Mbo-opleiding Onderwijsassistent

Leraren hebben naast lesgeven veel andere taken op hun bordje liggen, zoals het voorbereiden van lessen en het organiseren van activiteiten. Tijdens de mbo-4-opleiding Onderwijsassistent leer je hoe je hen daarbij kunt ondersteunen. Ook leer je om didactisch, pedagogisch en organisatorisch juist te handelen. De opleiding duurt maximaal vier jaar. Na het behalen van je diploma kun je bij allerlei onderwijsinstellingen aan de slag als onderwijsassistent. Ben je de schoolbanken nog niet moe, dan kun je doorstromen naar onder meer de Lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo).

Wat kun je ermee worden?

Als onderwijsassistent kun je gaan werken bij scholen in het basis- en speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en in de volwasseneneducatie. Het takenpakket van een onderwijsassistent verschilt per school. Je geeft zelf geen les, maar ondersteunt de leraar bij allerlei taken. Zo help je de leraar bijvoorbeeld bij het voorbereiden van lessen, begeleid je kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij hun leertaken en organiseer je activiteiten, zoals excursies.

Mbo-4-opleiding Technisch Onderwijsassistent (TOA)
Vind je het leuk om jongeren te begeleiden in de bètavakken, dan is de mbo-4-opleiding Technisch Onderwijsassistent (TOA) wellicht iets voor jou. Als technisch onderwijsassistent help je de docent bij vakken als natuur, leven & technologie, natuurkunde, scheikunde en biologie. Je maakt het mogelijk dat leerlingen tijdens de lessen allerlei proeven doen. Je zet de materialen klaar en helpt hen bij de uitvoering van het experiment. Je bent dus ook een coach. Je kunt deze opleiding aan verschillende ROC’s volgen.

Wat is het carrièreperspectief?

Ben je een aantal jaren als onderwijsassistent werkzaam en lijkt het beroep van leraar je wel wat, dan zul je eerst je lesbevoegdheid moeten halen voordat je voor de klas mag staan. De Pabo leidt je op tot leraar in het basisonderwijs. Doceer je liever op het voorgezet onderwijs of in de volwasseneneducatie, dan volg je de hbo-opleiding Leraar voortgezet onderwijs.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Hoe lang duurt het?

Je kunt de mbo-4-opleiding Onderwijsassistent op twee manieren volgen: via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren) en via de beroepsopleidende leerweg (BOL, leren en stage lopen). De duur van beide leerwegen verschilt per opleidingsinstituut en is meestal tussen de twee en vier jaar. Met een aantal diploma's is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Ook met een EVC-traject is dit mogelijk.

Wat doe je tijdens de opleiding?

Je leert in je opleiding om een bijdrage te leveren aan een prettig en veilig schoolklimaat en aan de randvoorwaarden voor onderwijsactiviteiten en de leeromgeving. Tijdens de opleiding doe je kennis op over de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ook leer je hoe je die ontwikkeling kunt stimuleren en begeleiden. Je leert hoe les- en leermethodes zijn opgebouwd en hoe je rekening kunt houden met de onderlinge verschillen tussen leerlingen. Gewone leerlingen, maar ook leerlingen met een leer- of ontwikkelingsachterstand. Ook leer je omgaan met leerlingen van verschillende leeftijden. Verder besteed je veel aandacht aan het vergroten van je basiskennis van de Nederlandse taal, rekenen, wereldoriëntatie en ICT. De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Volg je de beroepsopleidende leerweg, dan besteed je minimaal twintig procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Bij de beroepsbegeleidende leerweg ben je minimaal zestig procent van de studietijd werkend aan het leren.

Bij enkele ROC’s is het mogelijk om een mbo-hbo doorstroomtraject te volgen. Maak je hier gebruik van, dan volg je in het derde jaar extra lessen en maak je extra opdrachten.

Welke toelatingseisen zijn er?

BOL

Je hebt toegang tot de BOL-opleiding als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's of bewijzen:

 • VMBO theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg, zonder verplichte sector
 • LBO/VBO
 • MAVO
 • Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO
 • Mbo-diploma niveau 3 (bijvoorbeeld sociaal pedagogisch werker)

BBL

Naast een leer-/arbeidsovereenkomst en (werk)ervaring heb je voor het BBL-traject een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg nodig en moet je minimaal 18 jaar zijn bij de start van de opleiding in het eerste leerjaar.

Overigens kunnen ROC’s aanvullende eisen stellen, informeer hiernaar bij de instelling van je keuze.

Hoe weet je of de opleiding bij je past?

 • Vind je het leuk om te werken met kinderen of jongeren?
 • Vind je het leuk om hen te ondersteunen bij hun ontwikkeling?
 • Kun je goed omgaan met onverwachte situaties?
 • Ben je praktisch ingesteld?
 • Ben je geduldig?
 • Sta je sterk in je schoenen?
 • Kun je kritisch naar jezelf kijken?

Kun je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is de mbo-4-opleiding Onderwijsassistent wellicht iets voor jou.

Welke hbo-opleidingen sluiten op deze opleiding aan?

Als je na de opleiding Onderwijsassistent nog verder wilt studeren, kun je bijvoorbeeld doorstromen naar de volgende hbo-opleidingen:

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Onderwijskundige studies Mbo-opleiding Onderwijsassistent