Sollicitatiebrief leerkracht basisonderwijs

Jouw naam
Adres
Postcode en plaats

Naam bedrijf
T.a.v.
Adres
Postcode en plaats


Plaats, datum


Betreft: vacature leerkracht basisonderwijs


Geachte mevrouw De Groot,

Op meesterbaan.nl las ik de vacature voor leerkracht bij basisschool De tweemaster en raakte ik meteen enthousiast door de open, vriendelijke en enthousiaste wijze waarop u uw school omschrijft. Met deze brief wil ik mijn interesse in de functie graag aan u kenbaar maken.

Na vier jaar met plezier gestudeerd en stage gelopen te hebben, sta ik nu te popelen om de opgedane kennis en ervaring in een eigen klas in praktijk te brengen. Mijn LIO-stage heb ik gelopen bij basisschool De driehoek en het lesgeven is mij zeer goed bevallen. Het contact met kinderen, de dynamiek en onvoorspelbaarheid van een schooldag en het overbrengen van kennis en vaardigheden is wat mij trekt in het onderwijs.

Op uw site las ik dat uw school relatief veel meer- en hoogbegaafde leerlingen kent. Tijdens mijn opleiding heb ik me verdiept in  ontwikkelingsgericht onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Ook mijn afstudeerproject stond in het teken van dit thema. Hierdoor ben ik in staat om leerlingen die aan de bovenkant van het begaafdheidsspectrum zitten op een passende manier te begeleiden en uit te dagen.

Ik ben een rustig persoon, flexibel en een echte teamspeler, waardoor ik goed in elk team pas. Verantwoordelijkheidsgevoel, openheid en respect zijn andere competenties die mij kenmerken. Ook bezit ik relativeringsvermogen en een flinke dosis humor die mij in staat stellen om lastige situaties het hoofd te bieden.

Ik hoop dat mijn brief voor u aanleiding geeft tot een gesprek, waarin ik meer over mezelf en mijn visie op onderwijs kan vertellen.

Met vriendelijke groet,

Je naam

Bijlage: curriculum vitae

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Carrière Solliciteren Sollicitatiebrief en cv Voorbeelden van sollicitatiebrieven Sociale sector en onderwijs Sollicitatiebrief leerkracht basisonderwijs