Voorbeeld sollicitatiebrief politiekundige bachelor

'Schandalig' plaatste onderstaande sollicitatiebrief in het forum. De brief wordt met haar toestemming hier overgenomen en besproken.


Politie ‘Naam Korpsdistrict’
Afd. P & O (niveau 5)
t.a.v. de heer …
Antwoordnummer 123
1234 AB Carrierestad

Plaats, 24 oktober 2006


Betreft: vacature Bachelor niveau 5


Geachte heer …,

Met groeiende belangstelling nam ik maandag 16 oktober jongstleden deel aan de informatiebijeenkomst. Hierbij solliciteer ik naar de functie van politiekundige-bachelor, niveau 5.

Het geschetste beeld van de werkzaamheden van een politiemedewerker was mij na afloop van de informatiebijeenkomst volledig duidelijk. Het afwisselende en uitdagende werk onder vaak snel wisselende omstandigheden, het werken in én voor onze samenleving, het contact met mensen en een bijdrage leveren aan een veilig Nederland spreken mij enorm aan.

Ook de leervorm, de combinatie van leren en werken, spreekt mij erg aan. Ik ben zelf ondernemend en actief. Geleerde theorie direct omzetten en toetsen in de praktijk ligt mij daarom goed. Bovendien kan ik via deze leerroute sneller bijdragen aan een algemeen gevoel van veiligheid. Aan dit sociaal belang hecht ik grote waarde. Ook waardering en respect vind ik erg belangrijk. Mede daarom heb ik veel bewondering voor de Nederlandse politiemannen en –vrouwen.

Het hele traject zie ik als een grote uitdaging die ik graag aanga! Ik hoop op basis van bovenstaande gegevens in aanmerking te komen voor de voorselectie.

Met vriendelijke groet,

Naam

Adres

Bijlage: curriculum vitae


Commentaar op deze sollicitatiebrief

  • Opening: met je sollicitatiebrief probeer je jezelf te 'verkopen' aan een potentiële werkgever. Een handig hulpmiddel voor het schrijven van een sollicitatiebrief is de AIDA-formule: attention, interest, desire, action. De eerste zin van je sollicitatiebrief is daarbij het moeilijkst, omdat je daarmee de aandacht van de lezer moet zien te trekken. 'Schandalig' opent haar brief wat weinig pakkend, hoewel ze wel goed probeert haar enthousiasme kenbaar te maken. Een meer pakkende openingszin had kunnen zijn: ‘Vol enthousiasme kwam ik thuis na de informatiebijeenkomst over de politiekundige bachelor op maandag 16 oktober jl. Ik kom graag voor deze functie in aanmerking. In deze brief zal ik u uitleggen waarom.’ Of: ‘Ik wil me inzetten voor een veiligere maatschappij. In deze brief zal ik u uitleggen waarom ik denk dat de politiekundige bachelor voor mij daartoe de goede weg is’.
  • Motivatie: 'Schandalig' noemt in haar brief de werkzaamheden die haar aanspreken. Helaas legt ze niet uit waarom. Dat is nou juist hetgeen waarmee ze de interesse van de brieflezer kan wekken, want hierdoor kan die zich een beeld van haar als persoon vormen. ‘Ik ben ondernemend en actief’, schrijft ze verder. Helaas blijft het daarbij en onderbouwt ze ook hier haar bewering niet met concrete voorbeelden. Hierdoor roept ze naar alle waarschijnlijkheid geen desire op bij de selecteur. Een goede methode om relevante en feitelijke informatie concreet te verwoorden, is de STAR-methode. Als je brief daardoor te lang dreigt te worden, kun je ook naar je cv verwijzen.

  • Afsluiting: met de laatste zin van je sollicitatiebrief wil je de lezer aanzetten tot actie, dat wil zeggen: een uitnodiging voor een gesprek. De afsluiting van 'Schandalig' mag wel wat minder afwachtend. Dat je hoopt op een uitnodiging is zeker niet fout, maar ook niet echt sterk. ‘In een persoonlijk gesprek licht ik graag mijn motivatie en cv toe’, klinkt al een meer overtuigender. Een eigenschap die de sollicitatiecommissie bij een agente in spe zeker zal waarderen.

  • Bijlage: onderaan de brief geeft 'Schandalig' aan dat ze haar cv als bijlage heeft gevoegd. Prima! 

  • Stijl en formulering: 'Schandalig' hanteert een actieve schrijfstijl en ze gebruikt veel korte zinnen. Dat is goed, want levendig, actief taalgebruik bevordert de leesbaarheid van je brief. Ook heeft ze goed geprobeerd de brief enigszins persoonlijk te maken, bijvoorbeeld door het complimentje in de derde alinea.

Al met al zou deze sollicitatiebrief vooral beter worden als de briefschrijfster wat voorbeelden en concrete feiten zou toevoegen die haar ambitie en motivatie overbrengen. De redactie van Carrièretijger hoopt dat dit commentaar 'Schandalig' helpt bij het schrijven van een geslaagde sollicitatiebrief en wenst haar veel succes bij de sollicitatie.

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Carrière Solliciteren Sollicitatiebrief en cv Voorbeelden van sollicitatiebrieven Sociale sector en onderwijs Voorbeeld sollicitatiebrief politiekundige bachelor