Mbo-4-opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg

Tijdens de mbo-4-opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg leer je hoe je cliënten met een complexe of meervoudige beperking begeleidt en verzorgt. Die beperking kan verstandelijk, lichamelijk of zintuiglijk zijn of een combinatie daarvan. Sommige cliënten hebben naast hun verstandelijke beperking ook gedragsproblemen. Je begeleidt cliënten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en opvoeding, persoonlijke verzorging, wonen, vrije tijd, school of werk. Daarnaast verricht je verpleegtechnische handelingen, zoals het verschonen van een verband.

Wat kun je ermee worden?

Nadat je je diploma hebt gehaald, kun je in de gehandicaptenzorg aan de slag. Bijvoorbeeld als:

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Hoe lang duurt de opleiding?

De mbo-4-opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg duurt gemiddeld vier jaar. Je kunt de opleiding op twee manieren volgen: via de beroepsopleidende leerweg (bol) en via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Volg je de bol-opleiding dan ga je de hele week naar school. Praktijkervaring doe je op tijdens je stage die je volgt bij een erkend leerbedrijf. Minimaal 20% van je opleiding bestaat uit stage. Je kunt ook werken en leren combineren, dan kies je voor de bbl-opleiding. 60 tot 80% van je studietijd leer je op je werkplek. Voor de theorie ga je naar school.

Vrijstellingen

Met een aantal diploma's, zoals dat van de mbo-3-opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg, is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Ook als je over veel (vrijwilligers)ervaring beschikt, kun je soms een verkort traject volgen. Je moet dan een EVC-procedure doorlopen. Tijdens dit traject wordt getoetst of je al elders een aantal competenties hebt verworven die in de studie aan bod komen

Wat doe je tijdens de opleiding?

De mbo-4-opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg is een competentiegerichte opleiding. Op school en tijdens je werk of stage werk je aan competentieopdrachten en onderdelen van het beroep. De mbo-4-opleiding Persoonlijke Begeleider Gehandicaptenzorg bestaat uit een basis-, profiel- en een keuzedeel.

Basisdeel

Deze basis is gelijk voor alle richtingen in het dossier Maatschappelijke Zorg. Het basisdeel bestaat uit:

  • een algemene basis met vakken als Engels, rekenen en burgerschap
  • een beroepsgerichte basis: je leert hoe je de cliënt bij zijn dagbesteding ondersteunt en hoe je reageert op onvoorziene en crisissituaties

Profieldeel

Het profieldeel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen. Bij Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg leer je in dit deel bijvoorbeeld hoe je een ondersteuningsplan schrijft en hoe je verpleegtechnische handelingen uitvoert. Denk hierbij aan het verzorgen van wonden, het toedienen van medicijnen of het geven van injecties.

Keuzedeel

De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt naar het hbo

Binnen dit deel kun je dus zelf keuzes maken.

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt toegelaten tot de mbo-4-opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen als je in het bezit bent van:

  • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of
  • een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo of
  • een diploma van een verwante mbo-3-opleiding

Wil je de bbl-variant doen, dan moet je daarnaast relevant werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Je kunt zelf solliciteren bij bedrijven of instellingen, maar je kunt ook bij het ROC informeren naar waar je dit het beste kunt doen. Veel ROC's kunnen bovendien bemiddelen tussen jou en een leerbedrijf.
Een intakegesprek maakt bij de meeste ROC’s deel uit van de toelatingsprocedure. Voldoe je niet aan de toelatingseisen, dan kun je in sommige gevallen een schakelcursus volgen om je deficiënten (tekortkomingen) weg te werken.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

Kun je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is de mbo-opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg wellicht iets voor jou.

Welke hbo-opleidingen sluiten op deze opleiding aan?

Aanbevolen websites

Auteur: Marieke van Oosterhout
Je bent hier: Home Opleiding Studies in Sociaal, Gedrag en Maatschappij Mbo-4-opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg