Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Functioneren Samenwerken Sociale vaardigheden Diversiteit hanteren

Diversiteit hanteren

De corpsbal en de Marokkaanse moeder, de 'jonge hond' en de oudere werknemer. Zoveel mensen, zoveel verschillen. Eén overeenkomst hebben ze in ieder geval: je kunt hen allemaal terugvinden op het werk. Omgaan met verschillen tussen jou en je collega´s is soms lastig, maar wel noodzakelijk om prettig te kunnen werken. Bovendien levert het je heel veel nieuwe inzichten en mensenkennis op.

Wat is diversiteit?

Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. De zichtbare dingen - zoals leeftijd en huidskleur - en de minder zichtbare dingen als culturele en sociale achtergrond, competenties en werkstijlen. Als je goed om kunt gaan met diversiteit wil dat zeggen dat je om kunt gaan met heel verschillende mensen. Dit is niet zomaar een extraatje dat je inbrengt op je werk. Open staan en kunnen omgaan met verschillen hoort bij professioneel gedrag en verantwoordelijkheid nemen in je werk. En bovendien: is anders ook slechter? Is het zo erg als je collega slecht kan plannen, terwijl jij dat heel erg goed kan? Misschien is hij juist wel erg creatief, of heeft hij andere kwaliteiten die jij niet of minder hebt.

Hoe vooroordelen kunnen werken. Een voorbeeld.
Een Marokkaanse medewerker neemt elke zomer vier weken vrij. Zijn collega's denken dat hij ieder jaar naar zijn familie in Marokko gaat. Ze gaan er – zonder dit na te vragen – automatisch van uit dat zij zélf niet vier weken aaneengesloten vrij kunnen krijgen. Zij vinden dat de allochtone collega wordt voorgetrokken, pesten hem en maken hem achter zijn rug om zwart. In werkelijkheid begeleidt de Marokkaanse collega fietsvakanties in zijn vier weken vrij, als hobby.

Waarom leren werken met diversiteit?

Kunnen of leren omgaan met diversiteit is ontzettend belangrijk, zowel voor jou als voor je organisatie. Hier zijn een aantal redenen voor: 

Omdat diversiteit niet alleen gaat over man of vrouw of etnische achtergrond, betekent diversiteit eigenlijk gewoon: oog hebben voor de goede kanten van mensen om je heen en niet verblind zijn door de verschillen. Niet iedereen is tenslotte overal even goed in. Het gaat er dus niet alleen om wat jij als individu kan en weet, maar juist om wat jij en je collega´s sámen kunnen en weten. Het loont de moeite om mensen met verschillende achtergronden, competenties en vaardigheden bij elkaar te zetten. Hoe dit werkt wordt bijvoorbeeld beschreven in het teamrollenmodel van Belbin. Dit gaat ervan uit dat er verschillende rollen in de groep vervuld moeten zijn om een goed team te kunnen vormen. Er zal een voorzitter moeten zijn, iemand die zich bezig houdt met de ontwikkeling van de groep, iemand die de informatie van buiten haalt en iemand die zorgt dat alles tot in de puntjes toe verzorgd is. Deze kwaliteiten vind je meestal niet in één persoon.

De maatschappij kent ook een grote diversiteit. Om klantgericht te kunnen werken, is het belangrijk dat je met die heel verschillende types klanten om kunt gaan. Een gevaar van een organisatie met op elkaar lijkende mensen (bijvoorbeeld allemaal blanke mannen of allemaal jonge meiden) is dat ze van zichzelf uitgaan, van wat zij prettig vinden. Diversiteit onder je collega´s zorgt ervoor dat je beter klantgericht kunt werken omdat jullie samen beter in staat zijn verschillende groepen klanten te begrijpen en te bedienen.

