Mbo-4-opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen

In de mbo-4-opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen leer je hoe je mensen met meervoudige problemen tijdelijk of langdurig begeleidt en ondersteunt. De mensen die je helpt zijn bijvoorbeeld asielzoekers, verslaafden, mishandelde vrouwen of dak- en thuislozen. Tijdens de opleiding wordt daarom aandacht besteed aan de psychologie van verschillende doelgroepen en hun leefsituatie. Je leert hoe je deze mensen kunt helpen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in hun eigen of vervangende woonsituatie.

Wat kun je ermee worden?

Nadat je je diploma hebt gehaald, kun je aan het werk bij instellingen die zorg- en dienstverlening bieden op het gebied van wonen, dagbesteding en/of vrije tijd. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken als:

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Hoe lang duurt de opleiding?

De mbo-4-opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen duurt gemiddeld vier jaar. Je kunt de opleiding op twee manieren volgen: via de beroepsopleidende leerweg (bol) en via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Volg je de bol-opleiding dan ga je de hele week naar school. Praktijkervaring doe je op tijdens je stage die je volgt bij een erkend leerbedrijf. Minimaal 20% van je opleiding bestaat uit stage. Je kunt ook werken en leren combineren, dan kies je voor de bbl-opleiding. 60 tot 80% van je studietijd leer je op je werkplek. Voor de theorie ga je naar school.

Vrijstellingen

Met een aantal diploma's, zoals dat van de mbo-3-opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg, is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Ook als je over veel (vrijwilligers)ervaring beschikt, kun je soms een verkort traject volgen. Je moet dan een EVC-procedure doorlopen. Tijdens dit traject wordt getoetst of je al elders een aantal competenties hebt verworven die in de studie aan bod komen

Wat doe je tijdens de opleiding?

De mbo-4-opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen is een competentiegerichte opleiding. Op school en tijdens je werk of stage werk je aan competentieopdrachten en onderdelen van het beroep. De opleiding bestaat uit een basis-, een profiel- en een keuzedeel.

Basisdeel

Deze basis is gelijk voor alle opleidingen in het domein Maatschappelijke Zorg. Het basisdeel bestaat uit:

 • een algemene basis: vakken als taal, rekenen en burgerschap
 • een beroepsgerichte basis: het begeleiden van specifieke doelgroepen bij hun ontwikkeling en werken aan je kwaliteiten en deskundigheid.

Profieldeel

Het profieldeel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen. Bij Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen leer je hoe je specifieke doelgroepen bijstaat. Je leert onder meer:

 • hoe je deze mensen activeert om zoveel mogelijk op eigen benen te staan. Je leert wat voor soort activiteiten geschikt zijn voor de verschillende cliënten en je leert hoe je hen kunt overtuigen en beïnvloeden;
 • hoe je mensen met problemen benadert. Psychische problemen , gedragsproblemen, gezinsproblemen;  je cliënten kunnen allerlei soorten problemen hebben. Je leert welke aanpak je moet gebruiken voor welke problemen en hoe je een plan van aanpak maakt. In een plan van aanpak leg je vast welke ondersteuning de cliënt krijgt;
 • hoe je omgaat met onverwachte situaties. De cliënten waarmee je werkt, kunnen bijvoorbeeld last hebben van stemmingswisselingen of gedragsproblemen. Tijdens de opleiding leer je daarop in te spelen.

Keuzedeel

Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

 • je kennis verbreedt
 • je kennis verdiept
 • je beter doorstroomt binnen het mbo

Binnen dit deel kun je dus zelf je keuzes maken.

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt toegelaten tot de mbo-4-opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen als je in het bezit bent van:

 • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of
 • een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo of
 • een diploma van een verwante mbo-3-opleiding

Wil je de bbl-variant doen, dan moet je daarnaast relevant werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Je kunt zelf solliciteren bij bedrijven of instellingen, maar je kunt ook bij het ROC informeren naar waar je dit het beste kunt doen. Veel ROC's kunnen bovendien bemiddelen tussen jou en een leerbedrijf. Een intakegesprek maakt bij de meeste ROC’s deel uit van de toelatingsprocedure. Voldoe je niet aan de toelatingseisen, dan kun je in sommige gevallen een schakelcursus volgen om je deficiënten (tekortkomingen) weg te werken.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

Kun je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is de mbo-4-opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen wellicht iets voor jou.

Welke hbo-opleidingen sluiten op deze opleiding aan?

Aanbevolen websites

Auteur: Marieke van Oosterhout
Je bent hier: Home Opleiding Studies in Sociaal, Gedrag en Maatschappij Mbo-4-opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen