Hbo-opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT)

De hbo-opleiding Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) leidt je op tot Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er). Als MBB'er onderzoek of behandel je mensen met behulp van straling, magnetisme of geluidsgolven. Je kunt dan denken aan röntgendiagnostiek, CT- en MRI-scanning, echografie of bestraling van patiënten met kwaadaardige tumoren. De studie richt zich op vier werkvelden: radiologie, echografie, radiotherapie en nucleaire geneeskunde. De opleiding wordt zowel  in voltijd als in de duale variant aangeboden. Na je afstuderen mag je de titel Bachelor of Health MBRT voeren.

Wat kun je ermee worden?

Je kunt gaan werken als MMB'er in de radiologie (voorheen: radiodiagnostisch of radiotherapeutisch laborant) in ziekenhuizen, revalidatiecentra en longklinieken. Maar je kunt ook aan de slag als MBB'er in de nucleaire geneeskunde (voorheen: medisch nucleair medewerker). Ook het bedrijfsleven behoort tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld als ontwikkelaar van medische apparatuur.
Na het afronden van je opleiding kun je je door het volgen van post-hbo opleidingen en cursussen verder specialiseren. De post-hbo opleiding Echografie leidt je bijvoorbeeld op tot echografist.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

  • Sociale en communicatieve vaardigheden. Je krijgt te maken met patiënten die soms bang, boos of verdrietig zijn. Het is belangrijk dat je daarmee om kunt gaan. Je bent in staat hen tijdens of voor de behandeling goed op te vangen en te informeren over wat hen te wachten staat.
  • Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken. Je moet kunnen samenwerken in een team van mensen uit andere disciplines om tot een goed onderzoeks- en/of behandelplan te komen. Vervolgens voer je zelfstandig een onderzoek of behandeling uit.
  • Technisch inzicht. Je werkt met moderne apparatuur en je moet technisch aangelegd zijn om hiermee om te kunnen gaan. Ook moet je goed kunnen rekenen, want er wordt bijvoorbeeld van je verwacht dat je stralingsgegevens zelf kunt uitrekenen.
  • Analyseren. Je kunt verbanden leggen tussen de gegevens die je kunt aflezen van een röntgenfoto of echo. Daarnaast kun je kritisch en logisch nadenken.
  • Accuraat kunnen werken. Je werkt met straling en nucleaire stoffen. Daar moet je ontzettend nauwkeurig en zorgvuldig mee omgaan. Een vaste hand en een precieze werkhouding zijn onontbeerlijk, want je moet bijvoorbeeld de plek die wordt bestraald nauwkeurig aftekenen en de bestralingsapparatuur exact instellen. Je moet deze verantwoordelijkheid aankunnen. 

Hoe lang duurt het?

De opleiding MBRT is een vierjarige hbo-opleiding en wordt door drie hogescholen zowel in voltijd als duaal aangeboden. In de duale opleiding combineer je werken en leren. Je hebt een leer-arbeidsovereenkomst met een ziekenhuis, waarbij je ongeveer veertig procent van je tijd aan theorie besteedt en zestig procent aan de praktijk.

Wat doe je tijdens de opleiding?

De opleiding MBRT is een vierjarige hbo-opleiding en wordt door drie hogescholen zowel in voltijd als duaal aangeboden. In de duale opleiding combineer je werken en leren. Je hebt een leer-arbeidsovereenkomst met een ziekenhuis, waarbij je ongeveer veertig procent van je tijd aan theorie besteedt en zestig procent aan de praktijk.

De opleiding MBRT is een praktijkgerichte opleiding. Gedurende de hele opleiding oefen je veel in praktische vaardigheden.  Ook werk je met probleemgestuurd onderwijs (PGO). Bij PGO staat een beroepscasus of probleemtaak centraal die je met een groep in een aantal stappen uitwerkt.

