Sollicitatiebrief coördinator educatiecentrum

Deze sollicitatiebrief is op het forum geplaatst door Marc. De brief is met toestemming van de auteur hier gepubliceerd en besproken.

De vacature: Coördinator educatiecentrum

Voordat je een brief gaat schrijven lees je de vacaturetekst natuurlijk goed door.

Wat moet je doen?

Als coördinator kom je te werken in het informatiecentrum van het natuurgebied De Biesbosch. De coordinator ontwikkelt lesprogramma´s, onderhoudt contacten met scholen, organiseert lessen en geeft ze. Als de beheerder van het informatiecentrum afwezig is, vervangt de coördinator hem.

Wat moet je kunnen/zijn?

De organisatie zoekt iemand:

 • met een afgeronde, op het onderwijs gerichte hbo-opleiding
 • met kennis en ervaring op het gebied van natuur, milieu en educatie (scholing)
 • die beschikt over goede biologische (veld)kennis
 • met goede contactuele, communicatieve en leidinggevende kwaliteiten
 • die een open en eerlijke teamspeler is
 • die past in het team, waarbij daadkracht en hart voor de natuur kernwaarden zijn
 • met de volgende vaardigheden en eigenschappen: professioneel, flexibel, ondernemend, initiatiefrijk, resultaatgericht en goed kunnen samenwerken. 

De brief

Organisatie, naam, adres, woonplaats
***

Betreft: vacature coördinator educatiecentrum Biesbosch

Eindhoven, dinsdag 9 mei

Geachte mevrouw XXXX,

Toen ik vorige week op elandsafari was in Zweden en er zo’n groot dier voorbij liep dacht ik: waarom niet solliciteren bij organisatie X? Naar aanleiding van uw advertentie op uw website, en het telefoongesprek dat ik afgelopen maandag met u had, wil ik u graag wijzen op de bijdrage die ik kan leveren aan het educatie bezoekerscentrum Biesbosch.

Als aardrijkskunde docent in opleiding heb ik in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het werken met kinderen van verschillende middelbare opleidingen. Regelmatig trek ik er met leerlingen op uit om onderwijs te verzorgen in het veld. Ik vind het leuk om mensen iets te leren en om lesprogramma’s te ontwikkelen. Zo heb ik in een project leerlingen de bodemstructuur rond de school laten onderzoeken. Ik ben van mening dat mijn initiatieven relevant zijn voor de functie die u aanbiedt.

De doelstellingen van uw organisatie spreken mij bijzonder aan. Vooral de combinatie van het beheren van fysische – en cultuurhistorische elementen in het landschap en het laten terugkeren van verdwenen flora en fauna. Ik hecht veel waarde aan deze doelstellingen. Regelmatig trek ik met mijn vriendin er op uit, om te genieten van het landschap en de werking van de natuur. Ik denk dat mijn nieuwsgierigheid en interesse voor landschap en natuur een goede bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van uw organisatie.

Bij het lezen van uw vacature, kreeg ik het gevoel geknipt te zijn voor dit werk. Mijn afstudeerscriptie gaat over activerende didactiek. Op basis van dit onderwerp heb samen met collega’s een project over Amerika georganiseerd. Door de complexiteit van dit project moest ik snel kunnen inspringen op plotselinge veranderingen. Het lijkt mij ontzettend leuk om mijn werk ter beschikking te stellen aan een andere groep mensen. Hoewel ik fysische geografische kennis heb en minder biologische kennis, ben ik wel bekend met de belangrijk relatie van deze twee kennisgebieden. Ik ben geïnteresseerd en graag bereid om mij te verdiepen in de biologie.

Indien u nog vragen heeft, dan ben ik natuurlijk bereid om één en ander toe te komen lichten in een oriënterend gesprek. Ik hoop snel iets van u te vernemen.

Hoogachtend,

......

Bijlage: curriculum vitae

Commentaar op de sollicitatiebrief

Over het algemeen is de brief van Marc een redelijk goede brief. Maar: als je er heel kritisch naar kijkt, valt er nog best het een en ander op aan te merken en te verbeteren. Daarom is het zo belangrijk dat je je brieven door meerdere personen laat nalezen.

 • De opening van deze brief is zeker origineel te noemen. Het had in deze brief niet per se gehoeven, omdat Marc al de aandacht trekt met zijn telefoongesprek vooraf. Dat staat geïnteresseerd en nieuwsgierig. Door daar in de tweede zin in zijn brief naar te verwijzen, heeft hij al de aandacht van de lezer. Eigenlijk heeft hij nu twee openingszinnen in verschillende stijlen onder elkaar staan.
 • Er spreekt enthousiasme uit de brief. Marc zegt bijvoorbeeld dat hij het leuk vindt mensen iets te leren. Ook is hij bereid zich bij te scholen in de biologie. Dit is een positief element.
 • In de tweede alinea laat Marc zien wat hij aan kennis en ervaring in huis heeft die hem geschikt maken voor de functie. Hij heeft een bijna afgeronde Hbo-opleiding tot docent Aardrijkskunde. Daarbij heeft hij ervaring met het ontwikkelen van actieve lesprogramma´s en is gewend onderwijs te verzorgen "in ´t veld". Daarmee laat Marc zien aan de gestelde eisen qua opleidingsniveau en opleidingsrichting te voldoen. Bovendien heeft hij ervaring met het lesgeven aan kinderen over de natuur en vindt hij dat leuk.
 • De zin: “Ik ben van mening dat mijn initiatieven relevant zijn voor de functie die u aanbiedt.”, had Marc beter weg kunnen laten. Het is aan de selecteur om dit te beoordelen.
 • In de derde alinea legt Marc uit waarom hij graag bij deze organisatie aan de slag wil. Hij vindt de doelstellingen belangrijk. Bovendien is hij ook in zijn vrije tijd een liefhebber van de natuur. Een prima en essentieel onderdeel van de brief, het motiveert waarom hij bij deze natuurorganisatie wil werken. Een andere mogelijkheid was geweest zijn enthousiasme te richten op het natuurgebied waar hij zou komen te werken- namelijk De Biesbosch- als hij dat tenminste al kent.
 • In de volgende alinea gebruikt Marc zijn scriptie en zijn afstudeerproject over Amerika om aan te tonen dat hij ook over de eigenschappen en vaardigheden beschikt die gevraagd worden. Dat zijn: professioneel, flexibel, ondernemend, initiatiefrijk, resultaatgericht en goed kunnen samenwerken. Goed dat Marc daarbij een voorbeeld gebruikt. Hij had zijn kwaliteiten er scherper uit kunnen laten springen, door meer te zeggen over de samenwerking, zijn rol in het team en het resultaat. Anders gezegd: hij had gebruik kunnen maken van de STAR-methode.
 • Wat voor ons als lezers onduidelijk is, is of Marc ook al werkervaring heeft, bijvoorbeeld door bijbanen naast zijn studie. Ook ervaringen in je bijbaan kun je gebruiken om aan te tonen dat je bepaalde eigenschappen en vaardigheden hebt.
 • Zijn scriptie over "activerende didactiek" staat nu in de derde alinea, maar sluit beter aan bij de tweede.  Daarin legt hij zijn onderwijservaring uit. Bovendien had hij ervoor kunnen kiezen zijn scriptie te gebruiken om de werkgever écht nieuwsgierig te maken. Door een tipje van de sluier op te lichten over de inhoud – een hele speciale werkvorm of zoiets- had hij gescoord. Daar willen mensen meer van weten. Zo krijgt hij eerder een uitnodiging voor een gesprek.
 • Het voorbeeld in de laatste alinea: “door de complexiteit van dit project moest ik snel kunnen inspringen op plotselinge veranderingen” had een paar slagen concreter gekund. Beter zou zijn te vermelden: Wat is er precies gebeurd?(Bijvoorbeeld: de deadline werd vervroegd) En: wat heeft Marc toen gedaan? (Zijn medestudenten gemotiveerd om alles toch goed en mooi af te krijgen, bijvoorbeeld). Zo had Marc meer van zichzelf laten zien en wordt helder wat hij geleerd heeft in het project.
 • De AIDA-formule is een manier om jezelf te verkopen. Deze is redelijk herkenbaar in de brief van Marc.  Hij opent orgineel en heeft verschillende elementen waarmee Marc de interesse wekt. Met een tipje van de sluier over de inhoud van zijn sciptie had hij desire opgewekt. In de laatste zin had hij meer kunnen uitnodigen tot de gewenste actie: hem uitnodigen. Bijvoorbeeld: “ Ik zie uit naar de uitnodiging voor een verdere kennismaking”.
 • De brief maakt over het geheel een verzorgde indruk. Er is weinig aan te merken op de stijl van Marc. In de brief staan bovendien weinig taal- en typefouten.  Alleen "aardrijkskundedocent in-opleiding" (in de tweede alinea), dat schrijf je aan elkaar. Ook is het educatiecentrum bij "betreft" anders geschreven dan in de eerste alinea.
 • In de derde alinea staat een kromme zin: "Vooral de combinatie van het beheren van fysische – en cultuurhistorische elementen in het landschap en het laten terugkeren van verdwenen flora en fauna.” Na het woord "fauna" had nog een zinsdeel als ", vind ik een zinvol streven", of iets dergelijks, moeten volgen.
 • In dezelfde derde alinea staat drie keer iets over de doelstellingen: ze spreken hem aan, hij hecht er waarde aan, en hij kan er een bijdrage aan leveren. Drie keer het woord doelstellingen zo vlak bij elkaar is niet zo mooi. Misschien dat Marc het in één zin kan samenvoegen?

Wij wensen Marc veel succes met zijn sollicitaties en graag horen we via het forum of het hem gelukt is de baan te bemachtigen.

Jij ook in deze rubriek?

Zet dan je sollicitatiebrief in het forum en vraag anderen om commentaar. Regelmatig selecteert Carrièretijger er eentje uit de geplaatste brieven.

Auteur: Mariëlle de Groot

Je bent hier: Home Carrière Solliciteren Sollicitatiebrief en cv Voorbeelden van sollicitatiebrieven Sociale sector en onderwijs Sollicitatiebrief coördinator educatiecentrum