Ook het aanbod van arbeidskrachten is steeds diverser. Sommige werkgevers laten bepaalde groepen (allochtonen, ouderen en soms vrouwen) nog wat links laten liggen, maar dat is natuurlijk zonde van al dat talent. Zeker omdat er in de toekomst een tekort dreigt te ontstaan aan hoger opgeleide arbeidskrachten en mensen langer moeten doorwerken, moet de diversiteit op het werk in de toekomst verder toenemen. De maatschappij vergrijst en tegelijk zijn steeds meer jongeren van allochtone afkomst.

Diverse tijgers

Veel bedrijven ondernemen over de grenzen heen. Dat betekent dat mensen van verschillende nationaliteiten met elkaar samen moeten werken. Dan heb je niet alleen te maken met verschillen tussen personen en culturen. Je spreekt zelfs allemaal een andere taal! 

Hoe kun je beter om leren gaan met diversiteit?

Iedereen heeft zijn eigen kijk op de wereld. Dat komt door je achtergrond, je ervaringen en wat je prettig vind. Je hebt ook vooroordelen ontwikkeld. Dat zijn vaste opvattingen over bepaalde groepen. Bijvoorbeeld: ´oudere mensen zijn niet meer zo druk bezig met hun carrière´of ´vrouwen met kinderen willen niet overwerken'.
Om beter om te gaan met diversiteit zul je je eigen vooroordelen moeten herkennen en kritisch bekijken. Dat betekent dat je niet zelf de afweging maakt of je vijftigjarige collega wel of niet promotie wil maken, maar dat je dat aan hem vraagt. Of dat je er niet bij voorbaat van uitgaat dat jonge mensen geen diepgang hebben, managers geen gevoel hebben, secretaresses altijd dienstbaar zijn en de kantinemevrouw wel dom móet zijn.

Leren omgaan met diversiteit is voor een groot deel gewoon dóen. Kijk vooral naar de positieve kanten en mogelijkheden van verschillen tussen mensen.

Als je goed om wilt gaan met diversiteit:

Wat levert het je op?

Wat zijn de risico´s van diversiteit op de werkvloer?

Naast alle positieve effecten van diversiteit en zwaarwegende redenen om het te leren, kan het nog wel eens lastig zijn.

Ondersteunende competenties

Diversiteit hanteren aantonen in een sollicitatie

In een advertentie wordt gezocht naar een verpleegkundige die goed om kan gaan met diversiteit. Je vraagt je af wat ze daarmee bedoelen. Het ziekenhuis staat in de Amsterdamse Bijlmer, een omgeving waarin heel veel verschillende culturen samenkomen. Je kunt dus veel verschillende nationaliteiten verwachten, ook bij je collega-verpleegkundigen en artsen. Je komt dus een behoorlijke diversiteit aan mensen tegen, bedenk je je.

Je bent geboren en getogen in Amsterdam, maar je ouders zijn van Ghanese afkomst. Je weet dus goed hoe culturen kunnen verschillen en je begrijpt dat iedere cultuur eigen waarden en normen kent. Snel oordelen is er bij jou niet bij. Omdat je al eerder als verpleegkundige in een ziekenhuis hebt gewerkt, weet je dat de cultuurverschillen tussen de verschillende afdelingen in een ziekenhuis bijna even groot zijn als die tussen verschillende landen. Juist vanwege jouw achtergrond kun je daar goed mee omgaan.

Dit zet je in je sollicitatiebrief en kun je natuurlijk goed beargumenteren tijdens je sollicitatiegesprek.

Andere voorbeelden

Voorbeelden van vragen over diversiteit tijdens het sollicitatiegesprek:

Leidinggeven aan diversiteit

Samenwerken met anderen die anders zijn dan jij vraagt dus om 'speciale' competenties. Ook leidinggeven aan een divers team of een diverse afdeling stelt eisen aan de manier waarop je leiding geeft. Leidinggeven aan diversiteit betekent dat je om kunt gaan met (grote) verschillen tussen je medewerkers. Dat houdt in dat je:

Voorbeelden van beroepen waarbij je veel met diversiteit te maken krijgt

Aanbevolen website

Auteur: Mariëlle de Groot

https://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/sociale-vaardigheden/diversiteit-hanteren Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger