Hbo-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk

De hbo-opleiding Godsdienst Pastoraal Werker leidt je op tot geestelijk werker. Tijdens de opleiding staat niet alleen de beroepspraktijk van een pastoraal werker centraal, maar ook je persoonlijke groei in zowel spiritueel als professioneel opzicht. Je krijgt vakken als Bijbelwetenschappen, ethiek, kerkgeschiedenis en psychologie. Verschillende hogescholen bieden deze opleiding aan.

Wat kun je ermee worden?

Na je afstuderen mag je de titel Bachelor of Theology voeren en ben je op vele terreinen inzetbaar. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken als pastoraal werker binnen een kerk of als geestelijk verzorger/levensbeschouwelijk begeleider in een verzorgings- of verpleeghuis, ziekenhuis of andere zorginstelling. Je kunt je ook bezighouden met zendingswerk of evangelisatiewerk. Het werk beperkt zich niet tot kerken of zorginstellingen. Ook in buurtwerk, vormingswerk, vakbonden, vredesbewegingen, instellingen voor maatschappelijk werk en scholen kun je aan de slag.

Wat is je kans op een baan?

De werkgelegenheid voor afgestudeerde studenten van theologische studies is de laatste jaren flink toegenomen. In de zorg bijvoorbeeld is er een constante vraag naar geestelijk verzorgers. Dit komt niet alleen door de vergrijzing, maar ook doordat steeds minder mensen bij een kerkgenootschap horen en toch behoefte hebben aan geestelijke bijstand.

Hoe lang duurt de opleiding?

De hbo-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk kun je volgen in voltijd en deeltijd. Er is ook een duale variant. De duur van de opleiding is in alle gevallen vier jaar. In sommige gevallen kun je in aanmerking komen voor een verkort studietraject, bijvoorbeeld als je een verwante mbo-opleiding hebt gevolgd.

Wat doe je tijdens de opleiding?

In het propedeusejaar van de opleiding verken je het werkveld en maak je kennis met de verschillende aspecten van godsdienst , spiritualiteit, filosofie en pastorale gespreksvoering. Je volgt vakken als Bijbelwetenschappen, Oude en Nieuwe Testament, godsdienstwetenschappen, systematische theologie, de geschiedenis van de kerken en theologie, sociale wetenschappen en ethiek. Je bezint je op je loopbaan en mogelijk werk. Je maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan en stelt samen met je mentor vast of de opleiding geschikt voor je is.

De hoofdfase duurt drie jaar en de invulling van het programma verschilt per hogeschool. Maar er zijn ook overeenkomsten. Zo ga je dieper in op de stof uit de propedeuse en krijg je er een aantal gemeenschappelijke vakken bij, zoals sociologie, psychologie en agogiek. Je leert hoe mensen elkaar beïnvloeden in het handelen en denken. Je krijgt ook inzicht in hoe dit wordt gestuurd door innerlijke processen. Agogiek gaat in op het hoe en waarom van levensbeschouwelijke vorming. Bovendien ga je in de hoofdfase verder met de beroepsvoorbereiding en werkveldverkenning. Je volgt afhankelijk van de school een of meerdere stages en kiest - afhankelijk van je interesse en beroepsspecialisatie - een of meerdere verdiepende of verbredende minors. Je rondt de opleiding af met een scriptie en eindgesprek.

Welke toelatingseisen zijn er?

Je kunt aan de opleiding beginnen als je beschikt over een:

 • Havo-diploma met een van de volgende profielen: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij.
 • Vwo-diploma met een van de volgende profielen: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie & Maatschappij of Cultuur & Maatschappij.
 • Mbo-diploma niveau 4

Ben je 21 jaar of ouder en beschik je niet over een van de bovenstaande diploma’s, dan is een toelatingsonderzoek vereist.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

 • Heeft religie je interesse?
 • Ben je iemand die mensen kan inspireren?
 • Ben jij nieuwsgierig naar wat anderen beweegt?
 • Houd je graag diepgaande gesprekken over het geloof?
 • Heb je interesse in levensvragen?
 • Wil je mensen begeleiden op het gebied van zingeving en spiritualiteit?
 • Zie jij een baan als geestelijk werker wel zitten?
 • Beschik je over goede communicatieve vaardigheden?

Kun je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is de hbo-opleiding Godsdienst Pastoraal Werker wellicht iets voor jou. Verschillende hogescholen bieden deze opleiding aan. Je kunt je verder oriënteren door open dagen te bezoeken, een gesprek aan te vragen met een studieadviseur of een dagje met een student mee te lopen.

Welke hbo-opleidingen lijken erop?


Auteur: Marieke van Oosterhout
Je bent hier: Home Opleiding Studies in Sociaal, Gedrag en Maatschappij Hbo-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk