Toegepast onderzoek

Wil jij later een beroep waarin je mensen kunt helpen? Wil je een bijdrage leveren aan een betere gezondheid of een nieuwe technologie? En lijkt werken in een laboratorium je leuk? Kies dan voor een opleiding als biologie en medisch laboratoriumonderzoek. Of kijk eens naar chemie en chemische technologie.

In series als Crime Scene Investigation en Cold Case worden criminelen opgespoord met behulp van de meest ingenieuze DNA-technieken. Als je die technieken ook onder de knie wil krijgen moet je Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek gaan studeren. Bij deze studie staat het onderzoek van plantaardig, dierlijk of menselijk materiaal namelijk centraal.

Ben jij een echte Willie Wortel? Vraag je je bijvoorbeeld af hoe je de houdbaarheidsdatum van melk zou kunnen verbeteren, of hoe je zou kunnen voorkomen dat fotolijm na een paar jaar loslaat? Of zou je graag onderzoek willen doen naar milieuverontreinigende stoffen, of de ideale samenstelling van een bepaald geneesmiddel? Als chemisch ingenieur kun je stoffen tot in het diepst van hun werking analyseren.

Vraag je je af welke machinerie er nodig is om gezichtscrème te maken, hoe jenever wordt gestookt of bagger wordt gereinigd, en heb je daarnaast een behoorlijke dosis technisch vernuft? Ben je geïntrigeerd door hoe een bierbrouwerij werkt? Dan is de opleiding Chemische technologie mogelijk iets voor jou.

Hoger Laboratorium Onderwijs (HLO) - of bij sommige hogescholen Life Science - is een verzamelnaam voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en de opleiding Chemie. Bij sommige hogescholen is het bovendien de naam van de afdeling die deze opleidingen verzorgt.

Tijdens de hbo-opleiding Voedingsmiddelentechnologie krijg je inzicht in alle aspecten van de ontwikkeling van voedingsmiddelen: van ontwikkeling tot (grootschalige en procesmatige) productie, van concept tot eindproduct en van houdbaarheid en kwaliteit tot gezondheid en marketing. Hierbij kun je denken aan producten als brood, fruit, vlees, frisdrank, snoep, kant-en-klaarmaaltijden, soepen, in glas of in blik, halfklaar-producten, diepvries of gekoeld.

Bewegingstechnologie is een vierjarige afstudeerrichting van de brede hbo-opleiding Mens en Techniek. In de opleiding Mens en Techniek|Bewegingstechnologie staat de bewegende mens centraal. Je leert technologische hulpmiddelen te bedenken voor bewegingsproblemen van mensen. Niet alleen voor mensen met een lichamelijke beperking, maar ook voor gezonde personen, zoals (top)sporters. Je volgt medische en technische vakken, maar ook ondersteunende vakken, zoals presentatietechniek, management en methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek. Je kunt de opleiding Mens en Techniek|Bewegingstechnologie alleen aan de Haagse Hogeschool volgen.

Orthopedische Technologie is een vierjarige afstudeerrichting van de brede hbo-opleiding Mens en Techniek. De studie Mens en Techniek|Orthopedische Technologie leidt je op tot orthopedisch technoloog. Tijdens de opleiding leer je hoe je hulpmiddelen aanmeet, ontwerpt en maakt voor mensen met een handicap. Dit kunnen hulpmiddelen zijn ter vervanging van lichaamsdelen (prothesen), maar ook hulpmiddelen ter ondersteuning van het lichaam (orthesen). Naast technische en medische kennis doe je ook sociale en communicatieve vaardigheden op. Je kunt de opleiding alleen aan Fontys Paramedische Hogeschool volgen.

De hbo-opleiding Forensisch Onderzoek leidt je op tot forensisch technisch recherchekundige of forensisch analist/onderzoeker. Tijdens de opleiding leer je hoe je met allerlei (natuurwetenschappelijke) onderzoeks- en opsporingstechnieken, zoals DNA-onderzoek, een bijdrage levert aan het oplossen van een misdrijf. Je kunt deze voltijdopleiding volgen aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Hogeschool Saxion en Hogeschool Van Hall Larenstein. Bij de laatste is Forensic Sciencies een major binnen de bacheloropleiding Biotechnologie.

