Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Opleiding Techniek Toegepast onderzoek Hbo-opleiding Mens en Techniek|Orthopedische Technologie

Hbo-opleiding Mens en Techniek|Orthopedische Technologie

Orthopedische Technologie is een vierjarige afstudeerrichting van de brede hbo-opleiding Mens en Techniek. De studie Mens en Techniek|Orthopedische Technologie leidt je op tot orthopedisch technoloog. Tijdens de opleiding leer je hoe je hulpmiddelen aanmeet, ontwerpt en maakt voor mensen met een handicap. Dit kunnen hulpmiddelen zijn ter vervanging van lichaamsdelen (prothesen), maar ook hulpmiddelen ter ondersteuning van het lichaam (orthesen). Naast technische en medische kennis doe je ook sociale en communicatieve vaardigheden op. Je kunt de opleiding alleen aan Fontys Paramedische Hogeschool volgen.

Wat kun je ermee worden?

Als orthopedisch technoloog ben je een technisch deskundige op het gebied van prothesen, orthesen en bandages. Als orthopedisch technoloog kun je aan de slag in:

Je kunt je ook als zelfstandige vestigen en je eigen praktijk voor orthopedische technologie beginnen. Ook functies als onderzoeker, adviseur of verkoper van orthopedische producten behoren tot de mogelijkheden.

Wat is het carrièreperspectief?

De meeste orthopedisch technologen beginnen hun carrière in een orthopedische praktijk. Na een aantal jaren werkervaring kun je doorgroeien naar een leidinggevende functie. Je geeft dan bijvoorbeeld leiding aan het productieproces van orthopedische hulpmiddelen. Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om je eigen praktijk te beginnen.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Hoe lang duurt de opleiding?

Je kunt de opleiding in voltijd volgen en via de duale leerroute. De voltijdopleiding duurt vier jaar, de duale variant drie. Maar afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring kun je in sommige gevallen vrijstellingen krijgen en de studie sneller afronden. Informeer bij de hogeschool wat de mogelijkheden voor studieduurverkorting zijn.

Wat doe je tijdens de opleiding?

In het eerste jaar van de opleiding - de propedeuse - vormen de algemene technische vakken en oriëntatieprojecten een basis voor de verdere studie. De lesstof wordt in een aantal verschillende onderwijsvormen aangeboden. Je volgt hoorcolleges, maar ook practica. Tijdens deze praktijklessen leer je de theorie toepassen. Je werkt veel in groepsverband met andere studenten samen. Het tweede studiejaar vindt plaats op de Katholieke Hogeschool Kempen in Geel, België. Je verdiept je verder in de toepassing van de basistechniek die je in het eerste jaar hebt gehad en richt deze geheel op orthopedie. Je krijgt vakken als biomechanica, anatomie en fysiologie. In het derde jaar loop je stage en doe je veel praktijkervaring op. Je komt in contact met cliënten bij maatnames, passen en aflevering. Je observeert en analyseert de productie en voert bepaalde technieken zelf uit. Het vierde leerjaar bestaat uit een theoriedeel en een praktisch deel. Dit praktische gedeelte bestaat uit een stagedeel dat overgaat in een afstudeeropdracht. Na je afstuderen mag je de titel Bachelor of Engineering (B Eng) voeren.

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt tot de hbo-opleiding Orthopedische Technologie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel.

Havo

Vwo

Heb je een mbo-diploma van een opleiding op niveau 3? Neem dan contact op met de hogeschool om te informeren of je toegelaten kunt worden. Ben je ouder dan 21 en heb je niet de juiste vooropleiding? Na een toelatingsonderzoek ben je in veel gevallen alsnog toelaatbaar. De duale opleiding richt zich op mensen met een ruime werkervaring in het orthopedische veld. Wil je starten met de duale opleiding, dan vindt eerst een assessment plaats, waarbij je competenties aan de hand van je portfolio worden getoetst. Tevens wordt bekeken of je werkplek en werkomgeving passend zijn of passend gemaakt kunnen worden. Voldoe je aan de voorwaarden, dan kun je met de opleiding starten.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

Kun je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is de hbo-opleiding Mens en Techniek|Orthopedische Technologie wellicht iets voor jou.

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Orthopedische Technologie is een van de differentiaties van de brede hbo-opleiding Mens en Techniek. De andere differentiaties zijn:

Andere relevante hbo-opleidingen zijn:

Aanbevolen websites

Auteur: Marieke van Oosterhout

https://www.carrieretijger.nl/opleiding/techniek/toegepast-onderzoek/orthopedische-technologie Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger