Allround politiemedewerker

Als allround politiemedewerker - ook wel hoofdagent - beheers je vrijwel alle aspecten van het politiewerk; je bent zowel een doener als een denker. Naast het praktische politiewerk - denk aan surveilleren, optreden en afgaan op meldingen - schat je risico’s en problemen in, zie je samenhang tussen verschillende problemen, maak je plannen, bedenk je praktische oplossingen voor de langere termijn en voer je deze vervolgens ook uit.
Voorbeelden van situaties waarmee je te maken kunt krijgen:

  • Via 112 komt er een melding van een verward persoon die dreigt de gaskraan in zijn huis open te draaien. Jij roept de hulp in van collega's en zorgt dat de bewoner uit de woning wordt gehaald.
  • Je merkt dat er in een bepaald stadsdeel toenemende problemen zijn met tasjesdieven op de markt. Jij overlegt met de kraamhouders en het winkelend publiek en stelt een plan op voor beter toezicht.

Waar werk je als allround politiemedewerker?

Als hoofdagent kun je werkzaam zijn in verschillende functies en bij verschillende onderdelen van de politie. Zo kun je bijvoorbeeld aan de slag bij de recherche in de functie van rechercheur of in een wijkteam als medewerker basispolitiezorg.

Wat is je plaats in de organisatie?

Politiekorpsen zijn hiërarchisch georganiseerd. Afhankelijk van je positie heb je een bepaalde rang. De rang van allround politiemedewerker zit tussen agent en brigadier in.

Welke competenties moet je in huis hebben?

Globaal gezegd moet je minstens over de volgende competenties beschikken:

  • Verantwoordelijkheid. Je hebt als politieagent een grote verantwoordelijkheid. Mensen willen op jou kunnen vertrouwen voor hun veiligheid. Daarvoor moet je stevig in je schoenen staan. Daarnaast is integriteit een belangrijke eigenschap die je moet bezitten om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen.
  • Oplossingsgerichtheid. Problemen die je als politieagent tegenkomt zijn vaak complex en vereisen vaak een snelle reactie van je. Je kunt het probleem analyseren en je bent in staat om voor alle partijen een zo bevredigend en rechtvaardig mogelijke oplossing te bedenken. Daar heb je soms een flinke dosis creativiteit voor nodig.
  • Communicatieve vaardigheden. Een agent moet goed kunnen luisteren, (door)vragen en samenvatten om te kunnen achterhalen wat het probleem is. Vervolgens moet hij overtuigend kunnen optreden
  • Samenwerken. Je moet goed kunnen samenwerken met alle soorten mensen en partijen. In je eentje begin je niets tegen een woedende menigte, om maar een voorbeeld te noemen. Ook zijn er bij het structureel oplossen van (maatschappelijke) problemen altijd veel partijen betrokken, met wie je allemaal een goede werkrelatie moet zien te creëren.
  • Omgaan met agressie en stressbestendigheid zijn andere competenties die je vanzelfsprekend goed moet beheersen.

Hoe word je allround politiemedewerker?

Als je hoofdagent wilt worden, dan moet je de mbo-opleiding Allround Politiemewerker aan de Politieacademie volgen. Dit is een duale opleiding. Dat wil zeggen dat je deze opleiding alleen kunt volgen in combinatie met een baan bij een politiekorps. Je solliciteert dus eerst voor een baan bij een politiekorps op het gewenste opleidingsniveau. Je gaat daar voor ongeveer 50% van de tijd aan de slag. De overige tijd breng je door op de Politieacademie. De opleiding duurt maximaal vier jaar. Vanaf de eerste dag dat je in dienst bent en met de opleiding start, ontvang je salaris.

Wat zijn je carrièremogelijkheden?

Als allround politiemedewerker kun je werkzaam zijn in verschillende functies en bij verschillende onderdelen van de politie. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag bij de recherche in de functie van rechercheur of in een wijkteam als medewerker basispolitiezorg. Als je enkele jaren goed gefunctioneerd heb, kun je intern doorgroeien naar een functie op een hoger niveau of een gespecialiseerde functie. Zo kun je je verder specialiseren bij diverse onderdelen van de politie, bijvoorbeeld bij de vreemdelingenpolitie of de ME. 

Je kunt ook kiezen voor een specialisme op het gebied van spoor, water of verkeer bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Maar je kunt ook doorstromen naar het niveau van brigadier. Er moet dan wel een vacature zijn voor dat volgende niveau. Word je aangenomen, dan volg je wederom een duaal traject. Je volgt de politiekundige bachelor en je brengt vervolgens het geleerde in het politiekorps waar je werkzaam bent in de praktijk.

Welke beroepen lijken erop?

Wil je politieagent worden op een lager niveau dan mbo 4, dan kun je (afhankelijk van je vooropleiding) kiezen voor de functies assistent-politiemedewerker (mbo-opleiding niveau 2) of politiemedewerker (mbo-opleiding niveau 3).

Het is ook mogelijk politieagent op hbo-niveau te zijn. Je hebt dan een uitvoerende functie, maar wel een functie waarbij van je verwacht wordt dat je je ook met het beleid van de politie bezighoudt. Je signaleert problemen in de samenleving en werkt actief mee aan de oplossing daarvan. Je ontwikkelt plannen en je voert deze uit. Het verschil met agenten op mbo-niveau is dat je ingezet wordt bij complexere situaties, bijvoorbeeld bij grote verkeersongevallen, de planning en organisatie van grote evenementen of het oplossen van moeilijke maatschappelijke problemen. Ook werk je bijvoorbeeld aan het opzetten van preventieprogramma's, of denk je mee over nieuw beleid rondom uitgaansgebieden of het tegengaan van vandalisme en geweld.

Als politieagent op wo-niveau voer je strategische analyses uit, onderzoek je maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkel je beleid.

Aanbevolen websites

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Beroep Functies in de sector Veiligheid Politieagent Allround politiemedewerker