Het eerste jaar van de opleiding, de propedeuse, is voornamelijk oriënterend van aard. Je maakt uitgebreid kennis met het werkveld en de werkzaamheden van een MBRT’er. Je volgt vakken waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: patiëntgericht handelen, medisch beeldvormende (diagnostische) technieken, medisch radiotherapeutische technieken, stralingshygiëne, stralingsfysica, medische techniek, medische informatica, anatomie, fysiologie, pathologie, oncologie, sociologie, psychologie, agogiek, ethiek en elementaire verpleegkunde. Daarnaast loop je (korte) stages in een ziekenhuis. Deze zijn vooral bedoeld om je een indruk te geven van de beroepspraktijk. Na het eerste jaar kun je nog switchen van voltijd naar duaal of andersom.

In het tweede en derde jaar van de opleiding staat de praktijk centraal. Je oefent veel in de praktijklokalen van de opleiding. Je leert er bijvoorbeeld hoe je röntgenfoto's en echobeelden maakt. Tijdens deze practica maak je gebruik van zogenaamde fantomen (poppen). Ook loop je stage in de beroepspraktijk. Hoe verder je komt in de opleiding, hoe meer uren stage je loopt. In het derde studiejaar loop je twintig weken stage op twee verschillende afdelingen.

In het vierde jaar van de opleiding staat je afstudeeropdracht centraal.

Lauri Buys, vierdejaars student duale opleiding MBRT: "De studie is redelijk pittig. Zeker wanneer je kiest voor de duale variant. Mensen met een druk sociaal leven moeten goed nadenken of ze dit wel willen, omdat daar meestal niet zo heel veel tijd meer voor is. De duale variant heeft natuurlijk wel als voordeel dat de afdeling waar je werkt, je opleiding betaalt en je daarnaast ook een (leerling)salaris ontvangt."

Hoe zwaar is het?

Van alle opleidingen in de gezondheidszorg behoort de opleiding MBRT tot een van de moeilijkste. Anatomische kennis neemt een belangrijke plaats in de opleiding in, evenals de nodige natuurkunde. Inzicht in exacte vakken is noodzakelijk om de opleiding tot een goed eind te brengen.

Welke toelatingseisen zijn er? 

Je wordt tot de voltijdopleiding MBRT toegelaten als je in het bezit bent van een:

  • Havo-diploma met profiel Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek
  • Vwo-diploma met profiel Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek
  • Mbo-4-diploma

Je kunt met elk havo- of vwo-profiel instromen in de opleiding MBRT, maar de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek sluiten het beste bij de opleiding aan.

Numerus Fixus

Voor de voltijdopleiding aan de Hanze Hogeschool Groningen geldt een numerus fixus. Dit houdt in dat wanneer er te veel aanmeldingen zijn, er wordt geloot wie er aan de opleiding mag beginnen. Meld je dus op tijd aan.

Verkort traject

Ben je in het bezit van een verwant mbo-diploma niveau 4 dan kun je op basis van eerder verworven competenties in aanmerking komen voor een verkort studietraject. Neem hiervoor contact op met de hogeschool van je keuze.

21+-toets

Voldoe je niet aan de vooropleidingseisen, maar ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan een toelatingsonderzoek. Je kunt dan alsnog tot de opleiding worden toegelaten.

Hoe weet je of de opleiding bij je past?

Wat is het profiel van de studenten?

Het merendeel van de studenten is vrouw, maar bij MBRT zijn wel meer mannen dan in veel andere medische beroepen. Studenten die MBRT volgen zijn sociaal aangelegd en goed in bètavakken.

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Ben je niet zo technisch aangelegd, maar wil je wel graag in de gezondheidszorg werken, dan passen de volgende opleidingen wellicht beter bij je:

Ben je meer geïnteresseerd in onderzoek van plantaardig, dierlijk of menselijk materiaal, dan is de hbo-opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek wellicht iets voor jou.

Aanbevolen websites

  • YouChooz geeft informatie over beroepen en opleidingen in de sector zorg en welzijn, waaronder de hbo-opleiding MBRT.

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Studies in Gezondheid, Sport en Bewegen Hbo-opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT)