Sollicitatiebrief casemanager

Deze sollicitatiebrief werd in het forum geplaatst door 'Ilsie'.

<Naam en adres>

<Plaatsnaam>, 9 maart 2006

<Adres Organisatie>

Betreft: ..., vacature Casemanager


Geachte heer...

Bent u nog opzoek naar een Casemanager, zoals te lezen is op de website (adres)? Communicatief vaardig, doortastend, klantgericht, planmatig, analytisch? Dat zijn mijn kwaliteiten. Ik ben zeer enthousiast over de functie en kom hier dan ook graag voor in aanmerking.

Wat mij in de functie als Casemanager in het bijzonder aantrekt: de uitdaging om inwoners van ... welke een uitkering hebben aangevraagd, te motiveren en enthousiasmeren de stap te maken naar werk en sociale activering.

Tijdens mijn stages voor de opleiding HBO- Communicatiemanagement ben ik erachter gekomen dat ik in het communicatievak niet de uitdaging vind die ik zoek in een baan. Het belangrijkste wat ik mis in het vak, is het werken met mensen.

Mijn ervaring in het vrijwilligerswerk en het werken in diverse organisaties waarin de mens centraal staat, heeft mij doen overtuigen dat ik hier mijn werk van wil maken en dat daar mijn kwaliteiten liggen.

De gevolgde opleiding Communicatiemanagement levert een bijdrage aan het goed functioneren als Casemanager. Ik heb hierin veel geleerd over interview- en presentatietechnieken, op welke manieren je doelgroepen bereikt en planmatig werken. Analytisch inzicht heb ik mede gekregen door het schrijven van een strategisch marketingplan voor een sociale werkvoorziening.
Ervaring in de dienstverlening heb ik opgedaan tijdens mijn werkzaamheden bij de Rabobank. Daar adviseerde ik klanten over diverse Rabobankproducten en bankzaken. Deze werkervaring heeft mij er ook toe gebracht dat ik administratief goed onderlegt ben, op accurate wijze werkzaamheden uitvoer en resultaatgericht werk. Kennis over de gemeentelijke organisatie heb ik verkregen in mijn stageperiode bij de gemeente ...

Ik heb een groot doorzettingsvermogen, ben zeer leergierig en meer dan bereid eventuele aanvullende opleidingen die nodig zijn om de functie te vervullen, te volgen.

Kunnen mijn kwaliteiten, enthousiasme en doorzettingsvermogen uw team Casemanagers versterken? Ik kijk hoopvol uit naar een uitnodiging om u ervan te overtuigen.

Met vriendelijke groet,

......

Bijlage: Curriculum Vitae

Commentaar op deze brief

  • Het is niet duidelijk of Ilsie de naam van de persoon aan wie ze haar brief richt, kent. Door een telefoontje te plegen, zou ze alvast in contact kunnen komen met de betreffende organisatie. Omdat je naam op deze manier al bekend is, zal je brief waarschijnlijk meteen opvallen wanneer hij wordt gelezen.
  • De inleiding van de brief is vrij origineel. In deze alinea introduceert Ilsie zichzelf als het ware en nodigt ze de lezer uit verder te lezen voor details en uitleg. Door met een spontane vraag te beginnen, wekt Ilsie meteen interesse bij de lezer. Daarna vertelt ze heel zelfverzekerd over haar professionele eigenschappen. Het gevolg van deze opzet is wel dat de inleiding wat rommelig oogt.
  • Het is jammer dat Ilsie de genoemde eigenschappen niet van een voorbeeld voorziet, waamee ze aantoont dat ze die kwaliteiten ook daadwerkelijk heeft. Door kort een situatie te beschrijven waaruit blijkt dat ze communicatief vaardig, doortastend en klantgericht is, zou Ilsie de lezer overtuigen. Een goede methode hiervoor is de STAR-methode. Ook beargumenteert Ilsie in haar brief verder niet waarom ze vindt dat in aanmerking komt voor de functie en waarom ze zo enthousiast is. De motivatie hiervan zou kunnen samenvallen met het aantonen van kwaliteiten. In de vijfde alinea doet ze dat overigens wel goed. Misschien is het een idee om beide alinea’s samen te voegen, zodat ze niet eerst over je kwaliteiten begint, dan over iets anders vertelt en dan weer terugkomt op haar kwaliteiten. Dat komt de structuur van de brief ten goede.
  • Ilsie legt duidelijk uit wat haar aanspreekt in de functie waarnaar ze solliciteert. Ze vertelt dat ze mensen graag enthousiast maakt en motiveert. Dat komt positief over, en ze laat hiermee blijken dat ze zelf ook enthousiast en gemotiveerd is. Deze alinea zou iets uitgebreider kunnen. Het is belangrijk niet alleen te vertellen wat je aanspreekt in de functie Casemanager, maar waarom dat je aanspreekt.
  • Ilsie vertelt dat ze vrijwilligerswerk heeft gedaan. Dat is een goede zet. De recruiters zien dat ze een initiatiefrijk persoon is. In verband met de lengte van de brief, zou ze dit punt beter kunnen verwerken in de eerste zin van haar volgende alinea: "De gevolgde opleiding Communicatiemanagement [en het vrijwilligerswerk dat ik heb gedaan], leveren een bijdrage aan..."
  • Door verschillende punten in deze brief uit te werken, zou de brief nogal lang worden. Het schrappen van een tweetal alinea’s is dan ook noodzakelijk. Dat zou de derde alinea kunnen zijn. Dit negatief getinte stuk staat niet zo mooi in een enthousiaste brief als deze.
  • De afsluiting van de brief is enthousiast en niet al te afgezaagd. De zin "Kunnen mijn kwaliteiten, enthousiasme en doorzettingsvermogen uw team Casemanagers versterken?" is hier erg gepast, omdat in de brief veel aandacht is geschonken aan kwaliteiten en doorzettingsvermogen.
  • In de een-na-laatste alinea vertelt Ilsie dat ze doorzettingsvermogen heeft en dat ze leergierig is. Ook deze alinea kan weggelaten worden. De eigenschappen die ze noemt, kan ze naar voren verplaatsen. De zin "(Ik ben) meer dan bereid eventuele aanvullende opleidingen die nodig zijn om de functie te vervullen, te volgen" is overbodig. Zulke dingen komen meestal in een sollicitatiegesprek pas aan de orde.
  • Ilsie's taalgebruik is strak en duidelijk. Op één spelfout na ('onderlegt' moet 'onderlegd' zijn) en een kromme zin ("Ik heb hierin veel geleerd over interview- en presentatietechnieken, op welke manieren je doelgroepen bereikt en planmatig werken" - Dat laatste moet zijn "en hoe je planmatig werkt"), is de brief foutloos. Op sommige punten kan hij nog iets minder formeel en actiever: 
  • Haar vlotte schrijfstijl maakt de brief verder prettig leesbaar.

Auteur: Maarten van Genuchten

Je bent hier: Home Carrière Solliciteren Sollicitatiebrief en cv Voorbeelden van sollicitatiebrieven Sociale sector en onderwijs Sollicitatiebrief casemanager