Hbo-opleiding Mens en Techniek|Orthopedische Technologie

Orthopedische Technologie is een vierjarige afstudeerrichting van de brede hbo-opleiding Mens en Techniek. De studie Mens en Techniek|Orthopedische Technologie leidt je op tot orthopedisch technoloog. Tijdens de opleiding leer je hoe je hulpmiddelen aanmeet, ontwerpt en maakt voor mensen met een handicap. Dit kunnen hulpmiddelen zijn ter vervanging van lichaamsdelen (prothesen), maar ook hulpmiddelen ter ondersteuning van het lichaam (orthesen). Naast technische en medische kennis doe je ook sociale en communicatieve vaardigheden op. Je kunt de opleiding alleen aan Fontys Paramedische Hogeschool volgen.

Wat kun je ermee worden?

Als orthopedisch technoloog ben je een technisch deskundige op het gebied van prothesen, orthesen en bandages. Als orthopedisch technoloog kun je aan de slag in:

 • Orthopedische praktijken
 • Ziekenhuizen
 • Revalidatiecentra

Je kunt je ook als zelfstandige vestigen en je eigen praktijk voor orthopedische technologie beginnen. Ook functies als onderzoeker, adviseur of verkoper van orthopedische producten behoren tot de mogelijkheden.

Wat is het carrièreperspectief?

De meeste orthopedisch technologen beginnen hun carrière in een orthopedische praktijk. Na een aantal jaren werkervaring kun je doorgroeien naar een leidinggevende functie. Je geeft dan bijvoorbeeld leiding aan het productieproces van orthopedische hulpmiddelen. Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om je eigen praktijk te beginnen.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

 • Communicatieve en sociale vaardigheden. Je moet goed met mensen kunnen omgaan, want je hebt veel contact met anderen, zoals cliënten, artsen, instrumentenmakers en zorgverzekeraars. Je adviseert de artsen en andere specialisten die bij de revalidatie van de cliënt betrokken zijn over het meest geschikte hulpmiddel. De cliënt moet je vervolgens duidelijk kunnen uitleggen welk hulpmiddel hij krijgt en waarom. Soms krijg je te maken met mensen die door een ongeluk een ledemaat zijn kwijtgeraakt en daardoor heel emotioneel zijn. Je zult moeten kunnen omgaan met (nog) niet verwerkte gevoelens van verlies of trauma's. Inlevingsvermogen en goed kunnen luisteren zijn dan ook belangrijke eigenschappen.
 • Je moet zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
 • Oplossend vermogen. Je zoekt naar oplossingen voor mobiliteitsproblemen en handicaps. Als het hulpmiddel niet goed past, knelt of irriteert, moet je goed kunnen analyseren waar de cliënt precies last van heeft en een creatieve oplossing verzinnen. Sommige cliënten kunnen bijvoorbeeld allergisch kunnen zijn voor het materiaal waarvan de hulpmiddelen gemaakt zijn.
 • Goede handvaardigheid en accuratesse. De hulpmiddelen die je maakt, moeten precies passen. Daarom is het van belang dat je heel nauwkeurig met je handen kunt werken.
 • Interesse in techniek. Om hulpmiddelen te kunnen maken, maak je gebruik van veel verschillende technieken en materialen. Je moet ook op de hoogte blijven van alle technologische ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden, zodat je deze kunt toepassen in je dagelijkse werksituatie.

Hoe lang duurt de opleiding?

Je kunt de opleiding in voltijd volgen en via de duale leerroute. De voltijdopleiding duurt vier jaar, de duale variant drie. Maar afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring kun je in sommige gevallen vrijstellingen krijgen en de studie sneller afronden. Informeer bij de hogeschool wat de mogelijkheden voor studieduurverkorting zijn.

Wat doe je tijdens de opleiding?

In het eerste jaar van de opleiding - de propedeuse - vormen de algemene technische vakken en oriëntatieprojecten een basis voor de verdere studie. De lesstof wordt in een aantal verschillende onderwijsvormen aangeboden. Je volgt hoorcolleges, maar ook practica. Tijdens deze praktijklessen leer je de theorie toepassen. Je werkt veel in groepsverband met andere studenten samen. Het tweede studiejaar vindt plaats op de Katholieke Hogeschool Kempen in Geel, België. Je verdiept je verder in de toepassing van de basistechniek die je in het eerste jaar hebt gehad en richt deze geheel op orthopedie. Je krijgt vakken als biomechanica, anatomie en fysiologie. In het derde jaar loop je stage en doe je veel praktijkervaring op. Je komt in contact met cliënten bij maatnames, passen en aflevering. Je observeert en analyseert de productie en voert bepaalde technieken zelf uit. Het vierde leerjaar bestaat uit een theoriedeel en een praktisch deel. Dit praktische gedeelte bestaat uit een stagedeel dat overgaat in een afstudeeropdracht. Na je afstuderen mag je de titel Bachelor of Engineering (B Eng) voeren.

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt tot de hbo-opleiding Orthopedische Technologie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel.

Havo

 • Cultuur & Maatschappij met wiskunde A of B
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

Vwo

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

Heb je een mbo-diploma van een opleiding op niveau 3? Neem dan contact op met de hogeschool om te informeren of je toegelaten kunt worden. Ben je ouder dan 21 en heb je niet de juiste vooropleiding? Na een toelatingsonderzoek ben je in veel gevallen alsnog toelaatbaar. De duale opleiding richt zich op mensen met een ruime werkervaring in het orthopedische veld. Wil je starten met de duale opleiding, dan vindt eerst een assessment plaats, waarbij je competenties aan de hand van je portfolio worden getoetst. Tevens wordt bekeken of je werkplek en werkomgeving passend zijn of passend gemaakt kunnen worden. Voldoe je aan de voorwaarden, dan kun je met de opleiding starten.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

 • Ben je geïnteresseerd in techniek en in de nieuwste technologische ontwikkelingen?
 • Wil je die techniek graag toepassen om mensen hun mobiliteit terug te geven?
 • Ben je een pietje-precies?
 • Help je graag anderen?
 • Heb je een goede handvaardigheid?
 • Kun je zowel zelfstandig als in teamverband werken?
 • Sta je stevig in je schoenen?
 • Kun je goed luisteren?

Kun je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is de hbo-opleiding Mens en Techniek|Orthopedische Technologie wellicht iets voor jou.

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Orthopedische Technologie is een van de differentiaties van de brede hbo-opleiding Mens en Techniek. De andere differentiaties zijn:

Andere relevante hbo-opleidingen zijn:

Aanbevolen websites

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Studies in Exact, Techniek en ICT Toegepast onderzoek Hbo-opleiding Mens en Techniek|Orthopedische Technologie