Perspectief

Perspectief kan in professionele context betekenen:

  1. uitzicht op een goede ontwikkeling (iemand perspectief bieden)
  2. gezichtspunt (een probleem vanuit een ander perspectief bekijken)

Mensen met een sterk probleemoplossend vermogen kunnen een probleem vanuit verschillende perspectieven analyseren en zo tot creatieve oplossingen komen.

Uitzicht op een goede ontwikkeling in de toekomst

Carrièretijger voor een driesprong: perspectief op carrièreoptiesIemand perspectief bieden betekent dat je een vooruitzicht schetst met een voor hem gunstig verloop. Als manager kun je een medewerker vertellen dat zijn functie redundant is, maar daarbij perspectief bieden door een opleiding of nieuwe functie in het vooruitzicht te stellen.

Als er problemen spelen in een organisatie, hebben medewerkers behoefte aan een vergezicht. Een blik op de toekomst met uitzicht op een nieuwe situatie.

Gezichtspunt (vanuit een ander perspectief bekijken)

Het perspectief is het punt van waaruit je naar iets kijkt. Je kunt iets vanuit een bepaald perspectief zien of een probleem vanuit een ander gezichtspunt bekijken. Op die manier is perspectief een beschouwingswijze waarmee je iets op een andere manier bekijkt en in een context plaatst.

Je kunt nieuwe inzichten opdoen door een idee voor te leggen aan collega's die een heel ander gezichtspunt hebben. Je krijgt nieuwe informatie en misschien gaan gezichtspunten schuiven. Het vergt een beetje lef om bijvoorbeeld in je team botsende gezichtspunten met elkaar te delen en bediscussiëren. Als de deelnemers echt luisteren naar elkaars argumenten ontstaat er soms consensus over een nieuw idee.

Je kunt een ander perspectief op een lastig probleem krijgen door jezelf de vraag te stellen: wat gaat er wel goed?

Wanneer je iemand respectvol naar zijn mening over een controversiële kwestie wilt vragen, dan kun je vragen naar zijn optiek of zienswijze. Daarmee geef je op voorhand aan dat er verschillende opvattingen mogelijk zijn. "Wat is in jouw optiek de beste oplossing?"

Wanneer je iemand wilt vragen om toe te lichten hoe hij ergens tegenaan kijkt, kun je vragen: ''Vanuit welk perspectief bekijk jij het probleem?''

Een standpunt betekent:

  • letterlijk: het punt van waaruit een waarnemer naar objecten of een landschap kijkt
  • overdrachtelijk: opvatting, mening

Iets bekijken in vogelperspectief betekent:

Aanbevolen websites

Auteur: René Pijlman

Je bent hier: Home Kennis Jargon Lenige geest Perspectief