Wo-opleiding Psychologie

Wat maakt mensen depressief of agressief? Wat is de rol van biologie in het gedrag? Hoe komt het dat kinderen moeiteloos een taal leren? In de universitaire opleiding Psychologie bestudeer je het menselijk gedrag en denken van mensen op een wetenschappelijke manier. Je leert hoe je menselijk gedrag kunt bestuderen, begrijpen en beïnvloeden. Je kunt Psychologie zowel voltijds als deeltijds volgen aan verschillende universiteiten. Ook de Open Universiteit – de universiteit die gespecialiseerd is in afstandsonderwijs – biedt de opleiding aan.

Toegepaste Psychologie
Er is ook een opleiding Psychologie op hbo-niveau: Toegepaste Psychologie. Deze opleiding onderscheidt zich van de universitaire opleiding door een meer praktijkgerichte focus. De nadruk ligt meer op het leren van praktische beroepsvaardigheden, zoals het uitvoeren van behandelplannen en het opmaken van diagnoses.

Wat kun je ermee worden?

Psychologie is een breed vakgebied. Psychologen zijn onder meer werkzaam in de gezondheidszorg, het onderwijs, het bedrijfsleven en de wetenschap. Je kunt hierbij denken aan functies als:

 • Relatietherapeut
 • Hulpverlener in een (psychiatrisch) ziekenhuis
 • Onderzoeker
 • Hbo-docent of universitair docent
 • Personeelsmanager
 • Loopbaanadviseur
 • Selectiepsycholoog
 • Beleidsmedewerker

Wil je klinisch psycholoog of gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) worden, dan moet je na je masteropleiding nog twee tot vijf jaar een intensieve vervolgopleiding doorlopen. Alleen dan kun je door de overheid geregistreerd worden. Naar een plaats in zo'n opleiding solliciteer je. De kans dat je wordt aangenomen is niet bijzonder groot. Het is een populaire opleiding en er zijn maar een paar plaatsen per jaar beschikbaar. Je doet de opleiding naast je baan, en wordt daarbij intensief begeleid.

Je kunt je ook als zelfstandig psycholoog in een eigen praktijk vestigen, maar dan moet je vaak eerst de nodige jaren werkervaring hebben opgedaan.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Hoe lang duurt de opleiding?

De bacheloropleiding Psychologie duurt drie jaar. Na het behalen van je bachelordiploma mag je de titel Bachelor of Science (BSc) voeren en kun je op zoek gaan naar een baan of doorstromen naar de masterfase. je kunt kiezen voor een eenjarige academische master of een tweejarige onderzoeksmaster. Voorbeelden van masters waaruit je kunt kiezen zijn:

 • Klinische psychologie
 • Sociale psychologie
 • Arbeids- en organisatiepsychologie 
 • Kinder- en jeugdpsychologie

Rond je je master met succes af, dan ben je Master of Science (MSc). De totale opleiding Psychologie duurt dus vier of vijf jaar.

Wat doe je tijdens de opleiding?

De bacheloropleiding Psychologie begint met een basisprogramma van twee jaar waarin je kennismaakt met het vakgebied. Je krijgt inleidende vakken in de verschillende richtingen binnen de psychologie, zoals:

 • Klinische psychologie (geestelijke gezondheid en therapie)
 • Sociale psychologie (gedrag van en in groepen)
 • Ontwikkelingspsychologie (groei en ontwikkeling)
 • Persoonlijkheidspsychologie
 • Psychopathologie en psychodiagnostiek

