Hbo-opleiding Mens en Techniek|Bewegingstechnologie

Bewegingstechnologie is een vierjarige afstudeerrichting van de brede hbo-opleiding Mens en Techniek. In de opleiding Mens en Techniek|Bewegingstechnologie staat de bewegende mens centraal. Je leert technologische hulpmiddelen te bedenken voor bewegingsproblemen van mensen. Niet alleen voor mensen met een lichamelijke beperking, maar ook voor gezonde personen, zoals (top)sporters. Je volgt medische en technische vakken, maar ook ondersteunende vakken, zoals presentatietechniek, management en methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek. Je kunt de opleiding Mens en Techniek|Bewegingstechnologie alleen aan de Haagse Hogeschool volgen.

Wat kun je ermee worden?

Als je de opleiding hebt afgerond, ben je bewegingstechnoloog. Een bewegingstechnoloog heeft raakvlakken met een fysio- en ergotherapeut, maar er zijn ook wezenlijke verschillen. Een therapeut is namelijk een behandelaar en een bewegingstechnoloog is dat niet. Hij zoekt technische oplossingen voor lichamelijke problemen. Na je afstuderen kun je aan de slag in de gezondheidszorg, de sportwereld en het bedrijfsleven. In de gezondheidszorg werk je bijvoorbeeld mee aan het ontwerpen, ontwikkelen en testen van hulpmiddelen bij revalidatie. Denk hierbij aan prothesen, rolstoelen, til- en verplaatsingshulpmiddelen en oefenmateriaal. Je kunt je daarnaast ook richten op onderzoek van arbeidsomstandigheden of gaan werken in het (speciaal) onderwijs. Ook kun je voor jezelf beginnen en je vestigen als zelfstandig ondernemer.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

 • Analyseren. Voordat je een hulpmiddel kunt ontwerpen of een advies kunt uitbrengen, zul je eerst het bewegingsprobleem van de cliënt in kaart moeten kunnen brengen. Je kunt goed luisteren en je inleven in de individuele situatie van de cliënt.
 • Oplossend vermogen. Of het nu gaat om een wandelstok, een geavanceerde rolstoelaanpassing of de klapschaats, je zoekt naar een passende oplossing voor het bewegingsprobleem van je cliënt. Een flinke dosis creativiteit komt daarbij zeker van pas.
 • Communicatie vaardigheden. Je werkt vaak samen in een multidisciplinair team met andere specialisten, zoals artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en orthopedisch technologen. Je kunt de verschillende beroepen bij elkaar brengen door technische uitleg te geven aan de een en medische uitleg aan de ander.
 • Goede handvaardigheid en accuratesse. De hulpmiddelen die je maakt, moeten precies passen. Daarom is het van belang dat je heel nauwkeurig met je handen kunt werken.
 • Interesse in techniek. Om hulpmiddelen te kunnen maken, maak je gebruik van veel verschillende technieken. Je moet ook op de hoogte blijven van alle technologische ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden, zodat je deze kunt toepassen in je dagelijkse werksituatie.

Hoe lang duurt de opleiding?

Mens en Techniek|Bewegingstechnologie is een voltijdopleiding die vier jaar duurt. Je kunt de studieduur verkorten als je een verwante hbo- of universitaire opleiding, zoals Ergotherapie of Bewegingswetenschappen, geheel of gedeeltelijk hebt gevolgd.

Wat doe je tijdens de opleiding?

De opleiding heeft een propedeutische fase van een jaar. Na de propedeuse volgt de driejarige hoofdfase. Het onderwijs is opgebouwd uit modules waarin een praktijkproject centraal staat. Iedere module duurt tien weken. De thema’s daarvoor zijn ingedeeld naar de basisfuncties van het menselijk bewegen: hanteren, voortbewegen, communiceren, houdingen en vitale functies. Aansluitend op deze thema’s is er een praktijkvraagstuk dat je afrondt met een prototype en/of een ontwerp en een bijbehorend verslag. De projecten worden ondersteund door theoretische vakken, zoals anatomie, mechanica en wiskunde. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het opdoen van praktische vaardigheden, zoals video, tekenprogramma's en instrumentatietechniek. Is de lesstof in de propedeuse vooral oriënterend van aard, tijdens de driejarige hoofdfase wordt deze specifieker en complexer. Een aantal vakken uit de propedeuse keert terug in de hoofdfase, maar er komen ook nieuwe vakken bij. De clusters met vakken en de projecten zijn nog meer op de praktijk gericht. In het tweede jaar verricht je als projectonderdeel bijvoorbeeld de simulatie van een bedrijf. In het derde jaar loop je een stage van elf weken. Zo kun je de kennis en competenties die je tijdens je studie hebt verworven in de praktijk brengen. In het vierde jaar geef je een eigen accent aan je studie door je keuze van een minor. Vervolgens loop je een tweede stage van zestien weken en studeer je af met een eigen project. Na je afstuderen mag je de titel Bachelor of Engineering voeren.

Welke toelatingseisen zijn er?

Om tot de opleiding te worden toegelaten, heb je een havo-, vwo- of mbo-4-diploma nodig. Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel.

Havo

 • Cultuur & Maatschappij met wiskunde A of B
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

Vwo

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

Het profiel Natuur & Gezondheid sluit het best bij deze studie aan. Een wiskundeknobbel heb je niet nodig, maar voldoende kennis van wiskunde is wel noodzakelijk om deze opleiding met succes af te ronden. Heb je een profiel zonder wiskunde of wil je je kennis opfrissen, dan kun je bij de hogeschool een bijspijkercursus volgen. Ben je 21 jaar of ouder en heb je geen diploma dat toelating biedt, dan kun je voor vrijstelling van de vooropleidingseis in aanmerking komen. Je moet dan een toelatingsonderzoek doen. Getoetst wordt op de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

 • Ben je geïnteresseerd in het menselijk lichaam?
 • Gaat je interesse uit naar de gezondheidszorg, maar ook naar technologie en innovatie?
 • Heb je belangstelling voor sport en beweging?
 • Ben je exact ingesteld?
 • Ben je creatief?
 • Wil je graag mensen helpen, maar wel op een concrete en tastbare manier?

Kun je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan is de hbo-opleiding Mens en Techniek|Bewegingstechnologie wellicht iets voor jou.

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Bewegingstechnologie is een van de differentiaties van de brede hbo-opleiding Mens en Techniek. De andere differentiaties zijn:

Andere relevante hbo-opleidingen zijn:

Aanbevolen websites

Auteur: Marieke van Oosterhout
Je bent hier: Home Opleiding Studies in Exact, Techniek en ICT Toegepast onderzoek Hbo-opleiding Mens en Techniek|Bewegingstechnologie