Politiekundige

Als politieagent op hbo-niveau heb je een uitvoerende functie, maar wel een functie waarbij van je verwacht wordt dat je je ook met het beleid van de politie bezighoudt. Je signaleert problemen in de samenleving en werkt actief mee aan de oplossing daarvan. Je ontwikkelt plannen en je voert deze uit. Het verschil met agenten op mbo-niveau is dat je ingezet wordt bij complexere situaties, bijvoorbeeld bij grote verkeersongevallen, de planning en organisatie van grote evenementen of het oplossen van moeilijke maatschappelijke problemen. Ook werk je bijvoorbeeld aan het opzetten van preventieprogramma's, of denk je mee over nieuw beleid rondom uitgaansgebieden of het tegengaan van vandalisme en geweld.

Waar werk je als politiekundige?

Je werkt bij een van de 26 politiekorpsen in het land. Je gaat daar al tijdens je opleiding aan de slag als aspirant. Je krijgt tijdens de opleiding gaandeweg steeds meer verantwoordelijkheden. Na afronding van de opleiding ben je niet langer aspirant, maar volwaardig politieagent op hbo-niveau.

Wat is je plaats in de organisatie?

Politiekorpsen zijn hiërarchisch georganiseerd. Afhankelijk van je positie heb je een bepaalde rang. Nieuwkomers (aspiranten) worden bijvoorbeeld gecoacht door een brigadier, een beginnend leidinggevende. Gewone leidinggevende hebben de rang van inspecteur en wie tot de hogere leidinggevenden behoort is hoofdinspecteur. De chef van een politiebureau heeft de rang van commissaris. Aan het hoofd van een politiekorps staat een hoofdcommissaris.

Welke competenties moet je in huis hebben?

Globaal gezegd moet je minstens over de volgende competenties beschikken:

  • Verantwoordelijkheid. Je hebt als politieagent een grote verantwoordelijkheid. Mensen willen op jou kunnen vertrouwen voor hun veiligheid. Dat is niet niks. Integriteit is een belangrijke eigenschap die je moet bezitten om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen.
  • Oplossingsgerichtheid. Problemen die je als politieagent tegenkomt zijn vaak complex. Je kunt het probleem analyseren en je bent in staat om voor alle partijen een zo bevredigend en rechtvaardig mogelijke oplossing te bedenken. Daar heb je soms een dosis creativiteit voor nodig.
  • Communicatieve vaardigheden. Een agent moet goed kunnen luisteren, (door)vragen en samenvatten om te kunnen achterhalen wat het probleem is. Vervolgens moet hij overtuigend kunnen optreden.
  • Samenwerken. Je moet goed kunnen samenwerken met alle soorten mensen en partijen. In je eentje begin je niets tegen een woedende menigte, om maar een voorbeeld te noemen. Ook zijn er bij het structureel oplossen van (maatschappelijke) problemen altijd veel partijen betrokken, met wie je allemaal een goede werkrelatie moet zien te creëren.
  • Omgaan met agressie en afstand bewaren zijn andere competenties die je vanzelfsprekend goed moet beheersen.

Wat onderscheidt een top-politieagent van een gewone agent?

Een top-politieagent is goed in het oplossen van complexe problemen. Zo'n agent beziet de problemen vanuit alle gezichtspunten en weet structurele oplossingen (in de praktijk en in het beleid) te verzinnen waarmee alle partijen tevreden kunnen zijn. Deze agent kijkt verder dan zijn eigen straatje en blinkt uit in communicatieve vaardigheden. Hij kan bovendien uitstekend samenwerken.

Hoe word je politieagent?

Als je politieagent op hbo-niveau wilt worden, dan moet je de politiekundige bachelor doen. Dat is een hbo-opleiding aan de Politieacademie in Apeldoorn. De politiekundige bachelor is een duale opleiding. Dat wil zeggen dat je deze opleiding alleen kunt volgen in combinatie met een baan bij een politiekorps. Je solliciteert dus eerst voor een baan bij een politiekorps op het gewenste opleidingsniveau. Je gaat daar voor ongeveer 50% van de tijd aan de slag. De overige tijd breng je door op de Politieacademie. De opleiding duurt in normale gevallen 4 jaar. Vanaf de eerste dag dat je in dienst bent en met de opleiding start, ontvang je salaris.

Wat zijn je carrièremogelijkheden?

In overleg met het korps waar je werkt, kun je je na verloop van tijd specialiseren. Je volgt dan een duale vervolgopleiding. Je hebt o.a. de volgende mogelijkheden:

  • Een politiekundige master, waarmee je agent op wo-niveau wordt.
  • Een specialisatie binnen de recherche, de gevaarsbeheersing, verkeer en milieu of het vreemdelingentoezicht.
  • Een leergang politieleiderschap, waarmee je tot leidinggevende kunt doorgroeien.

Voor al deze specialisaties geldt dat je het volgen van een leergang meestal combineert met werk bij een politiekorps.

Welke beroepen lijken erop?

Wil je politieagent worden op een lager niveau dan hbo-niveau, dan kun je (afhankelijk van je vooropleiding) kiezen voor de functies assistent-politiemedewerker (mbo-opleiding niveau 2), politiemedewerker (mbo-opleiding niveau 3) of allround politiemedewerker (mbo-opleiding niveau 4).
Het is ook mogelijk politieagent op wo-niveau te zijn. Je voert dan strategische analyses uit, onderzoekt maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelt beleid. Andere beroepen die lijken op het beroep van politieagent (of de specialisaties daarvan) zijn:

Aanbevolen websites

Auteur: Ysolde Bentvelsen

Je bent hier: Home Beroep Functies in de sector Veiligheid Politieagent Politiekundige