Wo-opleiding Pedagogische Wetenschappen

Waarom hebben sommige kinderen concentratieproblemen? Waarom doen zich in bepaalde leeftijdsfasen meer problemen voor dan in andere? Hoe uit autisme zich? Hoe behandel je een kind met ADHD? In de universitaire opleiding Pedagogische Wetenschappen verdiep je je in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Je leert hoe zij zich sociaal, emotioneel en cognitief ontwikkelen en maakt kennis met de problemen die hierbij kunnen ontstaan en hoe je deze kunt behandelen. Pedagogische Wetenschappen kun je aan zeven universiteiten volgen.

Wat kun je ermee worden?

Met deze studie kun je bij veel organisaties aan de slag, maar waar je precies terecht kunt, hangt sterk af van de specialisatie die je in je masteropleiding kiest. Voorbeelden van specialisaties zijn: orthopedagogiek, gezinspedagogiek, opvoedingsondersteuning en onderwijskunde.

Je kunt aan de slag in instellingen als:

 • Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Bureau Jeugdzorg
 • Pedagogische centra 
 • Onderwijsinstellingen
 • Jeugdreclassering 
 • Medische kinderverblijven

In de meeste functies observeren en onderzoeken pedagogen kinderen en hun opvoeders. Je bent niet zozeer zelf opvoeder, maar je begeleidt ouders, verzorgers en onderwijzers.

Voorbeelden van functies die je kunt uitoefenen:

 • Gezinscoach
 • Gedragswetenschapper 
 • Coördinator speciaal onderwijs 
 • Beleidsmedewerker
 • Hbo-docent of universitair docent

Als je geregistreerd orthopedagoog of gezondheidszorgpsycholoog wilt worden, moet je na het behalen van je masterdiploma nog een intensieve vervolgopleiding volgen. Pas dan kun je door de overheid of beroepsvereniging geregistreerd worden.

Een baan als onderzoeker

Spreekt wetenschappelijk onderzoek je erg aan, dan kun je na je masteropleiding solliciteren naar een promotieplaats. Je onderzoekt een bepaald onderwerp en schrijft hier een verslag over. Dit proefschrift moet je na afronding van je onderzoek verdedigen. Tijdens je promotieonderzoek doceer je ook aan de universiteit. Zo kun je jouw kennis overbrengen aan een nieuwe generatie studenten. Als je bent gepromoveerd, krijg je de titel PhD (Doctor of Philosophy). Je komt daarna meestal in onderzoeksfuncties terecht bij onderzoeksinstellingen of universiteiten.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Hoe lang duurt de opleiding?

De universitaire opleiding Pedagogische Wetenschappen bestaat uit een bachelor- en een masterfase. De voltijdse bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen duurt drie jaar. Na het afronden van de opleiding mag je je Bachelor of Science noemen (BSc). Daarna kun je een een- of tweejarige master volgen en je verder specialiseren in onder meer onderwijskunde, orthopedagogiek, opvoedingsondersteuning of forensische orthopedagogiek. Na afronding van de masterfase ben je Master of Science (MSc).

Wat doe je tijdens de opleiding?

Het eerste jaar van de opleiding – de propedeuse  – heeft een algemeen karakter. Je maakt kennis met processen, theorieën en visies op het gebied van onderwijs en opvoeding en volgt vakken als:

 • Inleiding pedagogiek
 • Filosofie
 • Psychologie
 • Methodologie en statistiek

Je bestudeert theorieën en onderzoeken over opvoeding en ontwikkeling en verdiept je in jeugdzorg, gehandicaptenzorg en (speciaal) onderwijs. In de twee daaropvolgende bachelorjaren leer je hoe je problemen in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen analyseert en hoe je een diagnose stelt. Ook maak je kennis met behandelmethoden. Verschillende opleidingen bieden de kans om in het buitenland te studeren. Je sluit je bachelor af met een scriptie. Na je bachelor kun je de arbeidsmarkt op of je met een master specialiseren in een bepaalde richting, bijvoorbeeld orthopedagogiek of onderwijskunde.

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt tot de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen toegelaten als je in het bezit bent van een van de volgende diploma’s:

 • Vwo-diploma met elk profiel
 • Propedeusediploma van een hbo- of wo-opleiding

Je wordt ook toegelaten als je bent geslaagd voor het toelatingsexamen (colloquium doctum). Dit examen kun je doen als je 21 jaar of ouder ben en niet aan de gestelde vooropleidingseisen voldoet.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

 • Heb je belangstelling naar de ontwikkeling van kinderen, zowel in het onderwijs als daarbuiten?
 • Vind je het leuk om je bezig te houden met vragen en problemen die met opvoeding, vorming en onderwijs te maken hebben?
 • Ben je geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor opvoeding, vorming en onderwijs?
 • Spreekt het je aan om mensen te adviseren, ondersteunen en begeleiden, ook wanneer het om zware en belastende problematiek gaat?
 • Kun je je goed inleven zonder je kritische blik te verliezen?

Kun je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is de opleiding Pedagogische Wetenschappen wellicht iets voor jou. Je kunt dit verder onderzoeken door open dagen te bezoeken of je in te schrijven voor een dagje proefstuderen.

Wat is het profiel van de studenten?

Pedagogische Wetenschappen is vooral onder meisjes een populaire studie; vier van de vijf studenten is vrouw.

Welke wo-opleidingen lijken erop?

 • Psychologie
 • Onderwijskunde

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Aanbevolen website

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Studies in Sociaal, Gedrag en Maatschappij Wo-opleiding Pedagogische Wetenschappen