd volgen. De studie duurt vier jaar. In bepaalde gevallen kun je in aanmerking komen voor een verkort traject, bijvoorbeeld als je een verwante mbo-opleiding hebt gevolgd.

Wat doe je tijdens de opleiding?

Het propedeusejaar van de opleiding Plattelandsvernieuwing is een oriënterend jaar. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere: landbouw en milieu, natuur en landschapbeheer, plattelandstoerisme, stadsrecreatie, bodem en water. Ook krijg je vakken als bedrijfskunde, marketing, economie, bestuur en organisatie, sociologie en informatica. In de hoofdfase van de opleiding - het tweede tot en met het vierde jaar - verdiep je je verder in de stof, die je voor een deel zelf bepaalt. Niet alleen door je keuze voor een afstudeerrichting, maar ook door de minors die je kiest. Je gaat vaak op excursie en je loopt enkele stages. Je sluit je studie af met een afstudeerscriptie.

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt tot de opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een van de volgende diploma’s:

  • Havo-diploma met profiel Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie & Maatschappij of Cultuur & Maatschappij met wiskunde A of B
  • Vwo-diploma met elk profiel
  • Mbo-4-diploma met wiskunde

Heb je geen diploma dat toelating biedt en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je voor vrijstelling van de vooropleidingseis in aanmerking komen. Je moet dan een toelatingsonderzoek doen. Rond je het toelatingsonderzoek positief af, dan kun je alsnog met de opleiding starten.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

  • Heb jij oog voor de natuur, het landschap en de leefomgeving van mensen?
  • Wil jij meedenken over hoe landelijk gebied goed en op een nieuwe manier gebruikt kan worden?
  • Ben je goed in de exacte vakken?
  • Lijkt het je leuk om in een spanningsveld te werken?

Kun je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is de opleiding Plattelandsvernieuwing misschien wel iets voor jou. Je kunt je verder oriënteren door open dagen te bezoeken of een gesprek aan te vragen met een studieadviseur.

Welke hbo-opleidingen lijken erop?


Auteur: Marieke van Oosterhout
Je bent hier: Home Opleiding Natuur, milieu en landbouw Hbo-opleiding Plattelandsvernieuwing