Je leert hoe je wetenschappelijk onderzoek doet, hoe je gegevens over menselijke eigenschappen en gedrag verzamelt, hoe je daar conclusies aan kunt verbinden en hoe je die conclusies rapporteert. Hier kom een flinke portie statistiek bij kijken. Maar je leert niet alleen menselijk gedrag begrijpen, je leert ook hoe je gedrag kunt beïnvloeden. In het tweede en derde jaar maak je verder kennis met de verschillende takken van de psychologie. In het derde jaar kies je een minor. Deze minor kan verbredend of verdiepend zijn. Bij een verbredende minor volg je enkele vakken bij een andere opleiding; bij een verdiepende minor volg je verdiepende vakken bij de opleiding psychologie. De keuze voor een specifieke minor bepaalt vaak ook welk mastertraject je kunt doen. Na het derde jaar stroom je door naar een master of je gaat werken. Wil je als gekwalificeerd psycholoog aan de slag, dan is een masteropleiding vereist. Ga je door met de masteropleiding, dan specialiseer je je in de richting die aansluit bij de minor waar je in de bacheloropleiding al voor hebt gekozen. Een masteropleiding duurt één of twee jaar. Voorbeelden van masters zijn:

 • Master kinder- en jeugdpsychologie
 • Klinische psychologie
 • Arbeids- en organisatiepsychologie
 • Biologische psychologie

Hoe zwaar is het?

Omdat psychologen zeer nauwkeurige beschrijvingen en verklaringen moeten geven, bevat de opleiding een flinke portie statistiek. Voor sommigen studenten vormt dit een flink struikelblok, maar ook wanneer je niet zo’n rekenwonder bent, kun je toch ver komen door trouw naar college te gaan, de opdrachten te maken en eventueel bijles te nemen.

Roel Kleijkamp, eerstejaars Psychologie:
“Ik studeerde eerst Bewegingswetenschappen, maar dat beviel me niet. Ik volgde daar echter ook het vak psychologie en dat vond ik ontzettend leuk. Daarom ben ik overgestapt naar de studie Psychologie. Interessant vind ik dat je de theorieën die je leert in het dagelijks leven terugziet. Je leert dingen van verschillende kanten te bekijken en ontdekt dat er niet altijd één oplossing is. Natuurlijk zijn er vakken die lastig zijn, zoals statistiek, maar als je meteen de stof goed bijhoudt, is het wel te doen.”
Bron: brochure Psychologie Rijksuniversiteit Groningen.

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt tot de bacheloropleiding Psychologie toegelaten als je in het bezit bent van een van de volgende diploma’s:

 • Vwo-diploma met elk profiel
 • Propedeusediploma van een hbo- of wo-opleiding

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de toelatingseisen, dan kun je een een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Slaag je voor dit examen, dan kun je je alsnog inschrijven.

Psychologie is een populaire studie en daarom geldt voor de opleiding een numerus fixus, wat inhoudt dat jaarlijks een maximaal aantal eerstejaars studenten tot de opleiding wordt toegelaten.

Psychologie bevat veel statistiek. Om de studie tot een goed einde te kunnen brengen, is het belangrijk dat je voldoende kennis hebt van wiskunde (vwo 6-niveau). Alle universiteiten bieden cursussen aan om je wiskundekennis bij te spijkeren. 

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

 • Ben je geïnteresseerd in wat mensen drijft, hun gedrag en wat daaraan ten grondslag ligt?
 • Houd je van lezen, discussiëren, argumenteren, schrijven, observeren en analyseren?
 • Deins je niet terug voor een flinke portie wiskunde en statistiek?
 • Ben je geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek?
 • Ben je zelfstandig, maar kun je ook goed samenwerken?
 • Ben je in staat om kritisch naar anderen, maar ook naar jezelf te kijken?
 • Kun je goed luisteren?

Kun je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is de wo-opleiding Psychologie wellicht iets voor jou. Je kunt dit verder onderzoeken door open dagen te bezoeken of je in te schrijven voor een dagje proefstuderen.

Welke wo-opleidingen lijken erop?

Welke hbo-opleiding lijkt erop?

Aanbevolen websites

Auteur: Marieke van Oosterhout
Je bent hier: Home Opleiding Studies in Sociaal, Gedrag en Maatschappij Wo-opleiding Psychologie