Gezondheidszorg Technologie is een vierjarige afstudeerrichting van de brede hbo-opleiding Mens en Techniek. De opleiding is een mix van gezondheidszorg, techniek, informatica en bedrijfskunde. Je wordt opgeleid tot een deskundige die veel kennis heeft van techniek en van gezondheidszorg en bruggen weet te slaan tussen deze twee vakgebieden.

Wil je onderzoek doen naar betere medicijnen of nieuwe levensmiddelen ontwikkelen? Of ben je meer geïnteresseerd in hoe je boeren helpt hun oogst te verbeteren? Hoe je daarvoor te werk moet gaan, leer je in de hbo-opleiding Biotechnologie. In deze praktijkgerichte opleiding leer je alles over de biochemische eigenschappen en processen van levende organismen, zoals planten, dieren, schimmels en bacteriën. Je combineert deze kennis met technische middelen om nieuwe of betere producten en productieprocessen te ontwikkelen. Twee hogescholen bieden deze voltijdopleiding aan.

Ben jij geïnteresseerd in biologie, scheikunde en technologie? Dan is de hbo-opleiding Applied Science wellicht iets voor jou. Tijdens deze opleiding leer je kennis en technieken uit de natuurwetenschappen te combineren om slimme oplossingen te bedenken voor vraagstukken op het gebied van gezondheid, technologie, milieu of voeding. Denk bijvoorbeeld aan de verbetering van medicijnen, de ontwikkeling van nieuwe kunststoffen en milieuvriendelijke materialen en het verbeteren van sportprestaties door uitgebalanceerde voeding en geavanceerde materialen. Je kunt deze voltijdopleiding alleen aan Fontys Hogescholen volgen.

Als allround laborant neem je monsters af en voer je hiermee proeven uit. Tijdens de mbo-3-opleiding Allround laborant leer je deze standaard scheikundige, natuurkundige en microbiologische proeven te doen volgens de geldende voorschriften. Aan het eind van de studie ben je in staat om monsters en voedingsbodems voor te bereiden, zelfstandig basisanalyses uit te voeren, rapportages te schrijven en de voorraden van het laboratorium te beheren.

De mbo-4-opleiding Analist is een perfecte opleiding voor wie het leuk vindt om zaken tot de bodem uit te zoeken en heel secuur kan werken. De opleiding heeft zes uitstroomrichtingen: analist klinische chemie, analist pathologie, microbiologisch analist, biotechnologisch analist, chemisch-fysisch analist en technisch onderwijsassistent. De opleiding duurt vier jaar en is aan verschillende roc’s te volgen.

Je warmt je eten op in de magnetron, kijkt het sportjournaal op je ambilight-tv en rijdt met je navigatiesysteem van A naar B. In veel (alledaagse) apparaten wordt gebruik gemaakt van natuurkundige wetmatigheden. In de hbo-opleiding Technische Natuurkunde leer je deze processen te begrijpen en toe te passen. Je maakt kennis met de nieuwste ontwikkelingen op technologisch gebied en je ontwikkelt praktische vaardigheden in het gebruik van die kennis. Zo leer je een bijdrage te leveren aan oplossingen voor (maatschappelijke) vraagstukken op het gebied van licht, geluid, warmte, magnetisme en elektriciteit. De vraagstukken waar je je over buigt zijn grenzeloos: van akoestiek en optica tot transport en medische fysica.

Je gaat Natuurkunde studeren als natuurwetenschappelijke verschijnselen je boeien en je verbanden tussen verschillende zaken wilt leggen. Je verdiept je onder meer in straling, zwaartekracht, licht, magnetisme, warmte, geluid en energie. Enkele universiteiten bieden de opleiding Natuurkunde aan in combinatie met Sterrenkunde. De technische universiteiten bieden de universitaire bacheloropleiding Technische Natuurkunde aan, waarbij het ontwikkelen van nieuwe technologieën centraal staat.

Je bent hier: Home Opleiding Studies in Exact, Techniek en ICT Toegepast onderzoek