Mbo-2-opleiding Beveiliger

Tijdens de mbo-2-opleiding Beveiliger leer je hoe je een bedrijf, instelling, bijeenkomst of object beveiligt en hoe je moet handelen in geval van incidenten en  calamiteiten. In de opleiding is er veel aandacht voor de ontwikkeling van je sociale en communicatieve vaardigheden, rapportage en ICT-gebruik.

Wat kun je ermee worden?

 • Beveiliger/receptionist. Je werkt bij een particuliere beveiligingsorganisatie of je bent als beveiliger bij een bedrijf of instelling in dienst. Je bewaakt de toegang, loopt controlerondes en registreert bezoekers.
 • Evenementenbeveiliger. Festivals, voetbalwedstrijden, concerten. Enkele voorbeelden van evenementen waar veel mensen aanwezig zijn. Jij houdt scherp in de gaten of alles goed en veilig verloopt. Daarnaast beantwoord je vragen van bezoekers en je past ehbo toe wanneer dat nodig is. 
 • Mobiel surveillant. Je controleert huizen, fabrieken, winkels en bedrijventerreinen en kijkt of alles in de gebouwen en daaromheen in orde is. Je werkt vooral in de avond en nacht.
 • Winkelsurveillant. Winkels en winkelcentra zijn jouw werkterrein. Je let goed op of er niets gestolen wordt, het winkelend publiek niet lastig gevallen wordt door hangjongeren en steekt een helpende hand uit wanneer dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat zijn moeder kwijt is. 
 • Persoonsbeveiliger. Als persoonsbeveiliger draag je de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van VIP’s. Dit kunnen politici, captains of industy en beroemdheden zijn. Je zorgt ervoor dat je cliënt niet wordt lastig gevallen of dat hem fysiek iets wordt aangedaan.

Wat is je kans op een baan?

Er is grote vraag naar goed opgeleide en gediplomeerde beveiligingsmedewerkers. Vooral in de Randstad en de noordelijke provincies hoef je niet lang te zoeken naar werk. De beveiligingsbranche is wel erg conjunctuurgevoelig; gaat het goed met de economie, dan is er meer vraag naar beveiligers. Gaat het minder, dan neemt de vraag af.
(bron: www.ecabo.nl)

Wat is het carrièreperspectief?

Na een aantal jaren werkervaring kun je doorgroeien naar de functie van coördinator beveiliging. In deze leidinggevende functie stuur je een aantal beveiligers aan en zorg je ervoor dat het beveiligingswerk zo goed mogelijk wordt uitgevoerd.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding wordt in de beroepsopleidende leerweg (bol) en in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gegeven. De bol-opleiding duurt anderhalf tot twee jaar, de bbl-opleiding een jaar.

Wat doe je tijdens de opleiding?

Kies je voor de bbl-opleiding, dan werk je vier dagen in de week in de beveiliging en ga je een dag per week naar school voor lessen. Volg je de bol-opleiding, dan krijg je theorie en praktijklessen, waarin je de vaardigheden van een beveiliger kunt oefenen. In het tweede jaar loop je stage en ga je drie dagen in de week naar school. Of je nu de bol- of de bbl-opleiding volgt, de onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn hetzelfde:

 • Oriëntatie op de beveiligingsbranche. Je leert hoe de veiligheidszorg in Nederland is geregeld en wat de gedragscodes, procedures en technieken zijn.
 • Beveiligingsvaardigheden. Je leert hoe je toegangscontroles uitvoert, controlerondes loopt en hoe je incidenten zoals diefstal, brand en ongevallen voorkomt. En wat je moet doen als deze zich toch voordoen. 
 • Communicatie. Je leert hoe je efficiënt communiceert, zowel met collega’s als met mensen buiten het bedrijf, zoals de politie en de brandweer. 
 • ICT-gebruik. Je leert vakgericht werken met de computer, waaronder tekstverwerken en je leert met een brandmeldcentrale werken.
 • Wetten. Je leert wat je rechten en plichten zijn. Wat mag je wel en niet doen, wat is een overtreding en wat is een misdrijf?

Daarnaast krijg je ook algemene vakken, zoals:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Zakelijke communicatie - Engels
 • Sport 
 • Rekenen
 • Nederlands

Welke toelatingseisen zijn er?

Je kunt de opleiding Beveiliger volgen als je minimaal een diploma hebt van de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Maar een groot aantal – vooral particuliere - onderwijsaanbieders stellen geen specifieke eisen aan je vooropleiding. Wat wel voor alle opleidingen geldt, is dat je van onbesproken gedrag moet zijn: Je mag niet in aanraking zijn geweest met justitie en/of politie.

Toelatingsprocedure

Alle opleidingen kennen een uitgebreide toelatingsprocedure waarin ze je geschiktheid voor het beveiligingsvak onder de loep nemen. Veelal bestaat de intake uit een gesprek, een motivatieopdracht en een toets Nederlandse taal. Doorsta je deze intake, dan mag je aan de opleiding beginnen.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

 • Sta je stevig in je schoenen?
 • Ben je opmerkzaam?
 • Ben je wel in voor een beetje actie?
 • Kun jij snel handelen?
 • Heb je overwicht als dat nodig is?
 • Ben je niet bang aangelegd?
 • Heb je aardig wat mensenkennis?
 • Ben je assertief?
 • Ben je flexibel?
 • Kun je goed met mensen omgaan?
 • Kun je goed zelfstandig werken?
 • Kun je veel verantwoordelijkheid aan?

Kun je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is de mbo-2-opleiding Beveiliger wellicht iets voor jou. Twijfel je nog? Veel roc’s bieden de mogelijkheid om een dagje mee te lopen met een student. Je krijgt dan een goed beeld van de opleiding.

Welke mbo-opleiding sluit op deze opleiding aan?

Wil je je verder scholen in het vak, maar kun of wil je de volledige mbo-3-opleiding Coördinator Beveiliging volgen, dan is er het certificaat C. Dit is een certificaat dat afgegeven wordt door de SVPB, de brancheorganisatie voor de beveiliging. Het examen bestaat uit een aantal examenonderdelen van de opleiding Coördinator beveiliging.

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Studies in de sector Veiligheid Mbo-2-opleiding Beveiliger