Onderwijsassistent

Als onderwijsassistent ben je de extra handen van een leerkracht. Onder zijn of haar verantwoordelijkheid voer je allerlei activiteiten uit die bijdragen aan een betere ontwikkeling van de leerlingen. Je werkzaamheden variëren van het begeleiden van individuele of kleine groepen scholieren bij hun leertaken tot het organiseren van excursies.

Wat doet een onderwijsassistent?

In overleg met de leraar neem je allerlei werkzaamheden op je. Veelvoorkomende taken zijn:

  • Het begeleiden van individuele leerlingen of kleine groepen en hulp bieden bij lezen, rekenen of expressieactiviteiten.
  • Observeren van leerlingen en signaleren van eventuele problemen.
  • Inrichten en opruimen van het klaslokaal.
  • Licht administratieve taken, zoals het bijhouden van de leerlingenadministratie. 

Technisch Onderwijsassistent (TOA)
Naast de ‘gewone’ onderwijsassistent, kent het middelbare en hogere onderwijs ook de Technisch Onderwijsassistent (TOA). Als technisch onderwijsassistent help je de docent bij vakken als natuur, leven & technologie, natuurkunde, scheikunde en biologie. Je maakt het mogelijk dat leerlingen tijdens de lessen allerlei proeven doen. Je zet de materialen klaar en helpt hen bij de uitvoering van het experiment. Vind je het leuk om jongeren te begeleiden in de bètavakken, dan is de mbo-4-opleiding Technisch Onderwijsassistent (TOA) wellicht iets voor jou. Je kunt deze opleiding aan verschillende ROC’s volgen.

Waar werk je als onderwijsassistent?

Als onderwijsassistent kun je gaan werken bij diverse onderwijsinstellingen in het basis- en speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Het merendeel van de onderwijsassistenten is werkzaam in het basisonderwijs. Ben je een aantal jaren als onderwijsassistent werkzaam en lijkt het beroep van leraar je wat, dan zul je eerst je lesbevoegdheid moeten halen voordat je voor de klas mag staan. De Pabo leidt je op tot leraar in het basisonderwijs. Doceer je liever op het voorgezet onderwijs of in de volwasseneneducatie, dan volg je de hbo-opleiding Leraar voortgezet onderwijs.

Yvonne van der Kooij, onderwijsassistent:
"Ik heb altijd als musicus gewerkt, net als mijn partner. Maar toen ik een kind kreeg, was dat niet meer zo praktisch. Daarom heb ik me als onderwijsassistent aangemeld. Ik wilde daarbij zo veel mogelijk werkervaring opdoen in verschillende groepen. Nu ben ik werkzaam in de bovenbouw, bij de groepen 6 en 7. Ik geef extra hulp, bijvoorbeeld aan leerlingen die moeite hebben met spelling.
Zo af en toe geef ik ook muziekles. Kan ik m’n oude beroep weer een beetje uitoefenen! Ik heb het goed naar mijn zin. Ik ben absoluut tevreden dat ik deze stap genomen heb." (Bron: voorlichtingscampagne Ministerie van Onderwijs)

Wat is je plaats in de organisatie?

Je werkt nooit voor één docent of klas; je bent een soort vliegende keep en helpt daar waar dat nodig is. Als onderwijsassistent ben je niet bevoegd om zelfstandig aan een groep les te geven, je verricht je werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van een bevoegd leraar of lerares.

Wie is je baas?

Als onderwijsassistent werk je altijd onder verantwoordelijkheid van een leraar, maar je leidinggevende is de directeur van de school. Hij wordt vaak bijgestaan door een of meerdere adjunct-directeuren. Op veel scholen zijn er ook bouwcoördinatoren aangesteld. Dit is een leraar die de medewerkers uit de onder- of bovenbouw aanstuurt. Hij is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda of het voeren van functioneringsgesprekken.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Hoe word je onderwijsassistent?

Voor de functie van onderwijsassistent gelden (nog) geen wettelijke bekwaamheidseisen. Wel is een mbo-niveau gewenst. Er zijn twee mbo-opleidingen tot onderwijsassistent: een opleiding op niveau drie, als onderdeel van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW), en een opleiding op niveau vier, de mbo-opleiding Onderwijsassistent. De duur van de opleidingen is afhankelijk van het opleidingsinstituut en je eventuele werkervaring en varieert tussen de twee en vier jaar.

Welke beroepen lijken erop?

Aanbevolen websites

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Beroep Onderwijs Onderwijsassistent