Wo-opleiding Criminologie

Fraude, kindermisbruik, mishandeling, cyberaanvallen, moord en doodslag. Dagelijks staat er wel een artikel in de krant dat betrekking heeft op criminaliteit of de bestrijding ervan. In de universitaire bacheloropleiding Criminologie staan oorzaken, preventie, bestrijding en bestraffing van misdaad centraal. Je leert op een wetenschappelijke en objectieve manier de misdaadproblematiek te bestuderen en je beschrijft, verklaart en voorspelt de oorzaken en gevolgen voor de veiligheid in de maatschappij. Je verdiept je onder meer in georganiseerde misdaad en witteboordencriminaliteit en in de relatie tussen gedragsproblemen en criminaliteit. Criminologie kun je studeren aan Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam.

Wat kun je ermee worden?

Criminologie is een multidisciplinaire opleiding en je kunt er vele kanten mee uit. Als afgestudeerd criminoloog kom je vaak terecht in functies als beleidsmedewerker of adviseur bij politie, justitie, slachtofferhulp, de Raad voor de Kinderbescherming, het gevangeniswezen, de reclassering en bij bestuurlijke overheden als ministeries, provincies en gemeenten. Maar je kunt ook denken aan functies als misdaadanalist bij de politie, forensisch accountant of toezichthouder effectenverkeer. Het bedrijfsleven biedt ook plaats aan afgestudeerde criminologen. Je houdt je dan bijvoorbeeld bezig met de bestrijding van fraude en andere vormen van onwenselijk gedrag. Spreekt onderzoek je aan, dan behoort een wetenschappelijke carrière als onderzoeker bij een ministerie of een ander groot criminologisch onderzoekscentrum of (universitair) docent tot de mogelijkheden.

Jolijn Oud, afgestudeerd criminoloog:

“Tijdens de opleiding leer je niet alleen veel over het fenomeen criminologie en de bijbehorende theorieën, maar je traint ook je analytische denkvermogen. Je leert data te analyseren, zelf onderzoek te doen en kritisch na te denken. Voor mijn afstudeerscriptie voor mijn masteropleiding deed ik onderzoek naar de oplospercentages van moord en doodslag. Toen ik de kans kreeg om voor mijn onderzoek stage te lopen bij de politie, heb ik dat natuurlijk meteen gedaan. Als student doe je veel theoretische kennis op, maar het wordt pas echt leuk als je die kennis in de praktijk kunt toepassen.”

Bron: website Universiteit Leiden.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Hoe lang duurt de opleiding?

De bacheloropleiding Criminologie duurt drie jaar. Rond je deze met succes af, dan mag je de titel Bachelor of Science (BSc) voeren. Je kunt kiezen om de arbeidsmarkt op te gaan, maar voor een volwaardig universitair diploma moet je ook een master halen. Deze duurt doorgaans een jaar. De masteropleiding biedt een verdieping op zowel de theoretische als de methodische vakken uit de bacheloropleiding. Je specialiseert je in een specifiek criminologisch thema, bijvoorbeeld veiligheid, forensische criminologie of  jeugdcriminaliteit. Ben je klaar met je masteropleiding, dan ben je Master of Science (MSc). De totale universitaire opleiding Criminologie neemt dus vier jaar in beslag.

Wat doe je tijdens de opleiding?

Criminologie is een multidisciplinaire opleiding; in de opleiding komen rechten, maatschappijleer en sociale wetenschappen bij elkaar. In de studie staan vakken centraal die te maken hebben met (straf)recht, psychologie, sociologie en politicologie. Je hebt die kennis nodig om criminaliteitsvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges, onderwijsgroepen, practica en zelfstudie. In het eerste jaar van de opleiding - de propedeuse - doe je juridische en sociaal-wetenschappelijke basiskennis op. Ook krijg je vakken als statistiek en onderzoeksmethoden en leer je hoe je wetenschappelijk schrijft. In het tweede en derde jaar diep je de basiskennis verder uit en doe je kwalitatief criminologisch onderzoek. Je volgt een minor die je naar eigen inzicht kunt samenstellen. Je kunt hierbij kiezen voor een minor die door de eigen faculteit wordt aangeboden, maar je mag ook een minor aan een andere faculteit of (buitenlandse) universiteit volgen. Je sluit de bachelor af met een scriptie.

Criminologie in de praktijk: Het Oude Westen

De Rotterdamse wijk Het Oude Westen is een echte probleemwijk: criminaliteit, drugsoverlast, hangjongeren, enzovoort. Tom de Leeuw (25) studeerde Criminologie aan de Erasmus Universiteit en is nu bezig aan zijn promotieonderzoek: welke problemen spelen er nu echt? De Leeuw: “’Leefbaar' is het sleutelwoord. Maar wat ervaren bewoners zelf als 'leefbaar'? Vaak blijkt dat buurtbewoners veel positiever zijn over Het Oude Westen dan politici, die er vaak helemaal niet komen. Om informatie te verzamelen woon ik deelraadvergaderingen bij, ga ik op pad met Stadstoezicht en spreek ik met beleidsmakers, maar ik ga bijvoorbeeld ook thaiboksen met Marokkaans-Nederlandse jongeren en ik spreek mensen aan op straat. Zo kom ik met iedereen in contact. Hiermee hoop ik bij te dragen aan oplossingen waar iedereen beter van wordt."

Bron: website Erasmus Universiteit Rotterdam.

Welke toelatingseisen zijn er?

Om toegelaten te worden tot de wo-opleiding Criminologie heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • vwo-diploma, elk doorstroomprofiel
 • propedeuse- of einddiploma van een hbo-instelling
 • propedeusediploma van een andere universitaire opleiding

Ben je niet in het bezit van één van bovenstaande diploma’s en ben je 21 jaar of ouder,  dan kun je een zogenaamd colloquium doctum afleggen. Als je slaagt voor dit toelatingsexamen kun je je alsnog voor de opleiding inschrijven. Criminologie kent een landelijke numerus fixus. Dat wil zeggen dat er jaarlijks een beperkt aantal eerstejaars aan de opleiding kan beginnen. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, wordt er geloot. Al een aantal jaren op rij is het aantal aanmeldingen groter dan het aantal beschikbare plaatsen en wordt er dus geloot.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

 • Ben je geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen en heb je een grote maatschappelijke betrokkenheid?
 • Heb je een brede wetenschappelijk belangstelling, van psychologie en sociologie tot regelgeving en beleid?
 • Ben je nieuwsgierig?
 • Ben je een kritische denker?
 • Ben je nauwkeurig?
 • Kun je goed met cijfers uit de voeten?
 • Beheers je de Nederlandse en de Engelse taal - zowel gesproken als geschreven - goed?
 • Ben je in staat om situaties genuanceerd te bekijken?
 • Kun je goed zelfstandig werken?

Kun je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is de universitaire bacheloropleiding wellicht iets voor jou. Je kunt je verder oriënteren door open dagen te bezoeken of je aan te melden voor een dagje proefstuderen.

Welke wo-opleidingen lijken erop?

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Spreekt het werkterrein van recht, veiligheid, criminaliteitsbestrijding en criminaliteitsbeleid je aan, dan kun je op hbo-niveau denken aan opleidingen als:

Welke mbo-opleidingen lijken erop?

Ook op mbo-niveau zijn er opleidingen op het gebied van recht, veiligheid en criminaliteitsbestrijding:

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Studies in de sector Veiligheid Wo-opleiding Criminologie